Spirituele tekst 5

Mysteriën van de ziel week 5: De vijf denktoestanden besturen

Spirituele tekst: de Yoga Sutra’s van Patanjali 1: 2-16

 

24 Citaat mysterien en symbolen van de ziel

De eenwording (of yoga) wordt bereikt door de onderwerping van de psychische aard en de beheersing van de chitta (denkstof).

Wanneer dit tot stand gebracht is, kent de yogi zichzelf zoals hij in werkelijkheid is.

Tot dan toe heeft de innerlijke mens zich met zijn vormen en met hun actieve veranderingen vereenzelvigd.

Het denkvermogen kent vijf denk-toestanden en deze zijn aan vreugde of pijn onderhevig, ze zijn pijnlijk of niet pijnlijk.

Deze afdelingen (werkzaamheden) zijn: juiste kennis, foutieve kennis, inbeelding, passiviteit (slaap) en herinnering.

De basis van juiste kennis is juiste waarneming, juiste gevolgtrekking en juist getuigenis (of accuraat bewijsmateriaal).

Onjuiste kennis is gebaseerd op waarneming van de vorm en niet op de toestand van zijn.

Inbeelding berust op beelden die geen werkelijk bestaan hebben.

Passiviteit (slaap) is gebaseerd op de toestand van rust van de vritti’s (of op het niet waarnemen van de zintuigen).

Herinnering is het vasthouden van dat wat men geweten heeft.

De beheersing van deze veranderingen van het interne orgaan, het denkvermogen, moet teruggebracht worden door onvermoeid pogen en door ongehechtheid.

Onvermoeid pogen is de voortdurende inspanning om de veranderingen van het denkvermogen te beteugelen.

Wanneer dat doel bereikt moet worden, voldoende naar waarde geschat wordt en de pogingen om het doel te bereiken hardnekkig en zonder onderbreking worden gedaan, dan kan men er zeker van zijn dat het denkvermogen (het beheersen van de vritti’s) standvastig zal zijn.

Ongehechtheid is het bevrijd zijn van het verlangen naar alle voorwerpen van begeerte, hetzij aards of traditioneel, hetzij thans of later.

Het volbrengen van deze ongehechtheid heeft een juiste kennis van de geestelijke mens tot gevolg, wanneer hij bevrijd is van de hoedanigheden of guna’s.

KLIK VOOR DE BESCHOUWING BIJ DEZE TEKST

Het Licht van de ziel Patanjali Alice Bailey

BESTEL HET LICHT VAN DE ZIEL

Eén gedachte op “Spirituele tekst 5

Reacties zijn gesloten.