De Triomf van de Universele Gnosis – verzamelde teksten van Antonin Gadal, patriarch van de katharen

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

De Triomf van de Universele Gnosis belicht een belangrijk moment in de geschiedenis van de moderne spiritualiteit: deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadal, de Patriarch van de kathaarse broederschap, en Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) en Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22)  de geestelijk leiders van de School van het Gouden Rozenkruis, en de doorwerking van die ontmoeting. Deze vertegenwoordigers van twee spirituele stromingen, katharen en rozenkruisers, ervoeren hun samenkomst als het moment waarop de gnosis, de kennis van God die de katharen wilden behoeden en doorgeven, werd overgedragen en zich opnieuw kon manifesteren. Daarbij verwezen zij naar een profetie, gedaan op het moment van de vernietiging van de middeleeuwse Broederschap der katharen op het kasteel Montségur in Occitanië, op 16 maart 1244: ‘Maar na zevenhonderd jaar zal de laurier weer bloeien’.

Deel II bevat een bloemlezing van niet eerder gepubliceerde teksten van de hand van Gadal, die de weerslag zijn van jarenlange, zelfstandige studie naar de bronnen van de Gnosis en de verwerking daarvan in een diepe innerlijke waarneming van de gang van de mens op zijn weg naar de Volmaaktheid, symbolisch uitgedrukt als ‘de weg van de heilige Graal’.

INHOUD

Inleiding

DEEL I | De Broederschap van Liefde

Proloog
De Duif van de Parakleet
De Profetie
De Rozenkruin van Albi
De Ontmoeting

De Overdracht van de Geestelijke Erfenis
Het Kruis van de Grootmeester
De Broederschap van de Heilige Graal
De Gouden Levensdraad
Twee Twijgen van de Gnosis
Het Koninkrijk van Liefde

De Erfenis van de Heilige graal
Het Centrum van de Tempel van de Geest
De Patriarch der Voorgaande Broederschap
Het Teken van Schuld
De Erfenis van de Heilige Graal

Het Monument ‘Galaad’
Het Openbloeien van het rijk van Liefde
Wijding van het Monument ‘Galaad’
‘Galaad’, de Steenhoop der Getuigenis

De Jonge Gnosis
Het Proces van Gnostieke Bewustwording

DEEL II | Antonin Gadal, Patriarch van het Licht

Sabartez, Custos Summorum
De Diepten der Aarde
De Pyreneese Thabor
De Oorsprong van het Pyreneese Katharisme

De Alpha en de Omega
De weg van de Heilige Graal
Lux Lucet in Tenebris
De Godsdienst van de Troostende en Reinigende Geest
De Sleutel der Heilige Getallen

De Hoge Kennis van het Ware Leven
De Eenheid
De Oersubstantie
De Goddelijkheid
Het Kruis van Eden
De Ster der Wijzen
De Vis in de Mysteriën
Zeven, het getal van de Liefde

De Universele Gnosis
Inwijding
Goed en kwaad
De Geestelijke opstanding
De Geest waakt over de Gnosis
De Heilige Geest

Slotwoord
Glorievolle Paden

Bron: De Triomf van de Universele Gnosis door Antonin Gadal

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS