Citaten over ontdekken – aforismen en spreuken over ontdekkingen

Als ik iets formuleer, kom ik tot de ontdekking dat bijna altijd het omgekeerde ook waar is.
Bertus Aafjes

Problemen ontdekken is even belangrijk als problemen oplossen.
Leo Apostel

Men beweert dat zonder de ontdekking van het vuur elke vorm van beschaving onmogelijk is. Goed, we hebben vuur. Wanneer begint nu de beschaving?
Guy Beynaert

Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind.
Bijbel, Prediker 1:17

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Bijbel, Romeinen 12:2

Van niets word u zo oud als van de ontdekking dat uw kinderen in de geschiedenisles leren wat u nog in de krant hebt gelezen.
Peter Darbo

De kunst van het lesgeven is de kunst van het bijstaan bij ontdekking.
Mark van Doren

Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving.
Albert Einstein

Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.
Galileo Galilei

We leven slechts om schoonheid te ontdekken. Al het andere is een vorm van afwachten.
Kahlil Gibran

Het ware is godgelijkend; het verschijnt niet direct, we moeten het door zijn manifestaties ontdekken.
Johann Wolfgang von Goethe

Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens.
Alexander Graham Bell

De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen, door zijn gedachten te veranderen.
William James

Er is vaak meer geest en scherpzinnigheid in een dwaling dan in een ontdekking.
Joseph Joubert

Het opperste paradox van alle gedachten is de poging om iets te ontdekken dat gedachten niet kunnen denken.
Sören Kiekegaard

Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.
Sören Kiekegaard

De mensen die gevoelig in het leven staan, kunnen veel meer lijden dan zij die ongevoelig zijn; maar als zij begrijpen en voorbij hun lijden gaan, zullen zij buitengewone dingen ontdekken.
Jiddu Krishnamurti

Het doel van alle ervaring is de werkelijke waarde van de dingen te ontdekken.
Jiddu Krishnamurti

Het atheïsme blijkt te eenvoudig te zijn. Als het hele universum geen zin heeft, dan zouden we nooit in staat kunnen zijn geweest om te ontdekken dat het geen zin heeft.
C.S. Lewis

De eerste Amerikaan die Columbus ontmoette heeft een triestige ontdekking gedaan.
G.C. Lichtenberg

Wie niet luisteren wil, moet maar lekker zelf ontdekken.
Loesje, de oma van

God is geen uitvinding maar een ontdekking.
Immerio Massignan

Zolang men hartstochten heeft, zal men niet ophouden de wereld te ontdekken.
Cesare Pavese

Leren is ontdekken dat iets mogelijk is.
Frits Perlz

De geest ondervindt een instinctieve afkeer tegen elk denkbeeld dat hij zelf niet in staat zou zijn te ontdekken.
Antonin Rondelet

Niet in de afzondering zullen we onszelf ontdekken, maar onderweg, in de stad, in de menigte, als ding onder de dingen, als mens onder de mensen.
Jean-Paul Sartre

Ontdekken is zien wat iedereen heeft gezien en denken wat niemand heeft gedacht.
Györgyl Szent

Lezen, is ontdekken dat anderen al hebben opgeschreven wat jij denkt.
Kees Stip

Het was een prachtig iets om Amerika te ontdekken, maar het zou nog prachtiger zijn geweest wanneer men er langs gevaren was.
Mark Twain

Wij ontdekken in onszelf, wat de anderen voor ons verbergen en wij herkennen in de anderen wat wij voor onszelf verbergen.
Vauvenargues

Vroeger meenden we te begrijpen dat er enkel maar grenzen zijn aan wat we konden ontdekken, terwijl we juist moeten ontdekken dat er grenzen zijn aan wat we kunnen begrijpen.
Kris Verburgh

De duivel zien we onmiddellijk in de medemens, in onszelf ontdekken we ten hoogste de gevallen engel.
Antoom Vloemans

De astronomen ontdekken dagelijks nieuwe gebieden van hun onwetendheid.
Emanuel Wertheimer

Door niets ontdekken wij het gebrekkige in onze kennis beter dan door anderen te onderwijzen.
C.J. Wijnaendts Francken

Eén gedachte op “Citaten over ontdekken – aforismen en spreuken over ontdekkingen

Reacties zijn gesloten.