Gnosis nu!

1 JANUARI – Inleiding maandthema: De komende nieuwe mens
2 De werking van de goddelijke zon
3 De twee gestalten in de microkosmos
4 Ik moet minder worden

5 FEBRUARI – Inleiding maandthema: De nieuwe tijd
6 Transformatie en transitie
7 Van worsteling naar vrede
8 Van ongerechtigheid naar gerechtigheid
9 Van kennis naar wijsheid

10 MAART – Inleiding maandthema: De Bergrede
11 Het wonder laten voltrekken
12 Het licht der wereld
13 Eerst het Koninkrijk zoeken

14 APRIL – Inleiding maandthema: Het christelijke inwijdingsmysterie
15 De neerdaling van de zeven stralen
16 De glorievolle opstanding
17 Het nieuwe denken
18 De zeven inwijdingen

19 MEI – Inleiding maandthema: De Chinese Gnosis
20 Woe wei
21 Tao is ledig
22 De wijze maakt zich tot een voorbeeld in de wereld

23 JUNI – Inleiding maandthema: Het universele pad
24 Dante
25 Shakespeare
26 Krishna

 

27 JULI -Inleiding maandthema: Inzicht in het onzichtbare
28
29
30
31

32 AUGUSTUS – Inleiding maandthema: Kosmos en microkosmos
33
34
35

36 SEPTEMBER – Inleiding maandthema: De Egyptische Oergnosis
37
38
39

40 OKTOBER – Inleiding maandthema: Het levende Rozenkruis
41
42
43
44

45 NOVEMBER – Inleiding maandthema: Het mysterie van leven en dood
46
47
48

49 DECEMBER – Inleiding maandthema: Gnostiek leven
50
51
52
53