Gnosis nu!

1 JANUARI – Inleiding maandthema: De komende nieuwe mens
2 De werking van de goddelijke zon
3 De twee gestalten in de microkosmos
4 Ik moet minder worden

5 FEBRUARI – Inleiding maandthema: De nieuwe tijd
6 Transformatie en transitie
7 Van worsteling naar vrede
8 Van ongerechtigheid naar gerechtigheid
9 Van kennis naar wijsheid

10 MAART – Inleiding maandthema: De Bergrede
11 Het wonder laten voltrekken
12 Het licht der wereld
13 Eerst het Koninkrijk zoeken

14 APRIL – Inleiding maandthema: Het christelijke inwijdingsmysterie
15 De neerdaling van de zeven stralen
16 De glorievolle opstanding
17 Het nieuwe denken
18 De zeven inwijdingen

19 MEI – Inleiding maandthema: De Chinese Gnosis
20 Woe wei
21 Tao is ledig
22 De wijze maakt zich tot een voorbeeld in de wereld

23 JUNI – Inleiding maandthema: Het universele pad
24 Dante
25 Shakespeare
26 Krishna

27 JULI -Inleiding maandthema: Inzicht in het onzichtbare
28 U bent het die de wereld zal redden
29 De mysteriën van de dertiende eoon
30 De meester van de steen
31 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

32 AUGUSTUS – Inleiding maandthema: Kosmos en microkosmos
33 Het zonneleven en het aardeleven verbinden
34 Ruimtevaartuigen
35 Het universele geneesmiddel

36 SEPTEMBER – Inleiding maandthema: Het levende Rozenkruis
37 Het pad van de alchemische bruiloft
38 Een nieuwe roep
39 Het genezingswerk van de rozenkruisers

40 OKTOBER – Inleiding maandthema: De Egyptische Oergnosis
41 Stil zijn
42 Geestelijke krachten assimileren
43 Leven in goedheid
44 Tat en Asclepius

45 NOVEMBER – Inleiding maandthema: Het mysterie van leven en dood
46 De drie vermogens die gewekt moeten worden
47 De liefdewet uitdragen
48 Het eeuwige nu ervaren

49 DECEMBER – Inleiding maandthema: Gnostiek leven
50 De nieuwe levenshouding
51 Het vierkant van bouw
52 Het goddelijke in je geboren laten worden
53 In de eenheid Gods lof zingen