Spirituele tekst 1

Mysteriën van Tao: Je openstellen voor Tao
Spirituele tekst 1

 

We lezen in de Daodejing vers 66:

Waarom kunnen stromen en zeeën koningen aller wateren zijn?
Omdat zij bedreven zijn in het lager zijn.
Daarom kunnen zij koningen aller wateren zijn.

Daarom:
Wil de Wijze boven het volk uitstaan,
dan moet hij in spreken daaronder blijven.
Wil hij voor het volk uit staan,
dan moet hij daarachter zich houden.
Zo staat de Wijze boven en drukt het volk niet.
Staat hij vooraan en hindert het volk niet.
Daarom verheft de ganse wereld hem vol vreugde en wordt hem niet moe.
Hij strijdt niet:
daarom is er niemand onder de hemel, die met hem strijden kan.

Vertaling J.A. Blok

 

In de Daodejing vers 8 lezen we als volgt:

Te zijn als water,
dat is het allerbeste.
Water doet alle dingen goed,
zonder te wedijveren.
De massa veracht zijn nederige plaats.
Juist daarom is water zo dicht bij de Tao.

Om te wonen
is het land het meest geschikt.
Voor het denken
is diepte het beste.
In het schenken
is niets beter dan de hemel.
In het spreken
gaat er niets boven oprechtheid.
Voor het regeren, orde.
In het werk
telt bekwaamheid het meest.
Om iets te ondernemen,
moet je het juiste moment kiezen.
Ga alleen nooit wedijveren!
Dan blijf je zonder blaam.

Vertaling: Kristofer Schipper

BESTEL MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING