Het Gouden Rozenkruis – internationale geestesschool – Lectorium Rosicrucianum

WEBSITE HET GOUDEN ROZENKRUIS

LEES OVER DE CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS – NAJAAR 2023 – IN 14 STEDEN

In alle grote wijsheidstradities is het beeld aanwezig dat er één bron is van leven, wijsheid en liefde. Deze bron heeft vele namen: de Ene, de Onkenbare, Tao, Brahma, , Schepper, Vader-Moeder, God. De School van het Gouden Rozenkruis – internationaal bekend als het Lectorium Rosicrucianum en the Golden Rosycross – wordt gevormd door mensen die deze bron in zichzelf en in al het geschapene ontdekken, zich er door laten voeden en veranderen, en die dit geluk graag met anderen willen delen.

De School van het Rozenkruis is een non-profit organisatie die zich richt op het bevorderen van spirituele bewustwording en vernieuwing. Zij is gesticht in 1924 in Haarlem in Nederland en beschikt nu over meer dan tweehonderd vestigingen in meer dan vijftig landen. Zij wortelt in een oeroude traditie van mysteriescholen, sluit aan bij de impuls van de klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw, en baseert zich vooral op het gnostiek-christelijke en hermetische gedachtegoed.

Het werk van de rozenkruisers richt zich – symbolisch gesproken – op het versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en mensheid. De leringen van het rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd Christocentrische signatuur. Mede op basis daarvan kunnen mensen in hun dagelijkse leven een scholingsweg gaan.

GA NAAR ROZENKRUIS.NL

De School van het Rozenkruis creëert mogelijkheden waardoor mensen op basis van innerlijke aanraking in het dagelijkse leven een weg kunnen gaan die gebaseerd is op gezamenlijk optrekken, verstandelijk begrijpen, innerlijk groeien en persoonlijk transformeren.

Steeds worden er initiatieven ontplooid om belangstellenden, leden en leerlingen van nu mogelijkheden te bieden om een door de geest bezielde mens te worden: boeken, tijdschrift Logon, online-programma’s, lezingen, thema-bijeenkomsten, symposia, cursussen,  webinars, tempeldiensten en conferenties. Voor jeugd en jongeren van 6 t/m 18 jaar bestaat er een uitgebreid jeugdwerk waarin vier leeftijdscategorieën worden onderscheiden.

De oprichters van de School van het Rozenkruis – J. van Rijckenborgh (1896-1968, fakkeldrager van het Rozenkruis 21) en Catharose de Petri (1902-1990, fakkeldrager van het Rozenkruis 22) – hebben tientallen boeken geschreven die worden uitgegeven door Rozekruis Pers in Haarlem. De geschiedenis van de School van het Rozenkruis is uitgebreid beschreven door Peter Huijs in zijn boek Geroepen door het wereldhart (2008, hardback, 455 pagina’s). Een goed toegankelijk standaardwerk over de rozenkuiserstraditie vanaf de zeventiende eeuw is het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis (2019, softback, 432 pagina’s) door André de Boer.

Wil je meer weten over de School van het Rozenkruis of de weg van geest-ziele-ontwikkeling? Ga dan naar www.rozenkruis.nl en geef je e-mail door om de maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen. Uiteraard ben je van harte welkom op de activiteiten die in vele plaatsen worden georganiseerd.

LEES OVER DE CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS – NAJAAR 2023 – IN 14 STEDEN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ROZENKRUISERS