Boek 5: Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood


BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Boek 5 van de Spirituele teksten bibliotheek

MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD – EEN NIEUWE MENS WORDEN

Spirituele levenskunst vanuit innerlijke kennis, liefde en daadkracht. Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? Verdwijnt dat ook? Of neemt dat dan juist toe? Zou ik naar de hemel gaan of komt iets van mij misschien weer terug op aarde in een ander lichaam? Hoe kan ik omgaan met praktische en ethische dilemma’s over mijn leven en mijn levenseinde?

Dit zijn essentiële levensvragen die overal door mensen worden gesteld, ongeacht hun cultuur, religie of maatschappelijke positie. Als je dergelijke vragen werkelijk levend houdt, krijg je geen exacte antwoorden, maar dan lossen de vragen op en word je zelf het antwoord. De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Jouw visies op geboorte, leven en dood zijn bepalend voor de wijze waarop je je leven vormgeeft en ervaart.

Geboorte is het tegengestelde van dood, maar leven heeft geen tegenpool. Het leven was, is en zal altijd zijn; het is een mysterie. Je zult het nooit volledig begrijpen, maar je kunt er wel dieper in doordringen zodat je innerlijke leven vervuld wordt met het ware, het goede en het schone.

Dompel je onder in de oeroude en tegelijkertijd zeer actuele mysteriewijsheid van de rozenkruisers die in dit boek wordt uitgedragen. Ervaar de grootsheid van de geest. Laat je inspireren door de christelijke mysteriën, waarin alle bevrijdende waarden van voorgaande filosofieën en religies zijn samengevoegd en vernieuwd. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

DOWNLOAD 62 VAN DE 328 PAGINA’S (PDF)

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

woord vooraf door Doride Zelle

inleiding door Daniël van Egmond

DEEL 1: MYSTERIËN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

1  het woord aannemen
2  incarneren op aarde
3  kringlopen doorzien
4  verliezen verwerken
5  de twee tot één maken
6  talenten gebruiken
7  vrij komen van begoocheling
8  het opstandingslichaam verwerven
9  het eeuwige nu ervaren

DEEL 2: UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD (ESSAYS)

10  het leven respecteren – essay 1
11  geboorten verwelkomen – essay 2
12  veroudering accepteren – essay 3
13  het bewustzijn verruimen – essay 4
14  de liefdewet uitdragen – essay 5
15  geluk bevorderen – essay 6
16  misleiding voorkomen – essay 7
17  het stervensproces begrijpen – essay 8
18  de innerlijke tempel bouwen – essay 9

Literatuurverwijzingen

André de Boer en René Stevelink | softback | 328 blz | € 19,50 | 9789067324618

 BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

LEES OVER DE 5-DELIGE BOEKENSERIE VOOR DE 3-JARIGE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU!