Boek 6: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS SOFTBACK

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS EBOOK

MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS – HET GODSPLAN VERWERKELIJKEN

Dwaal niet langer in de periferie, maar ga leven vanuit
je diepste kern in de kracht van de universele gnosis

Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dergelijke vragen staan centraal in het eerste deel van dit boek. Ze worden belicht vanuit de rijke traditie van het Rozenkruis aan de hand van klassieke teksten die worden toegeschreven aan een legendarische Egyptische ingewijde: Hermes Trismegistus. Het tweede deel van dit boek bestaat uit 22 lofzangen uit de spirituele wereldliteratuur, waardoor je jezelf kunt laten inspireren.

Volgens de driemaal-grote Hermes dwaalt de mensheid omdat zij de onwetendheid als leidsman heeft aanvaard. In geschriften die aan hem worden toegeschreven, leert hij je hoe je kunt komen tot gnosis, tot innerlijk weten vanuit je diepste wezen. Dat is de basis waarop je kunt vernieuwen naar geest, ziel en persoonlijkheid. Daarbij gaat het om een veelomvattend vernieuwingsproces dat transfiguratie wordt genoemd.    

De wijsheid van Hermes is een sublieme synthese van religie, filosofie en spiritualiteit, die voortvloeit uit een innerlijk aangeraakt zijn. Hermes verklaart dat God, de kosmos en de mens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en legt uit wat dat betekent voor het leven van de mensen. Verdiep je in die bevrijdende levensvisie en onderzoek wat dat met je doet. 

De vraag of God bestaat is niet zo belangrijk, want het is evident dat er een oerbron is waaruit alles voortkomt, die alles voedt en waartoe alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij werkelijk bestaat. Het werkelijke in je – dat wil zeggen het onsterfelijke en goddelijke in je – slaapt misschien nog, maar het kan ontwaken en groeien als je in je dagelijkse leven een weg van spirituele bewustwording en vernieuwing gaat. Verken negen aspecten van die universele inwijdingsweg, die al vele eeuwen bekend staat als ‘de weg der sterren’.

DOWNLOAD 54 VAN DE 252 PAGINA’S – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKENSERIE VOOR DE LEERGANG ‘EEUWIGE WIJSHEID NU!’

INHOUD

woord vooraf

inleiding – de weg der sterren

DEEL 1: MYSTERIËN VAN GOD, KOSMOS, MENS

 1. het goddelijke ervaren                                                              
 2. dimensies onderscheiden                                                                                       
 3. bewust waarnemen, denken en doen                                
 4. esoterisch onderricht ontvangen                                       
 5. reinigingen realiseren                                             
 6. God lofprijzen         
 7. geestelijke krachten assimileren                                                         
 8. de weg van de godsvrucht gaan                                                 
 9. de gnosis verkondigen    

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS SOFTBACK

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS EBOOK

DEEL 2: LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

 1. Zonnehymne (Echnaton)
 2. Tabula Smaragdina (Hermes Trismegistus)
 3. Niemand heerst over de geest (Het geheime boek van Johannes)
 4. Hermetisch dankgebed (Nag Hammadi)
 5. Boetezangen (Het evangelie van de Pistis Sophia)
 6. Ode aan de wijsheid (Wijsheid van Salomo)
 7. Universele geloofsbelijdenis (Karl von Eckartshausen)
 8. Hymne aan Ahura Mazda (Henry van Dyke)
 9. Getuigenissen van Mani (Mani’s Lichtschat)
 10. O geestvuur (Hildegard von Bingen)
 11. Het liefdelied van de nimfen (De alchemische bruiloft)
 12. Leven is liefde (Mikhaïl Naimy)
 13. Het lied van de rietfluit (Rumi)
 14. Wijzangen (Rabindranath Tagore)
 15. Salat (Inayat Khan)
 16. Onze Vader (Mattheüs)
 17. Het hogepriesterlijk gebed (Johannes)
 18. Psalmen (Bijbel)
 19. Gebed van Paulus de Apostel (Nag Hammadi)
 20. Lofzang bij een inwijdingsritueel (Nag Hammadi)
 21. Het Nuctemeron (Apollonius van Tyana)
 22. Rijke perspectieven (Zarathoestra) 

literatuurverwijzingen 

André de Boer | softback | 252 blz | € 19,50 | 9789067324663

DOWNLOAD 54 VAN DE 252 PAGINA’S – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK