Citaten over cultuur

 

Cultuur kan goed worden beschreven als liefde voor perfectie; het is de studie van perfectie.
Matthew Arnold 

Er kan van cultuur pas sprake zijn als er een minimum aan materiële welstand is. Geen bloem zonder wortels.
Godfried Bomans 

Cultuur is een manier van omgaan met de wereld door het in detail te definiëren. 
Ray Bradbury 

Je hoeft geen boeken te verbranden om een cultuur te vernietigen. Zorg er gewoon voor dat mensen ze niet meer lezen.
Ray Bradbury 

Cultuur is de levensstijl van een samenleving. 
P.J. Bouman 

Een mens moet juist voldoende cultuur hebben om de cultuur met wantrouwen te bezien. 
Samuel Butler 

Cultuur: De roep van mensen die op zoek zijn naar hun bestemming. 
Albert Camus 

Cultuur is de gewoonte om blij te zijn met het beste en te weten waarom. 
Henry van Dyke 

Cultuur is één ding en vernis een ander. 
Ralph Waldo Emerson 

De cultuur heeft het meeste gewonnen op die boeken waarop de uitgevers hebben verloren.
Thomas Fuller 

De cultuur van een natie woont in de harten en in de ziel van de mensen. 
Mahatma Gandhi 

De cultuur van het denken moet dienstbaar zijn aan het hart.
Mahatma Gandhi 

Wie de macht heeft over de media, de beelden, bepaalt de cultuur.
Allen Ginsberg 

Cultuur is geen maaksel, maar iets menselijks dat zich ontwikkelt. 
Edward T. Hall 

Als we de cultuur willen behouden, moeten we haar blijven scheppen. 
Johan Huizinga 

Cultuur is de beheersing van de natuur. 
Johan Huizinga 

De roep voor een nieuwe cultuur is geen nieuw idee. 
John Hutton 

De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. 
Selma Lagerlöf 

Magie is een poging van van natuur cultuur te maken, om van de gegeven wereld mijn wereld te maken, om de wereld te beheersen. De magische houding is dus een essentiële voorwaarde voor alle cultuur.
G. van der Leeuw 

Cultuurbezuinigingen. Ga je mee vanavond gesubsidieerde banken kijken. 
Loesje 

Maak van werkloosheid een culturele bloeiperiode. 
Loesje 

Schreeuwen om cultuur. Maar liever applaudiseer ik. 
Loesje 

Weg met de zesjescultuur. We maken er gewoon een zeven van. 
Loesje 

Cultuur is de verruiming van het denkvermogen en van de geest. 
Jawaharlal Nehru 

Te midden van een explosief groeiend aanbod van entertainment en gepopulariseerde cultuur is het zaak dat burgers kritische vermogens ontwikkelen of behouden om te herkennen wat echt waardevol is en wat niet. Interesse wekken voor kunst en cultuur, scherpen van het waarnemings- en beoordelingsvermogen en oog houden voor kwaliteit, vergen ook in de komende periode aandacht en inspanning. De sleutel tot succes is educatie. Belangstelling voor cultuur is an acquired taste: het moet worden aangeleerd en ontwikkeld. 
Rick van der Ploeg 

Cultuur is een wezenlijk onderdeel van modern burgerschap. Iedereen moet daarom onbelemmerd toegang hebben tot het culturele aanbod. Cultuureducatie kan mensen daarvoor de vaardigheden aanreiken. Zij kan de competenties verschaffen om deel uit te maken van de cultuur en er naar eigen keuze in te participeren. 
Raad voor Cultuur 

Cultuur is ongeveer alles wat wij wel, en de apen niet doen. 
Lord Raglan 

De politiek is niet meer dan een van de vele aspecten van een cultuur. De taal daarentegen is de ziel ervan, en de poëzie is haar schoonste uitdrukkingsvorm.
Senghor 

Hoe wijder een cultuur wordt verspreid, hoe dunner deze wordt. 
Alvin Toffler 

Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Universele verklaring van de rechten van de mens (artikel 27) 

Het diploma is de doodsvijand van de cultuur. 
Paul Valérie