Tag archieven: Aartsengelen

Engelen door de geschiedenis heen, aartsengelen in heilige boeken en in de schilderkunst en de beelhouwkunst

 

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER ENGELEN

Gedurende de hele geschiedenis zoals die staat opgetekend hebben engelen mensen opgezocht; ze verschijnen in de vroegste boeken van de Bijbel en maken een essentieel deel uit van de joodse, christelijke en islamitische tradities.

Beschermende geesten komen ook in andere culturen voor, onder verschillende namen. De engelen die we in dit hoofdstuk noemen zijn bij ons bekend omdat mystici en profeten ze hebben ontmoet, geleerden over hen hebben gediscussieerd, dichters overhen hebben beschrevenen kunstenaars hen hebben geschilderd. Lees verder

De zeven geesten voor de troon van God, zeven aartsengelen – toelichting door Antonin Gadal

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

De aarde wordt geregeerd door de zeven hemelengelen (of aartsengelen) en heeft als bijzondere beschermheer de Mitraton (of Metatron), ofwel de leidsman der zielen, ‘die in zijn hand de pracht van de zeven sterren verenigt en die wandelt temidden van de zeven gouden kandelaren’. De Bijbel noemt slechts Lees verder

Citaten over engelen

Een discipel hecht veel belang aan de geestesgesteldheid waarmee hij inslaapt want de nacht bepaalt de volgende dag. Dus vooraleer hij gaat slapen, verbindt hij zich met de onzichtbare wereld … Uiteindelijk geeft hij zich over aan de engel van de dood – deze naam geeft de kabbala aan de engel van de slaap – want elke avond sterven wij en iedere ochtend verrijzen wij…
Omraam Mikhaël Aivanhov

Muziek is het voedsel voor de ziel, het is de taal van de geest en de engelen… daarom, zing! Als we proberen mystieke liederen te zingen, ons bewust zijn van hun vermogen, en we hebben het verlangen ons te harmoniseren met de kosmische orde, dan trekken we de engelen aan.
Omraam Mikhaël Aivanhov

Ieder mens die op aarde is geboren, heeft een engelbewaarder die hem voortdurend terzijde staat en hem begeleidt door de mysteries van het leven.
Meander van Athene

Toen kreeg Jakob een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Lees verder

Iers bardenlied

Zing en klink mijn harp
vorm scheppend mijn woord.
Mijn hart luistert naar het ruisen van de oerbron,
in mijn ziel weerklinkt het fluisteren van het oerbegin.

Zo zette God – Vader de ankers van de aarde
in het heilige viertal – in kruisvorm
In de aardediepten verzonk hij Gabriël,
opdat het brood groeie in de winternacht.
In hemels hoogten verhief hij Uriël,
opdat de kennis van Lees verder

Engelen en de negen engelenscharen, een gedeelte uit het boek ‘De mens en zijn engel’

BESTEL DE MENS EN ZIJN ENGEL

Een hemelse hiërarchie wordt gevormd door wezens die allemaal uniek zijn. Dionysius vertelt ons dat er duizend maal tienduizend maal tienduizend maal engelen zijn. Er zijn er dus niet negen, dat is een symbolisch getal.

Verschillende auteurs gebruiken voor engelen en aartsengelen verschillende namen en geven ze ook verschillende functies. Met andere woorden, de namen die Dionysius gebruikt, zijn voor hem uitdrukkingen van iets wat Lees verder