Citaten over schip – spreuken over boot – spreekwoorden over schepen

Als de problemen in je leven zo groot zijn als een schip, vergeet dan niet dat je zegeningen zo groot zijn als de oceaan.
Anoniem

Bouw een schip voordat je een brug verbrandt.
Anoniem

Een man met een boot is een slechte echtgenoot.
Anoniem

Een schip zinkt niet door het water aan de buitenkant maar door het water dat binnenkomt. Dus laat wat er om je heen gebeurt niet teveel binnenkomen en jou tot zinken brengen.
Anoniem

Je kunt geen schip besturen dat niet in beweging is en de reis naar de bestemming is geen rechte lijn.
Anoniem

Rozen verwelken en schepen vergaan.
Dus koop geen rozen en neem het vliegtuig voortaan.
Anoniem

Rozen verwelken en schepen vergaan.
Ach mens, zeur toch niet zo, doe er wat aan.
Anoniem

Wacht niet tot je schip binnenvaart. Zwem ernaar toe.
Anoniem

Een wijs mens veracht de wet niet, maar wie veinst dat hij de wet liefheeft, is als een schip in een storm.
Bijbel, Sirach 33:2

Zoals een schip dat het deinende water doorklieft: geen spoor laat het na, onvindbaar is het pad dat de kiel door de golven baant; zo zijn ook wij: geboren en vergaan zonder een teken van deugd na te laten, verteerd door onze slechtheid.
Bijbel, Wijsheid van Salomo 5:10-13

Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het (net) uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.
Bijbel, Johannes 21:6

Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip.
Bijbel, Handelingen 27:22

En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt.
Bijbel, Jakobus 3:4

Bepaal je koers aan de hand van de sterren, niet aan de hand van de lichten van ieder schip dat passeert.
Omar N. Bradley

Een ziel zonder een verheven doel is als een schip zonder roer.
Eileen Caddy

Niet zozeer het schip, maar de de vaardigheid om te zeilen verzekeren een voorspoedige reis.
George William Curtis

Nutteloos als een geschilderd schip op een geschilderde oceaan.
Samuel Taylor Coleridge

Veel kennis zal de dwaze zomin dienen als een ontredderd schip veel wind of stroom.
Frederik van Eeden

Men mag een schip nooit aan één anker, het leven nooit aan één hoop vastleggen.
Epictetus

Want wie het roer van het schip van staat hanteert, moet slechts het algemeen belang en niet zichzelf dienen.
Desiderius Erasmus

Let op kleine uitgaven. Een groot schip kan zinken als gevolg van een kleine lek.
Benjamin Franklin

De mens ontdekt geen nieuwe oceanen als hij de moed niet heeft om de kust uit het oog te te verliezen.
André Gide

Slechts wanneer het schip vergaat, ziet men wie kan zwemmen.
Johann Wolfgang von Goethe

Als een schip achtert de horizon verdwijnt…is het nog niet verdwenen.
Ton de Groot

De huidige mensheid heeft zich gedistantieerd van zijn geestelijke oorsprong. Zij is te vergelijken met een schip met een muitende bemanning, een ontbrekende kapitein, een lekke romp en een kapotte motor.
S.N. Lazarev

Containerwoning. Tussen wal en schip nog nooit zo letterlijk genomen.
Loesje

Schip met geld. Met alleen een jacht ben ik ook wel tevreden.
De vader van Loesje

Woorden zijn schepen, die de zeeën van de ruimte bevaren en vele havens aandoen. Let erop waarmede je ze laadt; want wanneer ze hun route hebben afgelegd, zullen ze tenslotte hun lading voor je poort lossen.
Mikhail Naimy (in Het Boek van Mirdad , vonken op het pad naar God)

Als ʻt schip zinkt dan zinkt ook de lading. (=als een zaak bankroet gaat, dan is men meestal ook alles kwijt)
Nederlands spreekwoord

Als het schip lek is, gaan de ratten van boord. (=als het verkeerd loopt, laten valse vrienden je in de steek)
Nederlands spreekwoord

Dan moet de wal het schip maar keren (=als iemand niet vooraf rekening houdt met een naderend probleem, dan moet het probleem maar daadwerkelijk in volle omvang ontstaan, en dan alsnog worden opgelost)
Nederlands spreekwoord

Een klein lek doet een groot schip zinken. (=een geringe onachtzaamheid kan tot grote schade leiden)
Nederlands spreekwoord

Een schip op het strand is een baken in zee. (=van de fouten die anderen hebben gemaakt kun je zelf veel leren)
Nederlands spreekwoord

Er is maar een grote mast op een schip (=er is er maar één de baas)
Nederlands spreekwoord

Geen twee kapiteins op één schip. (=er moet maar één persoon de leiding hebben, anders gaat het niet goed)
Nederlands spreekwoord

Het schip ingaan. (=groot risico nemen, leidend tot verlies)
Nederlands spreekwoord

Het zinkende schip verlaten (=ervandoor gaan als de zaak misgaat.)
Nederlands spreekwoord

In het achterschip geraken (=in zaken achteruit gaan.)
Nederlands spreekwoord

In het zicht van de haven schipbreuk lijden (=op het laatste nippertje nog verliezen)
Nederlands spreekwoord

Schoon schip maken (=schulden betalen, de boel opruimen, na ruzie/problemen samen er uit komen en het verleden laten rusten)
Nederlands spreekwoord

Tussen de wal en het schip geraken. (=in de knel komen)
Nederlands spreekwoord

Zijn schip is binnen. (=hij heeft zijn fortuin gemaakt)
Nederlands spreekwoord

Zijn schip voert te grote zeilen. (=te veel geld uit geven)
Nederlands spreekwoord

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mensen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.
Antoine de Saint-Exupéry

Zonder liefde zou het arme leven zijn als een schip dat de moeite van het te water laten niet waard was.
Antoine de Saint-Exupéry

Een beroep is ballast, doch zonder ballast slaan lege schepen om.
F.J. Schmidt

Een schip in de haven is veilig, alleen zijn schepen daar niet voor gemaakt.
William Shed

Iedereen kan een schip besturen als de zee kalm is.
Navjot Singh Sidhu

Een groot schip vaart alleen in diep water.
Zhuang Zi

De hartstochten zijn de winden, die de zeilen van het schip doen bollen; zij doen het soms vergaan maar zonder hen zou het niet kunnen varen.
Voltaire

Soms blijft het schip geladen met geluk net voor de haven steken. Zwem er dan naartoe.
Jonathan Winters