Boek 2: Spirituele Pasen en Pinksteren

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN  – HANDREIKING VOOR BEZINNING EN BEZIELING BETREFFENDE  DE OPSTANDING VAN DE INNERLIJKE MENS – € 14,50

Dit boek, met hoofdstukken uit Het evangelie van de heilige twaalven en beschouwingen daarover, kun je zien als een richtingaanwijzer voor geestelijke bewustwording en vernieuwing. De dagteksten vormen een handreiking voor bezinning en bezieling in de week voor Pasen en de week voor Pinksteren.

De opstanding van de innerlijke mens is dé reden voor ons leven op aarde. Zij maakt de essentie van de mens uit; zij geeft zijn leven glans, kracht en innerlijke moed. Nochtans: de mens moet haar zelf vinden, moet haar zelf wensen.

De nieuwe atmosfeer waarin de Heilige Geest verwerkelijkt in overeenstemming met het goddelijke scheppingsplan is er, zij is er altijd en zij is je geboorterecht als mens. Soms proef je die, en dan is het als een lenteochtend in de Paastijd, fris, verkwikkend, huiverend van ingehouden leven. Het is een belofte, je weet het als een innerlijk ervaren, innerlijk kennen, als gnosis.

woord vooraf door Doride Zelle

inleiding door Daniël van Egmond: Het kruis van licht

SPIRITUELE PASEN

palmzondag * De doortocht
maandag * Door de poort gaan
dinsdag * Het mysterie van geboorte en dood
woensdag * De innerlijke tempel reinigen
donderdag * Overgave aan je innerlijke meester
vrijdag * Nieuwe innerlijke kracht betonen
zaterdag * De cruciale overwinning op jezelf
paaszondag * De bevrijding van de innerlijke mens

SPIRITUELE PINKSTEREN

zondag * Geest, ziel en lichaam één laten worden
maandag * Liefde voor alles en allen
dinsdag * Deel krijgen aan de eeuwigheid
woensdag * De transfiguratie aanschouwen
donderdag * Het licht van de wereld volgen en zíjn
vrijdag * Zelfinwijding op basis van zelfautoriteit
zaterdag * Opgetrokken worden in een ander gebied
Pinksteren * Vervuld worden van de Heilige Geest

André de Boer en Tanja Rozema| softback | 224 blz | € 14,50 | 9789067324465

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

Wat ben ik blij met deze overdenkingen. Dit geeft deze dagen een extra dimensie, die ik zo mis in het jachtige leven van alledag.
 Angèle

Ik heb de prachtige teksten met zorg en aandacht gelezen en ze geven me – precies zoals ik gehoopt had en waar ik behoefte aan had – zin en inhoud aan het Paasfeest.
 Christie

Het is werkelijk prachtig. Zo verhelderend. Hele stukken van de Bijbel zijn voor mij duidelijker geworden en alles lijkt zo op zijn plaats te vallen. 
Ineke

Ik vind het heel mooi om te zien dat innerlijke gebeurtenissen zo voor een grote groep geïnteresseerden vanuit een universeel licht wordt beschouwd en verklaard. 
Kees

Er is een weldadige stilte in mij en ik voel me verbonden, een tipje van mijn innerlijke sluier wordt even gelicht. Ik voel me licht en dankbaar.
 Marcel

Deze beschouwingen zijn even mooi als die van Spirituele Kerst, heel erg naar binnen gericht.
 Wim

cover Spirituele Pasen en Pinksteren

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN