Ontmoeting met Krishnamurti op het Sterkamp in Ommen in 1933

In augustus 1933 bezochten de gebroeders Leene, oprichters van de School van het Rozenkruis, het Sterkamp van Jiddu Krishnamurti in Ommen, waarvan zij een opmerkelijk verslag publiceerden in de rubriek ‘De Tijdspieghel’, in het maandtijdschrift Het Rozenkruis, gevolgd door een reeks artikelen in 1934. Dat was 5 jaar nadat Krishnamurti zijn opheffingsrede voor de Orde van de ster had gehouden.

De rozenkruisstudent moet een open oog bezitten voor belangrijke wereldgebeurtenissen en trachten ze op een ‘juiste wijze’ te zien en te beoordelen. Deze gouden spreuk indachtig, besloten enkele vrienden van het Publicatie Bureau om dezer dagen het Ommense Sterkamp te bezoeken en daar in het centrum van Krishnamurti’s arbeid ‘te zien’ en onbevangen en onbevooroordeeld ‘te luisteren’.

Zij wilden trachten in een betrekkelijk korte tijd het kamp grondig te bestuderen en Krishnamurti’s leringen te toetsen aan hun filosofische inzichten, waarbij het waarschijnlijk nodig zou blijken een poging te doen om hem persoonlijk te spreken. En dankzij de zeer voortreffelijke kampleiding en de volkomen bereidwilligheid van Krishnamurti zelf slaagde onze deputatie volkomen. Ze was in staat het kamp te leren kennen en in een onderhoud van bijna drie kwartier Krishnamurti te spreken over belangrijke dingen.

Vele van onze leden zullen de ontwikkeling van Krishnamurti’s optreden sinds 1925 hebben gevolgd en zij zullen het volkomen met ons eens zijn als wij zeggen dat zijn optreden een van de belangrijkste gebeurtenissen is in het geestelijk leven van onze tijd. En waar nu deze mens door een steeds groeiend aantal personen gezien wordt als een ‘apostel van de waarheid’ met een speciale zending, die evenwel in onderdelen nog niet geheel wordt gepeild, gingen wij kampwaarts in de vaste overtuiging hem op de juiste wijze te leren kennen. Immers, er is in de waarheid geen antithese en dus moesten wij elkander vinden.

Zoals de wereld tal van mystificaties najaagt en zich daarin verliest, zo moeten wij begrijpen dat de waarheid, de vrijheid en de volkomenheid op tal van wijzen wordt onderwezen, doch maar op enkele wijzen wordt voorgeleefd. En zo hebben wij allen kunnen constateren als rozenkruisstudenten, dat Krishnamurti de waarheid, de vrijheid en volkomenheid heeft begrepen en verwerkelijkt. Hij is een Aquariusmens, die ons de schemeringen van de Aquariuseeuw doet zien en als zodanig is hij de grootste revolutionair van deze tijd.

Het is een feit, dat een rozenkruisstudent die groeiende is in de esoterische betekenis van het woord, zo langzamerhand wordt één die weet, één die gaat spreken als een gezaghebbende, en daarom is het zeker dat de neofiet bij het ontmoeten van mensen en dingen onmiddellijk zal weten of iets goed is of niet. Zo gingen wij dus, allen zonder onderscheid doordrongen van de wereldverlossende idee der rozenkruisers en het esoterisch-christelijke inzicht, Krishnamurti tegemoet in de vaste, onomstotelijke overtuiging: ‘Er kan geen verschil zijn, dat wil zeggen, geen principieel verschil. Onze weg is juist, volkomen gaaf en zonder gebreken, maar het pad van Krishnamurti niet minder, hoe dan ook.’

Nu heeft dit artikel in geen enkel opzicht de bedoeling Krishnamurti te gaan gebruiken als propagandist voor de rozenkruisfilosofie, maar het moet ons toch blij stemmen in werkelijkheid te ervaren de waarheid van Heindel’s dusgenaamde geloofsbelijdenis, als hij spreekt van het begrip ‘kosmische Christus’: Zijn reine liefde toch kan nooit omsloten zijn in godsdienstvorm of afgebakend deel, en hoe verscheiden bij de mensen ook zijn naam, zijn liefde omvat ons saam als één geheel.

Met andere woorden, de rozenkruisfilosofie vindt in Krishnamurti’s leringen haar bevestiging. Zijn systeem van vrijmaking is op een andere wijze ingericht, en geschikt en noodzakelijk voor andere mensen dan degenen die wij voor het moment bereiken. Toch zal het naar onze mening in de toekomst zo zijn dat beide ontwikkelingen kunnen samengaan, en zullen samengaan, als hij zijn hoofdtaak van ‘opruimer’ zal hebben vervuld.

Bron: De vuurgloed van de ontstijging door Peter Huijs

1 thought on “Ontmoeting met Krishnamurti op het Sterkamp in Ommen in 1933

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *