Citaten over zee – spreuken over oceaan

Het zijn slechte ontdekkers die denken dat er geen land is, als zij niets dan zee zien.
Francis Bacon

Op het moment dat we het geloof in elkaar verbreken, overspoelt de zee ons en gaat het licht uit.
James Baldwin

Ik geloof in een rivier, die stroomt van zee naar de bergen. Ik vraag van poëzie niet meer, dan die in kaart te brengen.
Remco Campert

Het Westen ontvangt zijn inspiratie van de zee, het Oosten van de bergen.
Paul Claudel

In de storm weerspiegelt de zon niet haar heilig aangezicht in de zee.
Matthias Claudius

Een boek moet een bijl zijn om de bevroren zee in ons open te hakken.
J.M. Coetzee

Pas als je naar de overkant van de zee roeit, zul je ondervinden wie je werkelijk bent.
Confucius

Je moet niet het geloof in de mensheid verliezen. De mensheid is als een oceaan; als er een paar druppels van de oceaan vies zijn, wordt de oceaan niet vies.
Mahatma Gandhi

De verborgen bron van je ziel moet opzwellen en murmelend naar de zee stromen; en de schat uit je oneindige diepten zal aan je ogen geopenbaard worden.
Kahlil Gibran

Er moet een of ander vreemd geheim in zout verborgen liggen. Het is zowel in onze tranen als in de zee.
Kahlil Gibran

Een druppel kunst is beter dan een zee van weten.
Dag Hammarskjöld

Muziek is een oceaan, maar het repertoire is nauwelijks een meer; het is een vijver.
Aldous Huxley

Niets droogt sneller op dan een zee van tijd.
Remco Jonckers

Het is beter een druppel licht te geven of te krijgen dan een oceaan van duisternis.
Joseph Joubert

Tijd! Gij zijt de oceaan, en iedere beweging van het leven is een van uw golven.
Inayat Khan

Een woelige zee wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitgewoed. Op elke ramp volgt stilte en herstel.
Deng Ming-Dao

God is een oceaan, waarvan we slechts een paar druppels ontvangen.
Gottfried Wilhelm von Leibniz

Eén hemelse dauwdruppel die het hart beroert, bevat meer wijsheid dan een oceaan van kennis in het hoofd.
Marcel Messing

Onze acties zijn als schepen die we kunnen zien vertrekken naar zee, en niet weten wanneer of met welke vracht ze naar de haven zullen terugkeren.
Iris Murdoch

Ik weet niet wat de wereld van mij denkt. Maar mijzelf lijk ik een knaap, die aan het strand speelt, en zich verheugt over een gladde kei of een bijzonder mooie schelp die hij af en toe vindt, terwijl de grote oceaan der waarheid onverkend voor hem ligt.
Isaac Newton

Wat wij weten is een druppel, wat wij niet weten een oceaan.
Isaac Newton

Vergeetachtigheid is een gigantische oceaan waarop maar één schip vaart, dat is het geheugen.
Amélie Nothomb

In verschillende richtingen doorkruisen wij ’s levens oceaan. De rede is de kaart, maar de hartstocht is de wind.
Alexander Pope

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.
Antoine de Saint-Exupéry

Wij zijn als eilanden in de zee: aan de oppervlakte gescheiden maar in de diepte verbonden.
William James

Toen in Holland de specerijenprijzen eens kelderden, stortten de vele kooplui karrenvrachten in zee om zo de prijs weer op te schroeven. Iets dergelijks hebben we nodig in de wereld van de geest.
Sören Kierkegaard

De zee hoopt nog op een golf van milieubewustzijn.
Loesje

Duik in de zee van keuzes, dan komt er altijd iets bovendrijven.
Loesje

Vakantietip: de zee van tijd heeft het mooiste strand.
Loesje

Dansen is de terugkeer naar het vissenstadium met de muziek als zee.
Harry Mulish

Wanneer we trouwen, nemen we een verzegelde brief aan waarvan we de inhoud pas ontdekken wanneer we al op volle zee zijn.
Lilli Palmer

De ziel heeft, net als de zee, zijn draaikolken.
Louis Philippe Robidoux

Ons lichaam is onze sluier in de wereld, wij zijn als een zee die schuilgaat achter een strohalm.
Jalal al-Din Rumi

Er zijn 7 manieren om warme voeten te krijgen in februari. Eén ervan is ze in de Caraïbische zee onder te dompelen. Als je dit kan betalen, kan je de andere zes vergeten.
William Sadgarden

Ik ga altijd recht door zee, maar ik verander dikwijls van zee.
Armand Salacrou

De druppel wordt tot zee, is hij in zee gekomen,
de mens wordt God, als hij in God is opgenomen.
Angelus Silesius

De menigte is als de zee, zij draagt u of verzwelgt u, al naar de wind is.
Carmen Sylva

Boeken zijn vuurtorens die staan opgericht in de grote oceaan der tijden.
Edwin Percy Whipple

Werken aan onszelf is niet bedoeld om de golven in de oceaan van het leven kwijt te raken, maar om te leren hoe we moeten surfen.
Ken Wilber

De mens weerhoudt zich tot de Weg als een bergbeek tot de zee.
Lao Zi