22-12 Spirituele tekst 1

Spirituele Kerst 1: hoofdstuk 1 van het Aquarius Evangelie

Spirituele tekst 1 voor 22 december: De geboorte van Maria (avond) 

1 Aquarius Evangelie 2212

BESTEL HET BOEK SPIRITUELE KERST

Ceasar Augustus regeerde en Herodes Antipas was stadhouder van Jeruzalem. Het land van Palestina omvatte drie provincies: Judea, Samaria en Galilea. Joachim was een joodse schriftgeleerde, een rijk man; hij woonde in Nazareth van Galilea, en Anna, uit de stam van Juda, was zijn vrouw. Hun werd een kind geboren, een gezond meisje, en zij waren blij; en zij noemden het kind: Maria.

Joachim gaf ter ere van het kind een feest, maar hij nodigde niet de rijken, de aanzienlijken en de hooggeplaatsten uit.  Hij riep de armen, de kreupelen, de verlamden, de blinden, en schonk hen allen kledij, voedsel of andere benodigdheden. Hij zei : ‘God heeft mij deze overvloed gegeven, ik ben slechts rentmeester bij zijn Genade en wanneer ik niet aan zijn kinderen in nood gééf, dan zal hij deze weelde tot een vloek voor mij maken’.

Toen het kind drie jaar oud was, namen haar ouders haar mee naar Jeruzalem en zij werd in de tempel door de priesters gezegend. De hogepriester was een profeet en een ziener.  Toen hij het kind zag, zei hij : ‘Ziet, dit kind zal de moeder worden van een geëerde profeet en een meester van de wet; zij moet binnen deze heilige tempel van God blijven’.

En Maria bleef in de tempel van God; en Hillel, opperste van het Sanhedrin, onderwees haar alle voorschriften van de joodse wet en zij ging geheel op in de wet van God. Toen Maria de volwassen leeftijd bereikte, werd ze uitgehuwelijkt aan Jozef, zoon van Jacob, een timmerman van Nazareth. En Jozef was een oprecht mens en een toegewijd lid van de Essenen.

GA NAAR DE BIJBEHORENDE BESCHOUWING 2

LEES MEER OVER SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK

2 thoughts on “22-12 Spirituele tekst 1

 1. Jes Jespers

  Joachim geeft slechts van zijn aardse bezit, hij is mogelijk nog niet echt in staat van zichZelf te geven. De ShankeraSharia zei ooit over ‘bezit’: “Je kunt alleen iets bezitten als je toestaat er ook door bezeten te worden”. We zijn gewend ons lichaam schoon te houden en te ontdoen van stof en ongedierte.

  Onze geest met het vermogen te bespiegelen kan alleen tot waarheid komen als geest leeg is, daartoe zal ook het vuil dat uit de geest verwijderd moeten worden. Dit vuil is het geestelijk ongedierte, de zelf geschapen bewustzijnsvormen die we door ons te identificeren, als onze vertegenwoordigers van wie we echt zijn de geest laten bewonen. Elk van die identiteiten manifesteert zich als ‘de bezitter van iets’, een auto, een mening, een geloof, etc. en kan zich voor het geheel van ons uitgeven. We ervaren hun gedoe in ons denken en in wat we voelen en ervaren dat alsof we dit echt Zelf zijn.

  Blavatsky noemt de geestelijke staat waarin je bezeten wordt het land van ‘asat’, het land van de leugen. Door dat ongedierte, die valse identiteiten elk met hun denken door er in aandacht bij stil te staan te ontmaskeren, wordt de geest ontvolkt en daardoor ook meer en meer gedachtenvrij. Met een stille heldere en daarmee ontvankelijke geest bevinden we ons in het land van ‘sat’, van waarheid. Hier kan onze innerlijke goddelijke leermeester, de ‘satguru’, ons ongehinderd inzichten op ons pad aanreiken.

  Het Universele bewustzijn bekleedde zich met de Geest en de Geest bekleedde zich met de schepping als lichaam. Wij zijn een afspiegeling hiervan en proberen de weg naar onze oorsprong, het universele vormeloze Bewuste Zijn, terug te volgen.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *