26 Gnosis nu! Krishna

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 26
Krishna
25 juni 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

Eén van de grootsten van de goddelijke lichtbrengers was ongetwijfeld Sri Krishna. Oude wijzen hebben vastgesteld dat Sri Krishna ongeveer 5000 jaar geleden heeft geleefd. Alles wat wij over hem lezen komt ons zeer vertrouwd voor, waarschijnlijk omdat zijn levens-verhaal gelijkluidend is aan dat van Jezus. De overeenkomst is zo frappant, dat de mysteriën van Krishna ons een allesoverweldigend bewijs leveren van de universele taal en van de volkomen gelijk afgestemde taak van alle grote wereldleraren.

Er wordt ons verhaald dat Krishna, evenals Jezus, uit een maagd geboren werd. Ook Krishna werd geboren in een grot of stal, en zijn geboorte werd, evenals die van Jezus, aangekondigd door een ster. Ook na Krishna’s geboorte werd een kindermoord bevolen om hem van de aarde te doen verdwijnen, en ook hij volbracht wonderbaarlijke genezingen. Krishna stortte zijn bloed voor de mensheid en wordt, evenals Jezus, afgebeeld, hangende aan een kruis. Ook hij daalde neer in de hel, stond na zijn dood op, en voer ten hemel. De namen Krishna en Christus hebben een en dezelfde strekking! Christus wordt de goede herder genoemd, Krishna de herder. Ook Krishna werd verzocht door de duivel. Hij beleeft, evenals Jezus, een verheerlijking. Ook hij houdt een bergrede en is een figuur in wonderbaarlijke visvangsten.

Door alle tijden heen wordt er tot de mensheid slechts één boodschap overgedragen. En die ene onveranderlijke boodschap verandert slechts van kleur en vorm, idee en vibratie, wanneer mensen, hoewel volkomen te goeder trouw, niet tot het juiste begrip van de dingen kunnen doordringen, zich met de lichtboodschap willen gaan belasten, en deze vol ijver gaan doorgeven. De leerling moet niet specifiek oosters of westers gericht zijn! Hij dient te staan in het universele; in de absoluut goddelijke sprake zelf. Aan zo’n leerling zal het dan ook vergund zijn iedere grote wereldleraar te ontdekken en te verstaan als ‘gisteren en heden dezelfde’. Daardoor zal hij nimmer tekort schieten in eerbied en dankbaarheid voor welke wereldleraar dan ook!

Uit: De grote omwenteling
Hoofdstuk 7: De mysteriën van Krishna

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

Geloof jij dat er door de eeuwen heen goddelijke boodschappers op aarde zijn gekomen? Zoals Sri Krishna en Jezus de Christus, of Pythagoras, Plato, Lao Tse, Boeddha en vele, vele anderen…Waarom vertonen hun levens en hun leringen zoveel overeenkomsten? Kijk alleen maar naar de namen Krishna en Christus…Staan zij niet symbool voor een soort van universele mens? Zijn het geen lichtende voorbeelden voor ons, die ons behoeden voor verdere kristallisatie, die ons stimuleren tot een weg van bewustwording, ons motiveren ons te verheffen tot dat Licht, tot God. Deze boodschappers zullen er altijd zijn. Zij zijn getuigen van de goddelijke manifestatie en zijn onze wegwijzers.

De overeenkomsten die er tussen deze groten der aarde zijn, staan symbool voor het universele:

  1. Het geboren worden in een grot of stal ofwel de geboorte in een vervuild veld van leven
  2. De aankondiging door een ster ofwel de komst van een bezield mensenkind op aarde, die haar oorspronkelijke afkomst kent
  3. Het uitstorten van het bloed voor de mensheid ofwel het spreiden van reine krachten die helpen de mensen te genezen en tot bewustzijn te komen

Het zijn allemaal processen die wij zelf ook kunnen ondergaan. Om eens als geestziel-verlichte mensen terug te kunnen keren naar de Schatkamer van het Licht, één te worden met het Licht der Lichten, met God.

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

LEES OVER DE HOEKSTEENSERIE VAN J. VAN RIJCKENBORGH EN CATHAROSE DE PETRI