Citaten over engelen

Een discipel hecht veel belang aan de geestesgesteldheid waarmee hij inslaapt want de nacht bepaalt de volgende dag. Dus vooraleer hij gaat slapen, verbindt hij zich met de onzichtbare wereld … Uiteindelijk geeft hij zich over aan de engel van de dood – deze naam geeft de kabbala aan de engel van de slaap – want elke avond sterven wij en iedere ochtend verrijzen wij…
Omraam Mikhaël Aivanhov

Muziek is het voedsel voor de ziel, het is de taal van de geest en de engelen… daarom, zing! Als we proberen mystieke liederen te zingen, ons bewust zijn van hun vermogen, en we hebben het verlangen ons te harmoniseren met de kosmische orde, dan trekken we de engelen aan.
Omraam Mikhaël Aivanhov

Ieder mens die op aarde is geboren, heeft een engelbewaarder die hem voortdurend terzijde staat en hem begeleidt door de mysteries van het leven.
Meander van Athene

Toen kreeg Jakob een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen.
Bijbel, Genesis 28:12

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.
Bijbel, Psalmen 91:11

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.
Bijbel, Matteüs 18:10

Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.
Bijbel, Matteüs 22:30

Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Bijbel, Marcus 1:13

Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding.
Bijbel, Lucas 20:36

De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven.
Bijbel: Galaten 3:19

Zoals de heilige geest in de natuur alles vormt en uitbeeldt, zo ook werkte de engelengeest in overeenstemming met de heilige geest en hielp alles vormen en uitbeelden, opdat alles één hart en wil zou zijn, louter lust en vreugde.
Jacob Boehme

Ik zag de engel in het marmer en beeldhouwde totdat ik hem bevrijd had.
Michelangelo Buonarroti

Het meest ongelooflijke van engelenwonderen is dat zij plaatsvinden.
C.K Chesterton

Ik heb nooit een engel gezien, maar dat doet er niet toe. Ik voel de aanwezigheid van de engelen om me heen.
Paulo Coelho

Als we door iets geraakt worden is het alsof we geborsteld worden door de vleugels van een engel.
Rita Dove

De mens is als een magneet; hij trekt engelen van scheppend licht naar zich toe, of engelen van duisternis en vernietiging. De licht-engelen komen dicht bij diegenen die nederig en oprecht trachtende grote Witte Geest te dienen.
White Eagle

Ofschoon je gids en helpers heel dichtbij kunnen komen om zich met je te onderhouden en zij hun plaats hebben in het grote plan van God, is hun dienst aan het mensdom van andere aard dan de dienst die engelen verlenen. Je beschermengel verlaat je nooit. Van het moment van je komst in het sterfelijke leven tot het moment dat je het verlaat en zelfs daarna staat je beschermengel met je in contact.
White Eagle

Wij spreken naar waarheid wanneer wij zeggen dat iedere ziel op aarde onder de zorg valt van een beschermengel die door de heren van karma wordt aangewezen.
White Eagle

De meeste mensen geloven niet meer in engelen. Zelfs in de meeste kerken worden engelen als een vorm van middeleeuws bijgeloof bestempeld. Maar als wij niet meer in engelen geloven, heeft dat belangrijke consequenties. Het wordt dan ook moeilijk te begrijpen wat de ziel is.
Daniël van Egmond

Wij mensen hebben de opdracht engelen te zijn. Want engelen zijn bruggen tussen hemel en aarde; geopend naar de hemel boven en doorgevend naar de werelden beneden. Dat was ook de functie van Adam. Adam was een engel. Christus was een engel, een plaats waar de Heilige aanwezig is. Levend op aarde en tegelijkertijd voortdurend verbonden met de Vader in de hemelen.
Daniël van Egmond

De aartsengelen werden bedreven in het bouwen van een lichaam van begeertestof: de dichtste stof in het zonnetijdperk. Daardoor zijn zij in staat minder ontwikkelde wezens zoals mensen en dieren te leiden en hun te leren hoe een begeertelichaam te vormen en te gebruiken.
Max Heindel

De engelen zijn uiterst bedreven in het bouwen van een levenslichaam, want toen zij menselijk waren in het maantijdperk, was de ether de dichtste toestand van stof.
Max Heindel

De meer verlichten weten dat de dieren hun jongere broeders zijn, die in het jupitertijdperk de menselijke trap zullen bereiken. Wij zullen hen dan helpen, zoals de engelen, die in het maantijdperk mensachtig waren, ons nu helpen.
Max Heindel

Filosofie zet de vleugels van een engel vast
John Keats

Vrede is het eerste wat de engelen zongen.
John Keble

Je hoeft geen engel te zijn, wees gewoon iemand die kan geven.
Patti LaBelle

Men moet ernaar streven mens te zijn, en niet de aap van een engel.
Willem Müller

Je kunt geen pantheon van licht leven erkennen en niet het ʻnachtlevenʼ erkennen dat erbij hoort. Als er engelen zijn, moet je aannemen – of je dat nu leuk vindt of niet – dat er ook demonen zijn.
Caroline Myss

Reputatie is wat mannen en vrouwen van ons denken; karakter is wat God en de engelen van ons weten.
Thomas Paine

Dwazen stormen plaatsen binnen die engelen schromen te betreden.
Alexander Pope

Als u een engel tegenkomt, zal dat zijn omdat u hem of haar hebt overtuigd; niet door uw tranen, maar door uw nederige besluit altijd opnieuw te willen beginnen, dat u een beginner bent.
Rainer Maria Rilke

Een mens hoeft geen engel te zijn om een heilige te zijn.
Albert Schweitzer

Engelenhulp is overal om ons heen. We hoeven er alleen maar om te vragen. Er zijn momenten waarop we hulp van engelen krijgen zonder erom gevraagd te hebben, hoewel we misschien niet beseffen dat dit gebeurt.
Jane Struthers

De duivel zien we onmiddellijk in de medemens, in onszelf ontdekken we ten hoogste een gevallen engel.
Antoon Vloemans

De vorm van de mens is hoger dan de vorm van de engel. De mens is het hoogste wezen van de schepping omdat hij verlangt naar vrijheid.
Paramhansa Yogananda

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER ENGELEN