Citaten over ideeën

Een idee is een halte van de gedachte.
Henri Bergson

Om nieuwe ideeën te herkennen moet men er eerst oude op nahouden.
Cees Buddingh

Menigeen wijst een goed idee af omdat het niet van hem is.
Bunuel

Geloof in iets dat groter is dan jezelf … word betrokken bij de grote ideeën van je tijd.
Barbera Bush

Niets is gevaarlijker dan een idee als het het enige idee is dat u heeft.
Emile Chartier

Alleen de wijze bezit ideeën; het grootste deel van de mensheid wordt er door bezeten.
Samuel Taylor Coleridge

Als een idee in eerste instantie niet volstrekt belachelijk lijkt, is er uiteindelijk weinig hoop voor.
Albert Einstein

Een idee is pas een idee als het is uitgevoerd.
Joop van de Ende

Hoe valser de ideeën zijn, des te sterker zijn ze.
Leopold Flam

Probeer niet zo hevig op een idee te komen. Alleen de ideeën die in je opkomen zijn goed.
Dimitri Frenkel Frank

Niemand kan zo vermakelijk arrogant zijn als een jongen die pas een oud idee heeft ontdekt en denkt dat het origineel is.
Sidney J. Harris

We moeten ideeën behandelen als zeer kleine vissen. Werp er duizenden in het water. Slechts een handvol overleven – maar dat is zeer veel…
Anne Heywood

Sterker dan alle legers ter wereld is een idee wiens tijd is gekomen.
Victor Hugo

Zodra een idee is geaccepteerd, is het tijd het te verwerpen.
Holbrook Jackson

Ideeën zijn als kinderen; die van onszelf zijn altijd beter.
William James

Ideeën zijn gemakkelijk. Implementatie is moeilijk.
Guy Kawasaki

De moeilijkheid ligt niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar in het ontsnappen aan de oude.
John Maynard Keynes

Je zou geen gevangene moeten zijn van je eigen ideeën.
Sol LeWitt

Ideeën hebben, net als grote rivieren, nooit slechts één bron.
Willy Ley

Een goed idee klopt voor het in je hoofd opkomt.
Loesje

Soms heeft een idee gewoon een goede ruzie nodig.
Loesje

Storytelling is de krachtigste manier om vandaag de dag ideeën in de wereld ingang te doen vinden.
Robert MacAfee Brown

Een idee is niet verantwoordelijk voor de mensen die erin geloven.
Don Marquis

Het is met ideeën als met vrouwen: het kost minder om er tien te voeden dan om één enkele te kleden.
Tom Masson

Schrijf je ideeën altijd op, hoe maf of triviaal ze ook schijnen. Draag altijd een notitieboekje bij je.
Michael Morpurgo

ʼt Idee dat men dadelijk begrijpt is veelal ʼt begrijpen niet waard.
Multatuli

Wanneer we vermoeid zijn, worden we overvallen door ideeën die we lang geleden hadden overwonnen.
Friedrich Nietzsche

Als ik duizend ideeën heb en slechts één blijkt er goed te zijn, dan ben ik tevreden.
Alfred Nobel

Ongelukkig de mensen die alleen maar heldere ideeën hebben.
Louis Pasteur

De beste manier om een goed idee te hebben is om veel ideeën te hebben.
Linus Pauling

Goede ideeën worden niet automatisch aangenomen. Ze moeten moedig en geduldig in de praktijk gebracht worden.
Hyman Rickover

De rol van de creatieve leider is niet om op alle ideeën te komen, maar om een cultuur te creëren waarin iedereen ideeën kan inbrengen en voelt dat die worden gewaardeerd.
Ken Robinson

Een idee zonder hart is een vrucht zonder smaak.
Maurice Roelants

Ideeën zonder mensen die lachen, praten, lijden, liefhebben, bidden – waar zijn die goed voor?
Carl Sandburg

Het gaat met het ochtendrood van een nieuw idee als doorgaans met het ochtendrood: de meesten treft men nog slapend aan.
Peter Sirius

Wie het leven geen ideeën geeft, die heeft ook geen idee van het leven.
Peter Sirius

Niets is gevaarlijker dan een grote gedachte in een leeg hoofd.
Kippolyte Taine

Alleen de wijze bezit ideeën; het grootste deel van de mensheid wordt er door bezeten.
Samuel Taylor Coleridge

Als er achter ideeën geen kanonnen staan, komt er geen wasdom in.
Felix Timmermans

Iedereen leeft en handelt ten dele volgens zijn eigen, ten dele volgens andermans ideeën.
Leo Tolstoj

De mens met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijn.
Mark Twain

Eén idee per dag. Zijn uw dagen geteld?
Julien de Valckenaere

Niets zo machtig als een oud idee dat opnieuw actueel is.
Ben J. Wattenberg

Menigeen noemt zich idealist; niet omdat hij vóór een idee, maar ván een idee wil leven.
Otto Weiss

Een idee dat niet gevaarlijk is verdient überhaupt niet een idee genoemd te worden.
Oscar Wilde

Wat de mensen je ook vertellen, woorden en ideeën kunnen de wereld veranderen.
Robert Williams