Zes Nederlandse boeken van of over Antoine Gadal – Frans mysticus en historicus schrijft over de katharen

1. Op weg naar de heilige graal, A. Gadal, € 15,50
hardback | 136 blz. | 9789067320634
Op innige en indringende wijze wordt de weg van inwijding (de weg der sterren, de transformatie van de ziel) beschreven zoals die door de noviet van de oude kathaarse broederschap werd gegaan, waarbij hij vier jaar lang verbleef in de heiligdommen van Ussat-Ornolac, de nog steeds geheimzinnige grotten in het dal van de Ariège in Zuid-Frankrijk. Deemoedig bewandelt Matheüs het pad dat voert tot de diepte van zijn eigen wezen, om daar zijn ware lot te grijpen en deze draad te volgen.

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL

2. De Triomf van de Universele Gnosis, A. Gadal, van € 29,50 voor € 15,00 (in mei, juni en juli 2021)
hardback | 230 blz. | 9789071608148
Dit boek bestaat uit twee delen. Deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadal, de patriarch van de kathaarse broederschap, en Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de geestelijke leiders van het moderne Rozenkruis. Deel II bevat niet eerder gepubliceerde teksten van Antonoine Gadal over de bronnen van de Gnosis en zijn verwerking daarvan in een diepe innerlijke waarneming van de gang van de mens op zijn weg naar de Volmaaktheid, symbolisch uitgedrukt als de weg van de heilige Graal.

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS 

3. Plaatsen waar de geest waait – De Sabartez als spiegel van de mensheid, Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden, € 35,00
softback | 316 blz. | 9789067324915
‘Plaatsen waar de geest waait’ vertelt en toont het verhaal van een mens met een kathaarse ziel die een exemplarisch leven leidde in Zuid-Frankrijk: Antoine Jules Gadal (1877-1962). Gadal zocht in het esoterische veld van weten en verborgen kennis. Hij zocht het vrije denken in het onderwijs en in de verborgen genootschappen die uit de gilden voortkwamen. Hij zocht als speleoloog in de grotten en cavernes van zijn geboortestreek – de Sabarthez – en raakte bevlogen over de eenvoudigste en puurste vorm van christendom, die bestaat in het helpen van de naaste en het gericht zijn op de Allerhoogste.

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

4. Het erfgoed der katharen, A. Gadal, blijvend in prijs verlaagd van € 17,00 naar € 5,00
softback | 230 blz. | 9789071608148
‘Het erfgoed der Katharen’ van Antoine Gadal  is een getuigenis van het zuiverste christen zijn van de katharen, in het Zuid-Frankrijk van de 12e en 13e eeuw. Het geeft ook een beeld hoe ‘graal, kathaar en rozenkruis” een driebond van het licht vormen, met name de broederschap van de katharen, de broederschap van de heilige graal en de broederschap van het Rozenkruis. Deze broederschappen hadden vertakkingen over heel Europa. Het boek beschrijft bovendien de spirituele en historische ontwikkeling van de katharen in Zuid-Frankrijk.

BESTEL HET ERFGOED DER KATHAREN

5. Het druïdisme, A. Gadal, € 6,50
geniet | 36 blz. | 9789067320207
‘Het druïdisme’ begint met een verzameling van tientallen triaden die worden toegeschreven aan druïden: drievoudige wijsheidsspreuken van Keltische priesters uit de oudheid. Daarna volgen onder andere toelichtingen over het druïdisme, de wijsheid van de druïden en de betekenis die zij toekenden aan megalithische monumenten in verschillende configuraties. Het druïdisme kon zich aanpassen aan alle godsdiensten en aan alle symboliek. Mede hierdoor was het mogelijk dat het druïdisme het christendom onmiddellijk begreep, en het christendom het westen kon veroveren.

BESTEL HET DRUÏDISME

6. Montrealp de Sos, A. Gadal, € 6,50
geniet | 56 blz. | 9789070196820
Tegenover het Zuid-Franse dorp Vicdessos verheft zich een enorme rotsmassa die ooit één van de machtigste kastelen van het land van de Tarusken droeg, het latere Sabarthez. Van dat kasteel, de graalburcht Montréalp de Sos, gelegen op 1250 meter hoogte, resten ons nog slechts wat ruïnes alsmede een wonderlijke grot. Hieronder volgen de inleiding en de inhoudsopgave van ‘Montréalp de Sos, de graalburcht’ . Het bevat onder andere de Nederlandse tekst van de diepzinnige graallegende van Sir Percivale van Tennyson.

BESTEL MONTREALP DE SOS