Spreuken en citaten over boeken

Geest en kennis van de schrijver blijven in zijn boeken bewaard, veilig voor de ongunst der tijden en in staat om steeds te herleven.
Francis Bacon 

Boeken zijn niet bedoeld als meubilair, maar er is niets anders dat een huis zo prachtig meubileert.
Henry Ward Beecher 

De meeste lezers zetten hun boeken in hun boekenkast, en de meeste schrijvers zetten hun boekenkast in hun boeken.
Nicolas Chamfort 

Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.
Marcus Tullius Cicero 

Er zijn boeken waarvan de band en het omslag verreweg het beste deel uitmaken.
Charles Dickens 

Een leven zonder boeken is onleefbaar.
Erasmus 

Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak.
Mahatma Gandhi 

Sommige boeken schijnen geschreven te zijn, niet opdat men daar iets uit zou leren, maar opdat men weet, dat de schrijver iets geweten heeft.
Johann Wolfgang von Goethe 

De schijngeleerde is als een ezel die een vracht boeken draagt.
Zodar Hadasch 

Boeken geven geen wijsheid waar er geen wijsheid was, maar waar er wijsheid is, wordt deze door het lezen groter.
John Harrington 

Het ergste aan nieuwe boeken is dat ze ons beletten oude boeken te lezen.
Joseph Joubert 

Nergens heb ik meer rust gevonden dan in bossen en boeken.
Thomas a Kempis 

Het genot van alle lezen wordt verdubbeld als men met iemand samenwoont en dezelfde boeken deelt.
Katherine Mansfield 

Het is niet verdienstelijker duizend boeken te hebben gelezen dan duizend akkers te hebben geploegd.
William Somerset Maugham 

Als je alleen maar boeken leest die iedereen leest, kun je alleen maar denken wat iedereen denkt.
Haruki Murakami

Voor vele mensen zijn boeken alleen maar papieren meubelen.
George D. Prentice 

Het is harder nodig de mensen te bestuderen dan de boeken.
Francois de la Rochefoucauld 

Boeken hebben, net als mensen, hun succes vaak aan hun titel te danken. 
Peter Sirius 

Het is eenvoudiger tien boeken met filosofie te vullen dan één principe in praktijk te brengen.
Leo Tolstoy 

Het gebrek van de meeste boeken is, dat ze te lang zijn. 
Voltaire