Citaten over water – aforismen, oneliners en spreuken

 

De boom die zich bevindt bij stromend water is gezonder en geeft meer fruit.
Theresa van Avila

De meeste zieken van het menselijk lichaam worden veroorzaakt door een chronisch tekort aan water.
Fereydoon Batmanghelidj

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Bijbel, Johannes 3:5

Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen, maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
Bijbel, Johannes 4:13-14

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.
Bijbel, Openbaring 21:6

Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet.
Godfried Bomans

Vis in vervuilde rivier: ‘Ik kan amper het hoofd onder water houden.’
Wiet van Broeckhoven

Je verdrinkt niet door in het water te vallen; je verdrinkt door erin te blijven.
Edwin Louis Cole

We vergeten dat de waterkringloop en de kringloop van het leven analoog zijn.
Jacqes Yves Cousteau

Als er magie is op deze planeet, zit het in het water.
Loren Eiseley

Als ik denk aan de chemische formule voor water (H2O) dan komt vanzelf de gedachte over de relatie tussen liefde en dankbaarheid in me op, waarbij de liefde zuurstof is en de dankbaarheid waterstof.
Masaru Emoto

Als je het water in je lichaam verbetert, verbeter je daarmee tegelijkertijd het water waarmee onze planeet is bedekt. het verbeteren van het water in ons lichaam betekent.
Masaru Emoto

We houden van water. We danken water. We respecteren water. We zijn allemaal water. We zijn allemaal Eén.
Masaru Emoto

Het leven lijkt op een glas helder water dat troebeler wordt naarmate men er meer van drinkt.
Louise d’Epinay

Troebel water is meestal ondieper, helder water altijd dieper dan het schijnt.
Otto Ernst

Wij beseffen de waarde van het water eerst wanneer de bron is opgedroogd.
Thomas Fuller

Alleen in helder water zie je diepte.
Rutger Kopland

Douchen met geprivatiseerd water: even geduld a.u.b. uw water heeft 10 minuten vertraging.
Loesje

Waarom is water zo mooi? Omdat het niet in de war kan raken.
Loesje

Word jij de druppel op de gloeiende plaat of de druppel die de emmer doet overlopen?
Loesje

Verlangen is als een rivier, die steeds dezelfde naam behoudt, maar waarin het water voortdurend verandert.
Multatuli

De molen kan niet malen met het water dat voorbijgestroomd is.
Daniel D. Palmer

We zijn als een tuinman met een slang en we zijn gericht op water. We kunnen water geven aan de bloemen of aan het onkruid.
Josh Radnor

Meer dan een miljard mensen ontberen adequate toegang tot schoon water.
David Suzuki

Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te staren.
Rabindranath Tagore

Water is de drijvende kracht in de natuur.
Leonardo da Vinci

Verlangen van het water: ijs te worden om te kunnen smelten.
Marcel Wauters