25-12 Beschouwing 4

Spirituele Kerst 4: Het goddelijke in je geboorte geven

Beschouwing voor 25 december (ochtend)

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 3

“En toen zij bij Bethlehem kwamen was de dag gedaald en zij moesten de nacht overblijven. Maar Bethlehem was overvol met mensen die op weg waren naar Jeruzalem; de herbergen en de woningen waren vol gasten, en Jozef en zijn vrouw konden geen andere rustplaats vinden dan een grot waarin dieren gehouden werden; en hier sliepen zij.

Tegen middernacht weerklonk een kreet: er is een kind geboren in gindse grot tussen de dieren. En ziet, de beloofde mensenzoon was geboren. En vreemdelingen namen de kleine en wikkelden hem in schone kleertjes die Maria had gemaakt en legden hem in een trog waaruit de lastdieren aten.

Drie mannen in hagelwitte klederen kwamen binnen en stonden voor het kind en zeiden:
Alle kracht, alle wijsheid en alle liefde zij U, Immanuël.

Nu graasden er op de heuvelen van Bethlehem grote kudden schapen en herders bewaakten ze. De herders waren vroom, zij waren mensen van gebed en zij verwachtten de sterke bevrijder die komen zou.

En toen het kind der belofte was geboren, verscheen voor hen een man in een sneeuwwit gewaad en zij deinsden van vrees terug. De man kwam naar voren en zei: Vrees niet. Ziet ik breng u een blijde tijding. Te middernacht is in een grot in Bethlehem de profeet en koning, die reeds zo lang door u werd verwacht, geboren.

En toen waren de herders verheugd; zij voelden dat alle heuvelen vol licht-boodschappers waren.”

In een grot, tussen de dieren, is midden in de nacht een kind geboren. De Andere-in-ons is uit zijn banden gebroken en ademt…

De eerste prille en tere tekenen van een volkomen nieuw leven, diep in het menselijke hart, worden onmiddellijk omringd door ons onbekende krachten van het nieuwe leven, het leven waar de Maria-in-ons zich in haar onwrikbare zekerheid op had gericht. En het kind wordt  “gewikkeld in schone kleertjes die Maria had gemaakt”, direct omhuld door lichtkrachten die het behoeden voor invloeden die het zouden kunnen schaden.

Zorgvuldig wordt dan het jonge leven in de voederbak van de lastdieren gelegd en terstond verschijnen er drie mannen in hagelwitte klederen die het drie geschenken brengen: kracht, wijsheid en liefde. Het zijn de drie fundamentele krachten die alles mogelijk maken, die onoverwinnelijk zijn en een volkomen nieuw leven vragen. Want geen enkel mens van deze wereld zou volkomen kracht, volstrekte wijsheid en allesomvattende liefde kunnen verdragen.

Het openbreken van het nieuwe leven in de mens is dan ook als een alles omvattende verliefdheid, als een doorstraald worden van tot dan toe onbekende krachten die vanuit een onpeilbare bron in het hart opwellen…De lichtgeboorte, de geboorte van het licht-in-de-mens heeft plaatsgevonden.

Het gnostieke christendom ziet de geboorte van Jezus als de geboorte van de nieuwe ziel in de mens die tot een Johannes is geworden. Johannes is de mens die de kracht had zichzelf te zuiveren door nieuwe wegen in te slaan. De nieuwe ziel is het hogere voertuig, “de nieuwe klederen”, waarmee de mens uiteindelijk zijn oorspronkelijke wereld weer zal kunnen binnengaan.

In de paradijsmythe aan het begin van het Oude Testament, in het Bijbelboek Genesis, wordt gesproken over een man en een vrouw die hun geboorteplaats (het paradijs) verlaten en een nieuwe woonplaats (buiten het paradijs) verkrijgen: Adam en Eva.

Met de geboorte van Jezus, aan het begin van het Nieuwe Testament, vangt de weg terug weer aan. Daar lezen we over een man en een vrouw die reizen van hun woonplaats naar hun geboorteplaats: Jozef en Maria. Maria is zwanger door de Heilige Geest. Ze is in spirituele zin maagd: rein en onbesmet, volkomen gericht op het hogere.

Jozef is de vrije bouwer, de mens die zijn gedachteleven heeft gezuiverd en zijn denken richt naar de ziel. Hij symboliseert de strevende mens die, volhardend en gericht op het goddelijke, met overleg werkt en bouwt. Door die arbeid treedt er een voortgaande zuivering plaats die wordt geleid door de ziel.

Hogere octaaf

In onszelf kunnen we Jozef en Maria omschrijven als een nieuwe denkwerkzaamheid en een nieuwe gevoelswerkzaamheid, ontstaan door de aanraking uit het domein van de ziel. In die zin zijn Jozef en Maria te zien als een hogere octaaf van Zacharias en Elizabeth.

Want waar Elizabeth symbool staat voor het op het goede van de wereld gerichte verlangen, staat Maria voor de gerichtheid op het hogere leven. De twee zijn daarom familie van elkaar en brengen beiden kinderen voort met een bijzondere taak:

 • Johannes die tot taak heeft het uiterlijke leven aan te passen aan het nieuwe innerlijke leven
 • Jezus, het kind waarin zuivere Liefde, de hoogste in dit universum, een stoffelijk vorm aanneemt.

Jezus wordt geboren in het donkerste van de nacht in een grot in Bethlehem (betekenis: broodhuis) waar ook lastdieren overnachten. Onze innerlijke lastdieren hebben hun taak verricht: de volhardende, op het doel gerichte os heeft ons alsmaar doen voortgaan en de ezel heeft ons de meest onbegaanbare paden van het leven laten nemen. Zij hebben ons “thuisgebracht”, zij horen bij ons en ook zij overnachten daarom in de grot waar het zielenwezen wordt geboren.

En wat kan die grot anders zijn dan ons eigen menselijke hart. Het menselijke hart is als een grottenstelsel met één speciale geboortekamer: de rechter hartkamer. Daar bevindt zich de kribbe, waarin onze lastdieren os en ezel hun voedsel vonden waarmee we onze reis tot nu toe hebben kunnen volbrengen.

Maar na alle voorbereiding en zuivering is diezelfde voederplaats geworden tot een plaats waar een heel andere levenskracht kan neerdalen: het Licht zelf. Voedsel en kracht voor een geheel nieuwe reis waaraan de hele persoonlijkheid verheugd gaat meewerken.

In vele culturen is een grot een oersymbool van een schuilplaats, een beeld van geboorte en wedergeboorte. Rituele bijeenkomsten werden vaak gehouden in grotten. Grotten vormden ook onderkomens voor het vee en vluchtplaatsen in tijden van gevaar en bedreiging.

De os en de ezel

Waar komen dan toch die legendarische os en ezel vandaan? In het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Jesaja wordt in de verzen 2 en 3 als volgt namens God gesproken:

“Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht”.

Het vee weet dus door wie het gevoed wordt en waar het thuis hoort maar de mensen willen niet meer weten waar ze vandaan komen, wie hen voedt en wie hen leidt.

De os en de ezel staan in een bepaalde traditie ook wel voor ‘joden’ en ‘heidenen’. De ezel symboliseert daarin de heidenen die onder de last van zonde en afgoderij gebukt gaan. De os staat dan symbool voor de joden die leven ‘onder het juk van de wet’, net zoals een os een juk draagt tijdens het ploegen.

Het juk duidt hier op de volledige verbinding met en leiding door met het goddelijke. Het woord juk is afgeleid van het latijnse iungere, dat verbinden betekent en nog herkenbaar is in bijvoorbeeld het woord yoga.

Zo zijn de os en de ezel die samen bij de kribbe van Jezus staan, het symbool voor de idee dat de innerlijke lichtgeboorte niet voorbehouden is aan een enkel ras of land maar de roeping is voor de gehele mensheid. Ieder mens kan de innerlijke lichtgeboorte vieren op het juiste moment in zijn of haar leven, in zijn of haar eigen jaar 0.

God in de mens

Licht-boodschappers, de zichtbare en onzichtbare geestelijke leiders van de mensheid, dalen af naar de wereld van tijd en ruimte om de mensheid te steunen en te begeleiden bij elke stap op het spirituele pad.

De geboorte van het goddelijke kan niet worden geforceerd. Je kunt alleen maar de voorwaarden scheppen waardoor die geboorte eens kan plaatsvinden. Hoe weet je of de nieuwe ziel in je geboren is? De beroemde mysticus  Meister Eckhart schrijft daarover:

“Je keert nu je gezicht geheel en al naar die geboorte toe. Ja, in alles wat je ziet en hoort, wat het ook is, treedt deze geboorte je tegemoet. Precies zoals een mens die lang in de zon heeft gekeken, daarna in alles waar hij naar kijkt het beeld van de zon ziet. Zolang jij niet in ieder ding God zoekt en in het oog krijgt, heeft deze geboorte nog niet in je plaatsgevonden”.

BOEK SPIRITUELE KERST

EBOOK SPIRITUELE KERST

11 thoughts on “25-12 Beschouwing 4

 1. Remco Mettrop

  Het afvallig zijn van de mens word vaak gezien als een jammerlijke misstap van de mens maar was dit niet precies de wil van Het Al-Ene zodat wij ons konden ontwikkelen tot geesten van vrijheid en liefde.

  Wanneer Het Al-Ene tegen zijn creatie zou zeggen “ga nu en wees vrij” en wij zouden antwoorden “ja wij zullen gaan en vrij zijn” is dit geen vrijheid maar gehoorzaamheid.

  Alleen door onze oorsprong te vergeten en de mogelijkheid te krijgen om te dwalen in dualiteit kunnen wij uit eigen vrije wil de broodkruimels, die wij achter lieten, volgen terug naar huis.

  Ook al voelt het vaak zo, wij zijn nooit alleen op weg. De heuvels staan immer vol lichtboodschappers. En zelfs zij die door Het Al-Ene voortbestemd zijn om ons te verleiden van het pad te dwalen dienen slechts hun doel in een plan dat groter is dan onze sterfelijke ogen (welke slechts wikkels zijn zoals Mirdad zo prachtig verwoord) kunnen overzien.

  Dit alles te leren doorzien brengt een diepe rust en acceptatie.

  Reageren
 2. Ben Gerritsen

  Dank U, het gedicht ‘Light’ dat ooit tot mij kwam past zeker in de context van Kerstmis en bovenal in Liefde In Dit Moment. Hartelijks van Ben.

  Light

  By the grace of the sun
  as a remembrance of the day
  The moon shines as a beacon
  in the night to show the way

  But one cannot see the moon
  Without knowing the sun
  The day lived to the fullest
  makes all the darkness run

  The night will be no bother
  and neither will the day
  In eternal and divine light
  one welcomes ‘come what may’

  Reageren
 3. Hermana

  Mooie reactie van Remco, dank.

  In verband met wat er over de betekenis van een grot gezegd wordt, moest ik ook weer denken aan een hele bijzondere gebeurtenis die een half jaar geleden in de wereld plaatsvond, nl. de bevrijding van twaalf (!) jongens en hun leider, die ook monnik was, uit een grot in Thailand. Mensen van over de hele wereld waren oprecht betrokken bij dit verhaal en het was echt een wonder, het had velen samengebracht in gebed en het gaf mensen ook hoop. Eén man heeft zijn leven gegeven, en de jongens hebben hun leven nu gewijdt aan dienstbaarheid. Het was een soort kerstverhaal.

  Reageren
 4. Vincent de Vries

  mooie visie hierboven. In mijn kerstwens voor dit jaar ben ik ook op dit thema ingegaan. Wie weet kunnen jullie er iets mee…

  Elk jaar in de kerstnacht, de Heilige Nacht
  worden er ‘zaadjes van licht’
  gestrooid naar alle mensen…

  Hoe ontvang ik dit zaadje van licht?
  Ben ik bezig als een ‘volle herberg’
  of heb ik ruimte als een ‘arme stal’?
  Kan ik ontvangen als Maria,
  kan ik begeleiden als Jozef ?
  Zijn er de vredevolle os en ezel,
  of ook de wilde leeuw en de hongerige kroko ?
  Zijn er de doorns, het blad en de rozen,
  of ook de Nachtschade en de slingerplant?
  Heldere kristallen en kleurrijke edelsenen
  of ook harde, koude en puntige rotsen..

  Hoe kan ik het Licht ontvangen,
  en hoe verzorg ik dit in het komende jaar?

  Houd ik lucht in de grond en verteer ik,
  wat er op de bodem van mijn ziel ligt
  tot vruchbare aarde?
  Dringt mijn hartewarmte door in wat ik doe en ben?
  Volg ik het ritme van de processen,
  de innerlijke en de uiterlijke,
  of leg ik ze mijn wil op ?

  Rond Pasen kan iets boven de grond komen
  van het gezaaide zaadje,
  dat zelf helemaal oplost, zich geeft.
  Rond Hemelvaart de volle plant,
  waar vanaf Pinksteren
  het hemelvuur zich mee gaat verbinden,
  zodat er gebloeid kan worden hoog zomer
  en er wellicht een vrucht ontstaat
  en zelfs zaad, wat uitgezaaid kan worden …

  Een geïnspireerd jaar voor jou en jullie!

  Reageren
 5. Jes Jespers

  Het Licht schijnt in de duisternis, in de leegte. Het Licht doet alles in reflectie oplichten wat zijn afstamming van het Licht vergeten is. We zijn dus al verlicht, rest ons stil en leeg te worden, arm van geest te worden, zelf een bron van Licht te worden, volledig te worden.

  Reageren
  1. André de Boer

   Mooi geformuleerd Jes. Het licht is in ons, het deelt zich aan ons mee en roept ons op er aandacht aan te besteden.

   Reageren
 6. Tamara

  Wat een mooi gedicht en teksten staan hierboven al geschreven. Het is fijn om deze dagen met deze mooie teksten bezig te zijn en te ervaren hoe het Licht ook door mij heen stroomt. Ik lees en leer elke dag een stukje meer en ervaar de warmte van de teksten.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *