Zwier Willem Leene, de eerste leider van de school van het Rozenkruis


BESTEL DE VUURGLOED DER ONTSTIJGING

Zwier Willem Leene (Wim, Haarlem, 7 mei 1892 – 9 maart 1938) richtte samen met zijn jongere broer Jan Leene de non-profit organisatie op die sinds 1945 bekend staat onder de naam Lectorium Rosicrucianum, De Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Vanaf ongeveer 1928 tot zijn dood in 1938 was hij de leider van het toenmalige Rozenkruisers Genootschap in Nederland. Jan Leene, die in 1946 de schrijversnaam J. van Rijckenborgh aannam, volgde hem op en legde samen met Catharose de Petri de grondslagen voor de huidige School van het rozenkruis.

Z.W. Leene was in zijn christelijk beleven gevormd en geïnspireerd door professor A.H. de Hartog, die ook op 19 juli 1917 zijn huwelijk met Hendrica Edelijn had ingezegend. In 1924 traden de beide gebroeders Leene toe tot de afdeling van de Rosicrucian Fellowship in Amsterdam. In 1927 begonnen ze in Haarlem een eigen centrum en in 1934 scheidden ze zich af van de Amerikaanse organisatie en begonnen hun eigen beweging, die tot op de dag van vandaag actief is in ongeveer veertig landen.

Wim Leene was een vurig mens met een groot postuur die met gezag de strijd aanbond met de mystificaties en begoochelingen van zijn toehoorders. Het optreden en de werkwijze van Wim Leene zijn deels te verklaren uit de tijdgeest van de bewogen en ook inspirerende periode in Nederland tussen de twee wereldoorlogen. Vele brieven, tijdschriftartikelen, toespraken en ritualen van Wim Leene zijn nog in druk beschikbaar in het boek De vuurgloed van de ontstijging

BESTEL DE VUURGLOED DER ONTSTIJGING