Spirituele tekst 7

Mysteriën van Tao, Werken met drie tijdloze schatten
Spirituele tekst 7

 

In vers 40 benoemt Lao Zi de werking van Tao in onze natuur:

Teruggaan: dat is de dynamiek van de Tao.
 Zwak zijn: zo functioneert de Tao.
Alle dingen in de wereld komen van het ‘iets’.
 Het ‘iets’ is geboren uit het ‘niets’.

(Kristofer Schipper)

Lao Zi zegt in vers 67 van de Daodejing:

De hele wereld noemt mijn Weg groot
en anders dan al het andere.
Juist omdat hij groot is,
is hij anders dan al het andere.
Als hij net als iets anders was,
zou hij al lang onbeduidend zijn.

Ik heb drie schatten die ik koester en bewaar.
De eerste is mededogen;
de tweede is spaarzaamheid;
de derde is niet aan te nemen 
dat je vooraan in de wereld staat.

Welnu, het is omdat ik mededogen heb
dat ik daardoor moedig kan zijn.
En het is omdat ik spaarzaam ben,
dat ik daardoor vrijgevig kan zijn;
en het is omdat ik niet aanneem
dat ik vooraan sta in de wereld,
dat ik daardoor het hoofd kan zijn
van diegenen met volledig talent.

Welnu, als je mededogen opgeeft,
en toch moedig probeert te zijn;
en als je die spaarzaamheid verwaarloost,
en toch vrijgevig probeert te zijn;
en als je nalaat gewoon te blijven,
en toch probeert de eerste te zijn,
dan zal je sterven.

Als je met mededogen aanvalt, zal je winnen.
Als je verdedigt, zal je standhouden.
Als de Hemel op het punt staat hem te bevestigen
is het alsof die hem omringt
met een beschermende muur van mededogen.

(Mawangdui versie van de Daodejing, vertaling Bram den Hond)

BESTEL MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING