Citaten over sterren – spreuken over ster

 

LEES OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN OVER STERRENKUNDE

Bepaal je koers aan de hand van de sterren, niet aan de hand van de lichten van ieder schip dat passeert.
Omar N. Bradley

Waar tijd en eeuwigheid elkaar ontmoeten, worden sterren in de nacht geboren.
P.C. Boutens

De ontdekking van een nieuw gerecht draagt meer bij tot het menselijk geluk dan de ontdekking van een nieuwe ster.
Anthelme Brillat Savarin

De eeuwige sterren schijnen zodra het donker genoeg is.
Thomas Carlyle

De rol van de deugd kan vergeleken worden met de poolster, die eerbied afdwingt van de menigte der sterren, zonder zelf van plaats te veranderen.
Confucius

Toen ik naar boven naar de hemel keek, naar al die oneindige sterren, besefte ik mij hoe onbeduidend zij eigenlijk zijn.
Peter Cook

Niemand kijkt naar wat zich voor zijn voeten bevindt; wij staren allemaal naar de sterren.
Quintus Ennius

De hoop is als de nachtelijke hemel: er is geen plekje zo donker of het oog, dat er enige tijd op gericht blijft, ontdekt tenslotte een ster.
Octave Feuillet

De meest opmerkelijke ontdekking in de astronomie is dat de sterren zijn gemaakt van atomen van hetzelfde soort als die op de aarde.
Richard P. Feyman

Een cent kan de grootste ster van het heelal verbergen, als je die cent maar dicht genoeg bij je ogen houdt.
Samuel Gafton

De sterren begeert men niet, men verheugt zich in hun pracht.
Johann Wolfgang von Goethe

Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker.
Loesje

3 Sterren restaurant. Geef mij maar een etentje onder de melkweg.
Loesje

Ben naar de zevende hemel, sterren zaaien.
Loesje

Wanneer ik ’s avonds naar de sterren kijk, knipoogt er altijd eentje terug.
Loesje

Zullen we ons vannacht naar de sterren dromen?
Loesje

Ik zal het licht liefhebben, want het laat me de weg zien, maar ik zal de duisternis verdragen, omdat het mij de sterren laat zien.
Og Mandino

Mensen zijn als de sterren: sommigen stralen zelf licht uit, terwijl anderen het licht uitstralen dat ze ontvangen.
Jose Marti

Om geweldige muziek te spelen, moet je je ogen op een verre ster richten.
Yehudi Menuhin

Als ik een ster ben, dan zijn het de mensen die mij tot ster maakten.
Marilyn Monroe

Richt je ogen op de sterren en je voeten op de grond.
Theodore Roosevelt

Elke ster kan voor iemand een zon zijn.
Carl Sagan

Het totale aantal sterren in het universum is groter dan alle zandkorrels op alle stranden van de planeet Aarde.
Carl Sagan

Sterren zijn feniksen, opkomend uit hun eigen as.
Carl Sagan

We zijn gemaakt van sterren. Onze lichamen zijn gemaakt van sterren. Er zijn stukjes ster in ons allemaal.
Carl Sagan

De sterren van het lot, ze zijn in eigen borst.
Friedrich von Schiller

De weg van de aarde naar de sterren is niet effen.
Seneca

Als je tranen vergiet wanneer je de zon mist, mis je ook de sterren.
Rabindranath Tagore

Sterren zijn niet bang vuurvliegjes te lijken.
Rabindaranath Tagore

In weerwil van de meningen van bepaalde bekrompen personen die de mensheid graag op zouden sluiten op deze aardbol, komt er een dag dat we zullen reizen naar de Maan, de planeten en de sterren, net zo snel en zeker als we nu de zeereis van Liverpool naar New York maken.
Jules Verne

De ouderdom heeft niet minder voordelen dan de jeugd, ofschoon van ander uiterlijk. Als de zon ondergaat, komen er sterren aan de hemel, die men bij dag niet ziet.
Henry Wadsworth Longfellow

LEES OVER VIJF BOEKEN OVER STERRENKUNDE