Citaten over dankbaarheid – aforismen over dankbaar zijn

De mentale houding van dankbaarheid brengt de geest in nauwer contact met de bron van waaruit alle zegeningen voortkomen. Door dankbaar te zijn breng je je geest in harmonie met de scheppende energieën van het universum.
Anoniem

Tevredenheid en dankbaarheid: weelde in topvorm.
Anoniem

We dienen in te zien dat ons geluk in het dagelijks leven ons niet dankbaar maakt, maar dat onze dankbaarheid ons gelukkig maakt.
Anoniem

Dankbaarheid verandert wat we hebben in genoeg.
Melody Beattle

Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
Bijbel, Kolossenzen 3:15

Elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
Bijbel, Openbaring 5:13

Dankbaarheid is de moeder van alle deugden.
Marcus Tullius Cicero

Zelfs ondankbare mensen zijn nuttig: zij helpen u wel te doen zonder eigenbelang.
Jules Claretie

In elke hoge vreugde mengt zich een gevoel van dankbaarheid.
Marie von Ebner-Eschenbach

Wie op dankbaarheid rekent is een koopman, geen weldoener.
Fliegende Blätter

Wie een weldaad niet beantwoordt met dankbaarheid, vertroebelt de bron die zijn dorst heeft gestild.
J. Hammer

Oprechte, nietberekende dankbaarheid ontstaat slechts in een grote ziel. Zij verkwikt het hart van degene aan wie zij geschonken wordt en versterkt zijn geloof in de mensheid.
Samuel Johnson

Ik ben een gelukkeling.
Loesje

M’n vader is me nog steeds dankbaar dat ik mijn achternaam nooit heb gebruikt.
Loesje

Dankbaarheid is de herinnering van het hart.
Jean Baptiste Massieu

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we vergeten er dankbaar voor te zijn.
Cynthia Ozick

Laat niet geruime tijd verlopen tussen de u bewezen weldaad en uw dankbaarheid, opdat niet uw weldoener, door de dood verrast, het denkbeeld zijn meeneemt in zijn graf een ondankbare aan zich te hebben verplicht.
Pythagoras

Dankbaarheid kan alleen voortkomen uit een opgewekt innerlijk leven en een zeker vermogen tot liefhebben.
Robert Saitschick

Dankbaarheid is een essentieel deel van in het nu zijn. Wanneer je diep in het nu aanwezig bent, ontstaat vanzelf dankbaarheid.
Eckhart Tolle

Je kunt klagen dat er doornen aan de rozen zitten of je kunt dankbaar zijn dat er rozen tussen de doornen groeien.
Visje

De worsteling eindigt wanneer dankbaarheid begint.
Neale Donald Walsh