Citaten en spreuken over transformatie – oneliners en aforismen over transformeren

Niemand zegt dat een rups zijn transformatie tot vlinder ook leuk vindt.
Anoniem

Verandering kun je managen. Transformatie niet. Transformatie gaat over ʻzijnʼ, niet over doen. Wanneer er sprake is van de juiste omstandigheden en de juiste interacties, gebeurt het spontaan. Transformatie vereist een overgave aan het proces.
Anoniem

Diepgaande transformatie is alleen mogelijk door meer te gaan leven in de liefde voor het proces van het leven.
Thomas dʼAnsembourgh

Schrijven is één van de manieren waarop ik deelneem aan transformatie.
Toni Cade Bambara

We dienen ons te realiseren dat onze weg naar transformatie gaat door het maken van fouten. Het is de bedoeling dat we fouten maken, ze herkennen en verdergaan om onbegrensd te worden.
Yehuda Berg

Menselijke verbondenheid is een machtig iets en heeft het vermogen om levens en uiteindelijk de menselijke ervaring te transformeren.
Kristi Bowman

Wanneer we stoppen met het denken over onszelf en onze zelfhandhaving, ondergaan we een werkelijk heroïsche transformatie van bewustzijn.
Joseph Campbell

In iedere negatieve ervaring ligt een zaad van transformatie besloten.
Alan Cohen

Transformatie betekent letterlijk voorbij de vorm gaan.
Wayne Dyer

Het is absoluut noodzakelijk dat de onderdrukten participeren in het revolutionaire proces met een groeiend kritisch bewustzijn over hun rol als onderwerpen van de transformatie.
Paulo Freire

Reorganisatie komt op mij over als het verschuiven van dozen. Transformatie houdt in dat je de wijze waarop een organisatie denkt, reageert en leidt fundamenteel verandert. Dat gaat veel verder dan alleen het spelen met dozen.
Louis Gerstner

Een radicale innerlijke transformatie en het stijgen tot een nieuw bewustzijnsniveau is misschien de enige werkelijke hoop die we hebben in de huidige wereldwijde crisis die ontstaan is door de dominantie van het Westerse mechanistische paradigma.
Stanislav Grof

In het reine komen met de angst voor de dood is bevorderlijk voor genezing, positieve transformatie van de persoonlijkheid en ontwikkeling van het bewustzijn.
Stanislav Grof

Het doel van meditatie is persoonlijke transformatie.
Henepola Gunaratana

Veranderen is niet alleen het veranderen van de dingen buiten ons. Allereerst hebben we de juiste visie nodig die alle begrippen overstijgt, waaronder die van zijn en niet-zijn, schepper en schepsel, geest en ziel. Zulke inzichten zijn cruciaal voor transformatie en genezing.
Tich Nath Hahn

De roep van de dood is een roep van liefde. De dood kan zoet zijn als we bevestigend antwoorden, als we hem accepteren als één van de grote eeuwige vormen van leven en transformatie.
Hermann Hesse

Eerst komt de gedachte. Daarna komt de organisatie van die gedachte in ideeën en plannen. Tenslotte komt de transformatie van de plannen in de realiteit. Zoals je ziet ligt het begin dus in je verbeelding.
Napoleon Hill

Liefde is een uiting van macht. We kunnen haar gebruiken om onze wereld te transformeren.
Ericka Huggins

Mensenrechten zulen een machtige kracht zijn in de transformatie van de realiteit wanneer deze niet eenvoudig worden begrepen als uiterlijk gedefinieerde gedragsnormen, maar als de spontane manifestatie van geïnternaliseerde waarden.
Daisaku Ikeda

Analyse tranformeert het bewustzijn niet.
Jiddu Krishnamurti

De ontwikkeling van de sociale media als een robuust mechanisme voor sociale transformatie is al zichtbaar. Hoewel vele onvermurwbare critici die beweren dat tools zoals Facebook, Twitter en YouTube niet veel meer zijn dan modieuze afleidingen om triviale informatie uit te wisselen, blijkt steeds weer dat deze critici het bij het verkeerde eind hebben.
Simon Mainwaring

In alle aspecten van de samenleving – of het nu gaat om kunst, ontwerp, financiële markten, overheid, technologie of communicatie – zijn we getuige van een ongekende wereldwijde transformatie waarvan het resultaat is niet te voorspellen.
Malcolm McLaren

Meditatie is een essentiele reisgenoot op onze reis van persoonlijke transformatie.
Sarah McLean

Transformatie is een activiteit in het hier-en-nu, niet een toekomstige gebeurtenis.
Jillian Michaels

De wind van transformatie is de adem van God die door de realiteit stroomt.
Jens Patteeuw

De beleveniseconomie zal zich op natuurlijke wijze ontwikkelen tot een transformatie- economie, waardoor zelfs het aanbod van ervaren regisseurs van belevenissen een commodity zal worden, en wel doordat steeds meer bedrijven expliciete betaling zullen verlangen voor de aantoonbare transformatie die zij tot stand hebben gebracht.
Joseph Pine

We zijn getuige van een enorme verschuiving van collectieve bewustzijn in de hele wereld. We staan aan de afgrond van de grote transformatie binnen onze cultuur en de overheid.
Zachary Quinto

Het is begrijpelijk dat mensen terughoudend zijn om tijdens een transformatie te snel voorwaarts te gaan, vooral in het begin.
Irene Rosen

Wat je accepteert transformeert.
Eckhart Tolle

Antroplogen vertellen ons dat rituelen gaan over transformatie. De rituelen die we gebruiken voor trouwen, dopen of inhuldigen van een president zijn zo uitgebreid omdat we het ritueel associëren met een belangrijke doorgang in het leven, met het gaan over een drempel, met transformatie dus.
Abraham Verghese

Oefenen is het moeilijkste gedeelte van leren, en training is de essentie van transformatie.
Ann Voskamp

Persoonlijke transformatie heeft wereldwijde gevolgen. Als wij die weg gaan, gaat de wereld deze ook. De revolutie die de wereld zal behouden is uiteindelijk een persoonlijke revolutie.
Marianne Wiliamson

Ik begon in het theater, en voor mij ging het daar allemaal over transformatie. Je transformeert tot het karakter dat je speelt.
Rainn Willson

Staak het streven. Dan zal er transformatie zijn.
Zhuang Zi