Citaten over de kosmos – spreuken over het heelal – aforismen over het universum

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER KOSMOS, HEELAL, UNIVERSUM

Het universum is van jou doordrongen, zoals het tevens jou doordringt.
Ashtavakra

Er bestaat een zekere wet, te weten de Rede die in het denken van God bestaat en het hele universum bestiert.
Thomas van Aquino

De mens die in harmonie met zichzelf leeft, leeft in harmonie met het universum.
Marcus Aurelius

Je hebt niet de leiding over het universum; je hebt de leiding over jezelf.
Arnold Bennet

De aarde schuilt in een korrel zand,
het heelal in een bloemblad puur,
de oneindigheid in de palm van uw hand
en de eeuwigheid in een uur.
William Blake

Er is een weg, steil en doornig, bezet met gevaren van allerlei aard, maar toch een weg, en hij leidt naar het hart van het heelal.
Helena Petrovna Blavatsky

Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en genegenheid.
Boeddha

Allereerst moet het heelal ondervraagd worden over de mens en niet de mens over het heelal.
André Breton

Het hele universum zal uiteindelijk uit elkaar vallen, maar ik hoop tegen die tijd op een veiligere plek te zijn.
Ashleigh Brilliant

Wij kunnen met zekerheid stellen dat het middelpunt van het heelal overal en de omtrek nergens is.
Giordano Bruno

Vertrouw op wie en wat je bent en het universum zal je op wonderlijke manieren ondersteunen.
Alan Cohen

Het Heelal: hoe verder men keek, hoe groter het leek.
Jules Deelder

Voor een wijs man staat de hele wereld open; want de hele kosmos is het vaderland van een voortreffelijk karakter.
Demokritos

Er is een stem in het universum die ons aanspoort om ons te herinneren aan het doel van ons leven op deze geweldige aarde zijn. Dat is de stem van de inspiratie die in ieder van ons aanwezig is.
Wayne Dyer

De schoonheid van de kosmos wordt niet alleen gegeven door eenheid in verscheidenheid, maar ook door verscheidenheid in eenheid.
Umberto Eco

Ik geloof in een scheppende vuurkracht, die hemel en aarde heeft voortgebracht, vervullende en bevattende het universum en het gekristalliseerde.
Karl von Eckartshausen

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.
Albert Einstein

Het is onmogelijk om de meest wezenlijke angsten weg te nemen, als men niet weet wat de aard van het heelal is, en nog bang opziet tegen iets dat in de mythen thuishoort. Zonder wetenschap is het daarom niet mogelijk om puur te genieten.
Epicurus

Zuivere intellectuele speculaties ontdoen het universum van zijn heilige mantel.
Jean Giono

God kan bestaan, maar de wetenschap kan het heelal uitleggen zonder de behoefte aan een schepper.
Stephen Hawking

Deze kosmos, dezelfde voor alle (mensen), werd noch door één van de goden noch door één van de mensen gemaakt, maar altijd was ze, is ze en zal ze zijn: vuur altijd levend, ontvlammend in maten en uitdovend in maten.
Heraclitus

De schepper zou de eeuwige niet zijn als hij niet eeuwig schept: in de hemel, in de lucht, op de aarde, in de diepte, in alle delen van het universum, in het heelal, in datgene wat is en in datgene wat niet is.
Hermes Trismegistus

Weet dat de vereerde en verheven schepper van het universum het edelste van alles is. Verbind u dan met het edele en door één te worden met de bron in uw wezen, komt u nader tot hem die u geschapen heeft.
Hermes Trismegistus

Maar de aard van het universum is zodanig dat het doel nooit de middelen heiligt. Integendeel, de middelen bepalen altijd het einde.
Aldous Huxley

Er is slechts één hoek van het universum dat je kunt verbeteren, en dat is je zelf.
Aldous Huxley

De mens die in contact komt met haar hogere Zelf ervaart dat alle dualismen, ‘ik’ als eenling en eenzame toeschouwer tegenover de buitenwereld; mens tegenover kosmos; mens tegenover de godenwereld, worden opgeheven. De dualiteiten die wij ervaren en waar wij veelal door worden gekweld, zijn producten van het discursieve denken.
Carl Gustav Jung

En ik geloof dat omdat op de een of andere manier de boog van het morele universum lang kan zijn, hij beweegt zich richting gerechtigheid.
Martin Luther King

Het universum is de tempel en de aarde is het altaar.
Alphonse Lamartine

Elke substantie is een eeuwigdurende levende spiegel van het universum.
Gottfried Wilhem von Leibniz

Hoezo opruimen? Het heelal is toch ook uit chaos ontstaan?
Loesje

Schoonheid treft de mens met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum.
Lucebert

Wie de hemel niet in zichzelf draagt, zoekt hem vergeefs in alle hoeken van het heelal.
Otto Ludwig

In het begin werd het universum gemaakt. Dit heeft veel mensen erg boos gemaakt en werd alom beschouwd als een slechte zet.
Harry Mathews

Wat wij onder abstracte kunst verstaan is de poging om de eigen taal van het heelal voort te brengen, in plaats van de taal van onze ziel, die door het beeld van het heelal is bewogen.
Piet Mondriaan

Een filosoof die verwonderd onderzoekt hoe de kosmos in elkaar zit, doet me altijd denken aan een lamp die zich verbaasd afvraagt hoe het komt dat de kamer zo mooi verlicht is.
Harry Mulisch

Wij zijn bezig de aarde te vernietigen, zonder het te willen. Voor alle zekerheid lopen we alvast op de maan rond, als springplank naar de rest van het heelal.
Harry Mulisch

Poëzie is de geëigende uitdrukkingsvorm voor het evenwicht tussen heelal en op een voorwerp, figuur of emotie geconcentreerde aanschouwing.
Martinus Nijhoff

De liefde is het einddoel van de wereldgeschiedenis, het amen van het universum.
Novalis

Geen enkel ding in dit heelal, geloof me, gaat teloor, maar alles wisselt en vernieuwt.
Ovidius

Door de oneindigheid omvat het heelal mij en verzwelgt me als een stip; door de gedachte kan ik het heelal omvatten.
Blaise Pascal

Als je naar een druppel water kijkt, zie je het wezen van al het water in het heelal.
Huang Po

De liefdewet, die de gehele kosmos draagt, en zij die in deze wet opgaan, zijn onmetelijk sterk en onaantastbaar.
Jan van Rijckenborgh

Wij zijn het enige dier dat zich verbaast over het heelal en dat zich iedere dag verwondert er niet meer verwonderd over te zijn.
Antoine de Rivarol

Deze samenvatting van het heelal heb ik bij mijn leven mij tot een graf gemaakt.
Christiaan Rozenkruis

Het universum lijkt noch goedaardig, noch vijandig te zijn, slechts onverschillig.
Carl Sagan

Jouw god is te klein voor mijn universum.
Carl Sagan

Waar kwam God vandaan? Als we besluiten dat dit een onbeantwoordbare vraag is, waarom niet een stap overslaan en concluderen dat de oorsprong van het universum een onbeantwoordbare vraag is.
Carl Sagan

Wij zijn, in de diepste zin, kinderen van de Kosmos.
Carl Sagan

God is de stilte van het universum en de mens de schreeuw die betekenis geeft aan deze stilte.
José Saramago

Het heelal is een idee van God.
Friedrich von Schiller

God, de Grote Gever, kan het ganse heelal voor ons openleggen in de nauwe ruimte van één enkel laantje.
Rabindranath Tagore

Hoe verder en dieper wij door middel van steeds grotere macht doordringen in de materie, hoe meer de onderlinge verbondenheid van haar delen ons verbijstert. Elk element van de kosmos is positief verweven met alle andere.
Pierre Teilhard de Chardin

Het universum is breder dan onze kijk erop.
Henry David Thoreau

Al mijn gedachten zijn een speldenprik in het heelal en een stekelvarken in mijn omgeving.
Julien de Valckenaere

De beroepsmisvorming van de filosoof is zich de schoolmeester van het heelal te wanen.
Julien de Valckenaere

De aarde is slechts een stofje in het heelal. Hoe klein zijn onze grote problemen dan?
John Vermeulen

Het heelal verwart mij, en ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk wel bestaat, en dat er geen uurwerkmaker zou zijn.
Voltaire

Een mens die alleen was in het heelal had geen enkel recht, maar enkel verplichtingen.
Simone Weil

Aldus is de echte wetende één met het kennisuniversum – alles wat u observeert is niets anders dan uzelf die het observeert. Wanneer u neerdaalt in de diepste basis van uw bewustzijn, vindt u daar het universum – niet het valse universum van objecten buiten uzelf, maar het echte universum, dat niet langer voorgesteld wordt als gescheiden in subject en object. Helemaal onderin uzelf valt u uit uzelf in de Realiteit.
Ken Wilber

Echte literatuur is eigenlijk slechts een zich verbazen over het heelal en over het menselijk leven.
Lin Yutang

Het hele universum wordt weerspiegeld in een dauwdruppel op een grashalm.
Dogen Zenji