Citaten over storm – spreuken over wind

Alles wat ik kan doen is proberen om op de golven te blijven – ik heb geen controle over de diepte van de zee, de kracht van de wind. Ik surf een tijdje en uiteindelijk zal ik vallen en in het water belanden. Dat is onvermijdelijk.
Isabel Allende

Wanneer het vrouwen voor de wind gaat, profiteert de hele samenleving en krijgen volgende generaties een betere start in het leven.
Kofi Annan

Niet alle stormen komen om disruptie te in je leven te veroorzaken. Sommmige komen om je pad te vegen.
Anoniem

Wie wind zaait, zal storm oogsten.
Hosea Ballou

Zie, een storm van de Heer, grimmigheid is uitgegaan, een wervelende storm: op het hoofd van de goddelozen stort hij neer. De toorn van de Heer zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart.  In later tijd zult u dat duidelijk begrijpen.
Bijbel, Jeremia 23:19-21

Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde, want de Heer heeft een rechtszaak met de volken; Híj zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddelozen heeft Hij overgegeven aan het zwaard, spreekt de Heer. Zo zegt de Heer van de legermachten: Zie, onheil gaat uit van volk tot volk. Een zware storm wordt opgewekt van de uithoeken van de aarde. De door de Heer dodelijk gewonden zullen op die dag van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde liggen.
Bijbel, Jeremia 25:31-33

Zie, een storm van de Heer, grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudende storm, op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven. De brandende toorn van de Heer zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat begrijpen.
Bijbel, Jeremia 30:23-24

Door de Heer van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en een verterend vuur. 
Bijbel, Jesaja 29:6

Zijn geroep kondigt hem aan, evenals het vee de komende storm.
Bijbel, Job 36:33

Die deugd prijs ik niet, die nooit in een storm de proef heeft doorstaan.
Friedrich von Bodenstedt

Een hoogstaand man weet het noodlot te benutten, evenals de zeeman de wind, uit welke richting hij ook waait.
Gustav Le Bon 

Regeringen zijn zeilen, de mensen zijn wind, de staat is een schip, de tijd is de zee.
Ludwig Börne

Vliegers stijgen het hoogst als ze tegen de wind in gaan.
Winston Churchill

In de storm weerspiegelt de zon niet haar heilig aangezicht in de zee.
Matthias Claudius

In voorspoed wordt de rede meer heen en weer geslingerd dan een schip in de storm, dat zijn roer en anker kwijt is.
Sir John Denham

Mensen komen en gaan, maar hun gedachten blijven waaien rond de aardbol als een onzichtbare wind.
A. den Doolaard

Je hebt geen weerman nodig om te weten uit welke hoek de wind waait.
Bob Dylan

Veel kennis zal de dwaze zomin dienen als een ontredderd schip veel wind of stroom.
Frederik van Eeden

Niets in toorn beginnen! Een dwaas, die bij storm uitzeilt.
Thomas Fuller

Het hoogste blijft een vrije wil,
die niet verward door vlees en bloed,
zich zelf getrouw in storm en stilte,
het goede, wijl het goed is, doet.
Emanuel Geibel

Als je je geheimen aan de wind onthult, verwijt hem dan niet dat hij ze doorvertelt aan de bomen.
Kahlil Gibran

De eenzaamheid is een stille storm die al onze dode takken afbreekt.
Kahlil Gibran

Het leven gaat niet over wachten tot de storm over is, maar over leren dansen in de regen.
Vivian Greene

Je kunt de storm niet kalmeren, stop daat dus mee. Wel kun je jezelf kalmeren. De storm zal orvergaan. 
Timber Hawkeye 

Velen slapen door een storm heen maar liggen wakker van een mug. 
Carl Gustaf Verner von Heidenstam

Woede is een wind die de lamp van de geest uitblaast.
Robert Green Ingersoll

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.
Antonn Karssen

Als je de zonneschijn wilt zien, zul je de storm moeten trotseren.
Frank Lane

Bestuurders en politici zijn als hoge bomen: ze vangen veel wind, mensen schuilen er graag onder en er wordt vaak tegenaan geplast.
Ruud Lubbers

Herfstconcert. Luister naar buiten als het stormt en regent.
Loesje

Hittegolf, storm of regen, Niemand houdt mijn zomer tegen.
Loesje

Kom maar op met die storm die versuffing wegblaast. 
Loesje

Laten we doen dat de wind de zon is en de wolken haar stralen.
Loesje

Storm. het beste excuus om je aan iemand vast te klampen.
Loesje

Een veelvoorkomende fout van mensen: bij goed weer geen rekening houden met storm.
Machiavelli

Zoals een zeeman zijn angst opheft door de storm te accepteren, lost de wijze zijn angst op door alle dingen te accepteren.
Tao Meng

Wat je met storm kwijtraakt, haal je met mooi weer niet weerom.
Jan Mens

Ik wil U kennen, onbekende. Gij diep in mijn ziel grijpende. Mijn leven als een storm doorvarende. Gij ondoorgrondelijke, aan mij verwante. Ik wil U kennen, zelf U dienen.
Friedrich Nietzsche

Er zijn dingen die je alleen in een storm kunt leren. 
Joel Osteen

Hoge bomen vangen veel wind.
Ovidius

Het is de stand van de zeilen, niet de richting van de wind die bepaalt welke weg we zullen gaan.
Jim Rohn

De storm versterkt de eik en de test bevestigt de vriendschap.
Joseph Roux

Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig.
Seneca

Aanvaarden moet de mens wat ’t lot hem zendt; Het baat niet te weerstaan aan tij en wind.
William Shakespeare

Vliegers stijgen het hoogst als ze tegen de wind in gaan.
Socrates

Geleerdheid maakt de mensen opgeblazen: woorden zijn slechts wind, en geleerdheid is slechts woorden; ergo, is geleerdheid louter wind.
Jonathan Swift

Het genie is als een zaadje, dat door de wind medegevoerd, ergens wortel vat, zonder te vragen uit welke grond het voedsel zal trekken.
Carmen Sylva

Witte haren zijn de vlokken die de zee bedekken na een storm.
Carmen Sylva

Het einde van het leven is triest, het begin is niets en daartussenin is het een bijna voortdurende storm.
Mme de Tencin

De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait, en de realist stelt de zeilen bij.
William Arthur Ward

Zen is als de wind die over de aarde voortjaagt, op geen enkele plek blijft, zich aan geen enkel ding hecht…
Allan Watts

Tijd is een storm waarin we totaal verloren raken.
William Carlos Williams