25-12 Spirituele tekst 4

Spirituele Kerst 4: hoofdstuk 4 uit het Aquarius Evangelie

Spirituele tekst 4 voor 25 december: De wijding van Jezus (avond) 

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Maria nu nam haar kind toen dit veertig dagen oud was mee naar de tempel in Jeruzalem en hij werd door de priester gewijd. En toen offerde zij voor haarzelf de zuiveringsoffers volgens de gewoonte van de joden: een lam en twee jonge tortelduiven.

Jozef en Maria in de tempel door Rembrandt

Een vrome jood, Simeon genaamd, was in de tempel en diende God. Van jongs af aan had hij uitgekeken naar de komst van Immanuël en hij had God gebeden dat hij niet zou heengaan alvorens zijn ogen de Messias in het vlees hadden gezien. En toen hij het kind Jezus zag, verheugde hij zich en zei : ‘Nu ben ik bereid in vrede heen te gaan, want ik heb de koning gezien’.

En toen nam hij het kind in zijn armen en zei: ‘Waarlijk, dit kind zal een zwaard over mijn volk Israël brengen en over heel de wereld. Maar hij zal het zwaard breken en dan zullen de volkeren geen oorlog meer leren. Ik zie het kruis van de meester op het voorhoofd van dit kind en door dit teken zal hij overwinnen’.

De lofzang van Simeon door Rembrandt

En in de tempel was een weduwe, 84 jaar oud, en zij verliet de tempel nooit, maar aanbad God dag en nacht. En toen ze het kind Jezus zag, riep ze uit : ‘Waarlijk Immanuël! Ziet, het kruisteken van de Messias op zijn voorhoofd’.

En toen knielde de vrouw om het kind te aanbidden als God met ons, maar toen kwam iemand, een meester, in het wit gekleed en zei: ‘Goede vrouw, sta op en let op wat ge doet. Ge moogt geen mens aanbidden, dit is afgodendienst. Dit kind is mens, de zoon van een mens, en zeer lovenswaardig. Gij zult alleen God aanbidden en vereren, Hem alleen zult gij dienen’.

De vrouw stond op en boog haar hoofd dankend en vereerde God. En Maria nam het kindje Jezus en keerde naar Bethlehem terug.

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

LEES MEER OVER SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK