Spreuken en citaten over spel – oneliners en aforismen over spelen

Als het leven je geen spel aanbiedt dat het waard is om te spelen, bedenk dan zelf een nieuw spel.
Anthony J. dʼ Angelo

Je hebt succes bereikt op jouw gebied wanneer je niet weet of dat wat je doet werk of spel is.
Warren Beatty

Wie wil begrijpen moet veel spelen.
Gottfried Benn

De mens leeft niet van brood alleen: hij wil ook spelen.
Gaby van den Berghe

Het is beter om te spelen dan om niets te doen.
Confucius

Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen. 
Jacques Yves Cousteau

Kinderen leren als ze spelen. En het belangrijkste is dat ze leren hoe ze moeten leren door te spelen.
O. Fred Donaldson

De machthebbers kunnen alleen maar hun spel spelen omdat wij dat tolereren.
Roel van Duijn

Ik ben te oud om alleen maar te spelen, te jong om zonder wensen te zijn.
Johann Wolfgang von Goethe 

Wie met open kaart wil spelen, heeft gewoonlijk alle troeven in handen.
Graham Greene

Ik ben met het denkbeeld opgegroeid dat spelen synoniem is met werken. 
Sacha Guiltry

Het is geen schande gespeeld te hebben, maar wel om geen einde te maken aan het spel.
Horatius

Kinderen hebben meer energie na een dagje spelen dan na een nachtje slapen.
Steve Jarell

Het leven is een spel, dat nooit vergeten wordt.
Kelly de Jonge

Creatief werk is nog nooit tot stand gekomen zonder te fantasierijk spelen.
Carl Jung 

De creatie van iets nieuws wordt niet gerealiseerd door het intellect, maar door het instinct dat aanzet tot spelen.
Carl Jung

Bijna alle creativiteit houdt betekenisvol spelen in zich besloten.
Abraham Maslow

In iedere man is een kind verborgen dat wil spelen.
Friedrich Nietzsche

Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden die je als kind bij het spelen had.
Friedrich Nietzsche

Spel is de enige manier waarop de hoogste intelligentie van de mensheid zich kan ontvouwen
Joseph Chilton Pearce

Als je creatief wilt zijn, blijf dan gedeeltelijk kind, met de creativiteit en inventiviteit die kinderen kenmerken voordat ze door de volwassenen-maatschappij worden gedeformeerd.
Jean Piaget

Je ontdekt meer over een persoon in een uur spel dan in een jaar conversatie.
Plato 

De beste manier om een winnaar te blijven is eenmaal winnen en daarna nooit meer te spelen.
Anthelme Brillat Savarin

In het kinderlijk spel ligt vaak een diepe betekenis.
Friedrich von Schiller

De wereld representeert een podium waarop iedereen een deel speelt.
Franz Schubert

We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden, maar we worden ouder omdat we niet meer spelen.
George Bernhard Shaw

Er zijn mensen die niets met ernst doen, behalve het spel.
Peter Sirius

In de tragedies van het leven spelen komedianten dikwijls de hoofdrol.
Peter Sirius

Werk en spel verwoorden vaak dezelfde taak onder verschillende omstandigheden.
Mark Twain

Politiek is een spel en ik probeer het goed te spelen.
Joop den Uyl

 

BESTEL HOMO LUDENS