De initiatie van Goethe, zijn gedicht geheimenissen en zijn sprookje over de groene slang en de schone lelie

BESTEL IMPULSEN VAN DE ROZENKRUISERS IN EUROPA

Het wezen van Johann Wolfgang von Goethe (fakkeldrager van het Rozenkruis 11) en zijn werk is in de diepste zin gedragen door de beste vooruitstrevende krachten van het nieuwe tijdperk. Het is duidelijk dat de door hem bedoelde en geïnaugureerde geestelijke natuurwetenschap, zeker ook in tegenstelling tot bijvoorbeeld Newton, op dezelfde lijn ligt als datgene wat in de rozenkruisimpulsen besloten lag. […]

Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) spreekt over een soort initiatie, die Goethe tamelijk jong ontving toen hij dicht bij een rozenkruisersbron kwam; dit vond plaats in zijn laatste periode in Leipzig (voordat hij naar Straatsburg ging), toen hij tijdens een ernstige ziekte de dood nabij was. Rudolf Steiner zegt over deze ervaring dat Goethe zich deze initiatie niet bewust was; ze werkte als een soort ‘poëtische stroming’. 

Een flits hiervan vinden we terug in Goethes wonderbaarlijke, diepzinnige, slechts fragment gebleven gedicht Die Geheimnisse, een rozenkruisersinspiratie, waarin zelfs ook het symbool van het de rozenkruisers verschijnt en waarin de twaalf ons tegemoet treden en ook de dertiende (deze is in de tijd waarin de handeling van het gedicht zich afspeelt al overleden); zijn plaats wordt ingenomen door broeder Markus.  

Daarna echter, zegt Rudolf Steiner, nam deze inwijding steeds duidelijker vormen aan en Goethe kon eindelijk, nadat hij er steeds meer van bewust geworden was, zijn Märchen von der Grünen Schlange und der schönen Lilie schrijven, een van de diepste werken van de wereldliteratuur. Over het spirituele gehalte van dit sprookje, dat op beeldende, profetische wijze menselijke gebeurtenissen in de toekomst tot uitdrukking brengt, is vaak vanuit geesteswetenschappelijk gezichtspunt gesproken. 

Bijzonder betekenisvol zijn de figuren van de drie, respectievelijk vier koningen in het sprookje, de gouden de zilveren, de ijzeren en de gemengde, die de zielekrachten van de mensen: denken, voelen en willen vertegenwoordigen, beelden die in hun drievoudige hogere geestesnatuur voor ons staan, maar die tegelijk ook het beeld laten zien van de drie geledingen van het sociale organisme en van de juiste (in de vierde koning te overwinnen disharmonie van de) samenwerking daarbinnen. 

Voor een belangrijke samenhang met deze koningen van het sprookje worden we terugverwezen naar de Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz van Johann Valentin Andreae. Men kan de vier koningen van het sprookje herleiden tot de koningen van de Chymische Hochzeit, waaruit Goethe volgens Rudolf Steiner het oerbeeld voor de koningen van zijn sprookje gehaald heeft. Op deze manier zijn ook hier weer, dit keer ook in meer uiterlijke zin, de wegen van de diep innerlijk verwante stromingen met elkaar verweven …

Bron: Impulsen van de rozenkruisers in de ontwikkeling van Europa door Karl Heyer

BESTEL IMPULSEN VAN DE ROZENKRUISERS IN EUROPA