Lofzang 20

Lofzang bij een inwijdingsritueel
(Nag Hammadi)

 

U roep ik aan,
die regeert over het koninkrijk van de kracht;
wiens woord geboorte geeft aan het licht
en wiens taal onsterfelijk, eeuwig en onveranderlijk is;
hij is het wiens wil het leven van de vormen voortbrengt,
op elke plaats;
zijn natuur geeft vorm aan de substantie;
door hem worden de zielen en de machten
en de engelen bewogen;
want het is door hem dat het woord zich uitbreidt
over alles wat bestaat;
zijn voorzienigheid strekt zich uit over iedereen op deze plek;
zij brengt allen voort;
hij is het die de eon verdeelde onder de geesten;
hij schiep alles;
hij is het die zich in zichzelf bevat
en in zijn volheid voor alles zorgt;
de onzichtbare God tot wie ieder zwijgend spreekt;
zijn beeld beweegt zich in het toedelen
en het deelt zich toe in het bewegen.

O, kracht van de macht, die verheven is boven de majesteiten,
die voortreffelijker is dan de geëerden. […]

Heer, schenk ons wijsheid uit uw kracht,
die zich over ons uitstrekt; opdat we voor onszelf
het schouwen van de achtste en negende hemelsfeer
mogen beschrijven.

Wij hebben de zevende sfeer reeds bereikt,
omdat wij vroom zijn,
daar wij naar uw wet handelen en uw wil te allen tijde volbrengen.
Want wij hebben gewandeld op uw weg
en wij hebben het kwade achter ons gelaten
om tot het schouwen te komen.

Heer, schenk ons de waarheid in het beeld;
maak dat wij door de geestelijke kracht
de vorm van het beeld zien,
waarin geen tekort is.

Ontvang van ons door onze lofprijzing de afdruk van
het pleroma en herken de geest die in ons werkt.
Want door U heeft het Al ziel gekregen.
Want uit U, de onverwekte, is het verwekte voortgekomen.

De geboorte van de zelfverwekte is door U tot stand gebracht,
verwekker van alle verwekte wezens die bestaan.
Ontvang van ons de geestelijke offeranden
die wij naar U opzenden met heel ons hart
en onze ziel en geheel onze kracht.
Red wat in ons is en schenk ons onsterfelijke wijsheid.

Bron: De Nag Hammadi Geschriften, Verhandeling over de Achtste en Negende Hemelsfeer