Boek 6: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens

 

Boek 6 van de Spirituele teksten bibliotheek, verschijnt op 1 september 2018

MYSTERIEN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS – HET GODSPLAN VERWERKELIJKEN

door André de Boer

Dwaal niet langer in de periferie, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de Gnosis.

De vraag of God bestaat is niet zo belangrijk, want het is evident dat er een oerbron is waaruit alles voortkomt, die alles voedt en waartoe alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij werkelijk bestaat. 

Volgens de legendarische Egyptische wijze Hermes Trismegistus wandelt de mensheid in dwaling omdat zij de onwetendheid als leidsman heeft aanvaardt. In geschriften die aan hem worden toegeschreven leert hij je hoe je vernieuwd kunt worden naar geest, ziel en lichaam.  

Centraal in het eerste deel van dit boek staat de hermetische wijsheid, ook wel de Egyptische oergnosis genoemd. Daarin wordt haarfijn uitgelegd dat God, de kosmos en de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En ook hoe je een weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing kunt gaan. 

De wijsheid van Hermes is een sublieme synthese van religie, filosofie, spiritualiteit die voortvloeit uit een innerlijk aangeraakt zijn. Deze universele benadering biedt je mogelijkheden om gezamenlijk te beleven, verstandelijk te begrijpen, innerlijk te groeien en persoonlijk te transformeren. 

Het tweede deel van dit boek bestaat uit 52 lofzangen uit meerdere spirituele tradities waardoor je jezelf kunt laten inspireren geschikt te worden om mee te werken aan de uitvoering van het goddelijke plan. 

  1. het goddelijke ervaren                                                              
  2. dimensies onderscheiden                                                                                       
  3. bewust waarnemen en denken                                
  4. esoterisch onderricht ontvangen                                       
  5. reinigingen realiseren                                             
  6. God lofprijzen                                                           
  7. geestelijke krachten assimileren
  8. de weg van de godsvrucht gaan                                                                          
  9. de gnosis verkondigen    

Een gedachte over “Boek 6: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *