Citaten, oneliners en spreuken over geschiedenis, historie en het verleden

De geschiedenis is de totale som van de dingen die hadden kunnen vermeden worden.
Konrad Adenauer

Geschiedschrijving is altijd interpretatie.
Anoniem

De hele geschiedenis van de beschaving is bezaaid met geloofsovertuigingen en instellingen die eerst van onschatbare waarde waren en dodelijk erna.
Walter Bagehot

Geschiedenis is niet wat er gebeurd is, geschiedenis is wat de mensen zich herinneren.”
Jan Blokker

De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst.
Godfried Bomans

De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
Edmund Burke

Idealisten roeien, zolang de geschiedenis wordt geschreven, mensen op monsterlijke schaal uit, want ze hebben een inspirerende droom voor ogen: een betere wereld.”
Simon Carmiggelt

De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar de mensen gelijken steeds op elkaar.
Fustel de Coulanges

De geschiedenis maakt een jong mens oud, zonder rimpels of grijze haren, door hem het voorrecht van de ervaring der ouderdom te geven zonder de daarmee gepaard gaande zwakheden en gebreken.
Thomas Fuller

De geschiedenis is weinig meer dan het register van de misdaden, dwaasheden en rampspoeden der mensheid.
Edward Gibbon

De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit, dat de mensen niets uit haar willen leren.
G.W.F. Hegel

Elke held uit de geschiedenis wordt kleiner als je je in hem verdiept.
Joseph Heller

De enige geschiedenis die echt bestaat, is de geschiedenis die ligt opgeslagen in het geheugen van levende mensen.
Michael Ignatieff

Filosofie van de wetenschap zonder geschiedenis van de wetenschap is zinloos; geschiedenis van de wetenschap zonder filosofie van de wetenschap is blind.
Imre Lakatos

Politiek is vloeibare geschiedenis. Geschiedenis is gestolde politiek.
Harry Mulisch

Geschiedenis is een versie van voorbije gebeurtenissen, waarmee de mensen besloten hebben akkoord te gaan.
Napoleon

Beijver u niet om stof tot de geschiedenis bij te dragen: het gelukkigste volk is datgene, waarover men weinig spreekt.
Pythagoras

Zolang wij denken dat geschiedenis slechts voortleeft in het verleden, zullen gebeurtenissen
zich blijven herhalen voor onze nakomelingen.
Anneke Veelen‐van de Reep

Dat de geschiedenis zich herhaalt, is vooral daarom zo leerzaam, omdat zij zich nooit op dezelfde wijze herhaalt. Men kan dus even goed beweren, dat de geschiedenis altijd weer nieuw is.
Simon Vestdijk

De geschiedenis wordt het meest door hen vervalst die haar maken.
Otto Weiss