Citaten over de hemel en aarde

Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe ‘erwt’ de aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de aarde volledig. Ik voelde me niet als een reus; ik voelde me heel, heel klein!
Neil Amstrong

Geef mij een vast punt, en ik zal de aarde bewegen.
Archimedes

De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn.
Bahá’u’lláh

Wordt u de aarde droef en duister, zie omhoog naar ’s hemels luister.
Nicolaas Beets

Hij diende zijn God zo trouw en zo fel,
dat hij nu Hem aanschouwen kan in de hel.
Hilaire Belloc

De aarde schuilt in een korrel zand,
het heelal in een bloemblad puur,
de oneindigheid in de palm van uw hand
en de eeuwigheid in een uur.
William Blake

Hij die, na eerst nalatig te zijn geweest, wakker wordt, verlicht de aarde zoals de maan die achter de wolken te voorschijn komt.
Boeddha

Na dit leven van lijden komt wel een voortbestaan in hemel of hel, maar zelfs de hemelse vreugden zijn voorbijgaand. Dan volgt weer een nieuw bestaan op aarde, dat even vergankelijk, even vluchtig is als al het voorafgaande.
Boeddha

De schoonheid der aarde is niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en haar weet te genieten.
Henry Bordeaux

Als je samen omhoogkijkt, komt de hemel dichterbij.
Phil Bosmans

Een mens kan maar op aarde ten volle leven als hij in hoofd en hart een stukje hemel heeft.
Phil Bosmans

Voor elk stuk brood dat ik eet, heeft iemand een graankorrel in de aarde gelegd.
Phil Bosmans

De mens is op aarde om eerst zichzelf en dan de wereld opnieuw te vormen.
Clemens Bretano

Dante had gelijk: er zijn drie soorten eeuwigheid: die van de hel, die van het vagevuur, die van de hemel. Je vindt ze, als minuten, door het leven van elk mens gestrooid.
Cees Buddingh

Hoe lang duurt het voordat de mens beseft dat hij niet kan krijgen wat hij wil? Je moet in de hel leven om de hemel te zien.
William Burroughs

Zij hopen de hemel te verdienen door de aarde tot een hel te maken.
Lord George Byron

Er zijn donkere schaduwen op de aarde, maar de lichten zijn sterker in het contrast.
Charles Dickens

Er is een stem in het universum die ons aanspoort om ons te herinneren aan het doel van ons leven op deze geweldige aarde zijn. Dat is de stem van de inspiratie die in ieder van ons aanwezig is.
Wayne Dyer

God en Godheid zijn zo verschillend als hemel en aarde. De hemel staat duizenden mijlen boven de aarde, en zo staat ook de Godheid boven God.
Meester Eckehart

Geen enkele dichter geeft een voltooide hemel, hij stelt alleen de ladders er naartoe op.
Joseph von Eichendorff

De aarde lacht in bloemen.
Ralph Waldo Emerson

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.
Desiderius Erasmus

Het is moeilijk te geloven dat in een tijd waarin alles om geld draait, de aarde nog steeds rond de zon draait.
Ernst Ferstel

De meest opmerkelijke ontdekking in de astronomie is dat de sterren zijn gemaakt van atomen van hetzelfde soort als die op de aarde.
Richard P. Feyman

Het paradijs van de dwaas is de hel van de wijze.
Thomas Fuller

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht. Mahatma Gandhi

Zolang je deze wijsheid niet bezit:
sterf om te worden,
ben je slechts een trieste gast,
op deze donkere aarde.
Johann Wolfgang von Goethe

Vrede op aarde zou het einde betekenen van de beschaving zoals wij die kennen.
Joseph Heller

De muziek berust op de harmonie tussen hemel en aarde, op de overeenstemming tussen licht en donker.
Hermann Hesse

De hel is niet alleen geplaveid met goede bedoelingen; het is er mee ommuurd en overdekt. Ja, en ook ingericht.
Aldous Huxley

Misschien is deze aarde de hel van een andere planeet.
Aldous Huxley

Dat is het hele kapitalistische systeem: de aarde wordt net zo lang uitgebuit tot het op is.
Freek de Jonge

Menigeen zou naar de hemel kunnen gaan met de helft van de inspanning waarmee hij naar de hel gaat.
Ben Jonson

Alleen de afdaling in de hel van zelfkennis bereidt de weg naar goddelijkheid.
Immanuel Kant

Wilt ge op aarde reeds in de hemel leven; wees een engel voor wie u omgeven.
Jan Jakob Lodewijk ten Kate

De hemel heb ik bemeten, nu meet ik de schaduwen der aarde.
Mijn geest verkeerde in de hemel, het lichamelijk omhulsel ligt hier.
Johannes Kepler (zijn grafschrift)

Als men hier op aarde geleerd heeft hoe vreugde en geluk te scheppen voor onszelf en voor anderen, dan zullen die vreugde en dat geluk ons omgeven in de andere wereld.
Inayat Khan

De mens kan alleen werkelijk gelukkig zijn wanneer hij zijn ziel verbindt met de sferen van de hemel.
Inayat Khan

Iemand die geen fantasie heeft
staat op de aarde
hij heeft geen vleugels;
hij kan niet vliegen.
Inayat Khan

Ware vrijheid is in onszelf. Wanneer de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons bindt; overal vinden we dan vrijheid, zowel in de hemel als op aarde.
Inayat Khan

Ik moet altijd lachen als ik hoor dat wetenschapsmensen op zoek zijn naar sporen van buitenaardse intelligentie. Hoeveel moeite het al niet kost die op aarde te vinden!
Gerrit Komrij

Een van de merkwaardige dingen in het leven is dat we geconditioneerd zijn door het werkwoord ‘worden’, want hierin liggen zowel heden, verleden als toekomst besloten. De hele religieuze conditionering is op dit werkwoord worden gebaseerd; hemel en hel, alle vormen van geloof, alle verlossers en alle buitensporigheden hangen ermee samen.
Jiddu Krishnamurti

De mens is een gevallen god die zich de hemel herinnert.
Alphonse de Lamartine

Het universum is de tempel en de aarde is het altaar.
Alphonse de Lamartine

Het huwelijk is geen hemel of hel, het is gewoon het vagevuur.
Abraham Lincoln

O, zoek nooit je geluk in de chaos van de wereld:
hoe dieper je in jezelf keert, hoe hoger in de hemel je komt.
Otto Ludwig

Wie de hemel niet in zichzelf draagt, zoekt hem vergeefs in alle hoeken van het heelal.
Otto Ludwig

De mens is op aarde om eerst zichzelf en dan de wereld opnieuw te vormen.
André Malraux

Waarheen je ook gaat, je neemt je hemel en je hel altijd met je mee.
Tao Meng

De hemel is als het boek van God ons voorgelegd, om zijn wonderwerken in te lezen.
John Milton

De weg die uit de hel leidt naar het licht is lang en zwaar.
John Milton

Op aarde is geen smart die de hemel niet kan helen.
Thomas Moore

Een boom die zo hard wil groeien dat hij zijn wortels uit de aarde trekt, zweeft niet ten hemel, maar valt om.
Harry Mulisch

Wij zijn bezig de aarde te vernietigen, zonder het te willen. Voor alle zekerheid lopen we alvast op de maan rond, als springplank naar de rest van het heelal.
Harry Mulisch

Waarlijk, een oord van genezing zal eenmaal de aarde worden!
Friedrich Nietzsche

Zorg er voor dat een wolk niet de hele hemel bedekt.
Anais Nin

De macht is de koningin der aarde en niet de mening, maar de mening is het die zich van de macht bedient.
Blaise Pascal

Tussen ons en de hel of de hemel, is er niets dan het leven, en dat is het meest broze wat er ter wereld bestaat.
Blaise Pascal

De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, brengt steeds de hel voort.
Karl Popper

Liefhebben is de hemel op aarde.
Romain Rolland

Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
Bertrand Russell

Als jij en je vijand in tegenovergestelde richtingen lopen, onthoud dan dat de aarde rond is. Robert Sabatier

Twee dingen op aarde zijn simpel: over het verleden praten en de toekomst voorspellen. Van dag tot dag een helder inzicht hebben is een andere zaak.
Armand Salacrou

De wereld is de hel en mensen zijn enerzijds de gemartelde zielen en anderzijds de duivels. Arthur Schopenhauer

De weg van de aarde naar de sterren is niet effen.
Seneca

De hel is leeg en alle duivels zijn hier.William Shakespeare

Er zijn meer dingen in hemel en op aarde, Horatio, dan waarvan uw wetenschap wel droomt.
William Shakespeare

Genade wordt verleend, niet afgedwongen;
Zij drupt, als zachte regen uit de hemel
Op aarde neer, en brengt een dubbele zegen:
Zij zegent hem die geeft, hem die ontvangt.
William Shakespeare

Onwetendheid is een vloek van God, kennis de vleugel waarmee wij ten hemel vliegen.
William Shakespeare

Nu we geleerd hebben om als vogels in de lucht te vliegen, als vissen onder water te zwemmen, missen we nog één ding – te leren als mensen op aarde te leven.
George Bernard Shaw

Gij jaagt de hemel na, weet dat hij in u is,
en zoekt gij elders hem, gij loopt hem aldoor mis.
Angelus Silesius

De mensheid moet boven de Aarde uitstijgen, tot boven in de atmosfeer, en verder, want alleen dan zullen we de wereld waarin we leven volledig begrijpen.
Socrates

De hel is geen plek maar een toestand van het gemoed, die alles om zich heen in ellende verandert.
August Strindberg

Ik kwam tot uw kust als vreemdeling, ik woonde in uw huis als gast, ik ga van uw deur heen als vriend, mijn aarde.
Rabindranath Tagore

Deze dure onzin over de ‘opwarming van de aarde’ moet stoppen. Onze planeet is ijskoud, er zijn record lage temperaturen en onze wetenschappers zitten vast in het ijs.
Donald Trump

Een leugen is al driemaal rond de aarde gelopen, eer de waarheid zijn schoenen aantrekt.
Mark Twain

Mijn eerste wens is om de plaag van de mensheid, oorlog, uit te bannen van deze aarde.
George Washington

We zijn elk onze eigen duivel, en we maken deze wereld onze hel.
Oscar Wide

Ooit komt er een tijd waarin de mens zijn blik verruimt… Hij zal de planeten zien zoals de aarde.
Christopher Wren

De hemel en aarde kunnen lang leven, omdat ze niet voor zichzelf leven.
Lao Zi

De ruimte tussen hemel en aarde lijkt op een blaasbalg. Hij pompt, maar blijft leeg.
Lao Zi

De geest van de wijze is de spiegel van de hemel en de aarde, waarin alle dingen zich spiegelen.
Zhuang Zi

Hemel, aarde en ik leven samen en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.
Zhuang Zi

Uiterlijk plooibaar ben je een volgeling van de mensen.
Innerlijk standvastig ben je een volgeling van de hemel.
Zhuang Zi

Wie de hemel wil veroveren,
moet de hellevaart niet schuwen.
Heinrich Zschokke