Jiddu Krishnamurti: invloedrijke spirituele leraar die mensen terugwerpt op zichzelf

BESTEL HB, EEN NIEUWE TIJD BREEKT AAN

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) is te zien als een ware voorbereider van het gedachtegoed van het Waterman Tijdperk. Als klein jongetje in India werd hij ooit ontdekt door de theosoof Leadbeater, die werd getroffen door de schoonheid van de aura van Krishnamurti, die volgens Leadbeater ‘geen enkel spoor van zelfzuchtigheid toonde’. Samen met zijn broer kreeg Krisnamurti privéonderwijs en kwamen zij onder de hoede van theosofe Annie Besant (fakkeldrager van het Rozenkruis 14), die hen een paar jaar later meenam naar Europa. De theosofen waren er namelijk van overtuigd dat Krishnamurti waas voorbestemd om wereldleraar te worden. 

In de jaren 1920-1930 was Krishnamurti zowaar veel in Nederland, in Ommen. In die tijd kwamen mensen vanuit de hele wereld hierheen om Krishnamurti te horen spreken tijdens de jaarlijkse sterkampen. Buiten hem om zou zijn wereldleraarschap uiteindelijk anders lopen. Desalniettemin werd Krishnamurti een van de belangrijkste geestelijke leraren in de twintigse eeuw.

Benjamin Creme zegt hierover: ‘Waar Blavatsky en Bailey in beslag werden genomen door het proces van onderwijzen – waardoor zij academisch maakten wat een voortdurende, levende ervaring moet zijn – werd Krishnamurti door Maitreya geïnspireerd door te dringen tot de kern van de zaak: onze eigen individuele ervaring, nu, dit moment van de werkelijkheid.’

De overeenkomst met de boodschap van Jezus ligt vooral bij de nadruk die Krishnamurti legde op het gegeven dat iedereen zijn eigen autoriteit is en het enorme belang daarvan. ‘Hij die een ander volgt, houdt op de waarheid te volgen’, is een van zijn beroemde gezegden. Hij was wars van filosofieën, religies en andere zienswijzen. Hij zette mensen aan tot zelfonderzoek en maakte duidelijk dat je je onvoorwaardelijk vrij moet maken van organisaties en rituelen die het zoeken naar de waarheid belemmeren. 

Krihnamurti-kenner Hans van de Kroft vervoordt het treffend: ‘De “boodschap” van Krishnamurti is: wees zelfstandig, leef in geestelijke vrijheid, wees geen volgeling van wie dan ook, besef je verantwoordelijkheid voor elkaar en leef met aandacht. Hij geeft geen recept voor het leven, maar houdt ons de spiegel van de werkelijkheid voor, zodat we kunnen beseffen dat een radicale geestelijke verandering nodig is om de conflicten in het menselijk bestaan op te lossen. 

Hij probeert ons te doen inzien dat wij zelf het centrale probleem van onze wereld zijn, wat betekent dat een nieuwe wereld alleen mogelijk is als wij zelf diepgaand en blijvend veranderen. Die verandering vormt het centrale thema van zijn werk. We kunnen radicaal veranderen, niet in de loop van de tijd, maar ogenblikkelijk, en daardoor kan de hele structuur van de maatschappij en van onze relaties wijzigen. De radicale verandering, de mutatie of transformatie, daar komt het voor Krishnamurti op aan.’

In 65 jaar tijd – hij is 90 jaar geworden – heeft hij over de hele wereld gesproken en heeft hij – ook door zijn boeken – miljoenen mensen geïnspireerd. Zijn gedachtegoed is beschreven in veel boeken over hem. Via youtube, dvd’s en andere kanalen zijn er ook veel interviews te zien en te beluisteren. 

Bron: ‘HB Een nieuwe tijd breekt aan’ door Ronald Jan Heijn

BESTEL HB, EEN NIEUWE TIJD BREEKT AAN