Lofzang 16

Het ‘Onze Vader’, gebed van Jezus uit de Bijbel (Mattheüs 6:9-13)

online programma Lofzangen van God, kosmos, mens

boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens

 

BELUISTER HET ONZE VADER OP MUZIEK VAN ARVO PÄRT – INSTRUMENTAAL EN VOCAAL

Onze Vader, die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Leid ons uit de verzoeking
en verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Amen.

DOWNLOAD 54 VAN DE 252 PAGINA’S – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK