Lofzang 9

Getuigenissen van Mani
(Mani’s Lichtschat)

 

Ik, Mani, apostel van Jezus Christus naar de wil van God,
de Vader van de waarheid, uit wien ik voortkom,
die leeft en duurt in alle eeuwigheid,
daar hij vóór alles was en na alles zijn zal.
Alles wat ontstaan is en worden zal,
bestaat door zijn kracht.
Uit hem kom ik voort.
Uit zijn wil ben ik.
Door Hem werd mij alle waarheid geopenbaard
en zo ben ik uit zijn waarheid.
De waarheid maakte ik bekend
aan mijn reisgezellen.
Vrede verkondigde ik de kinderen des vredes.
Hoop predikte ik tot het onsterfelijke geslacht.
Ik maakte een keuze en wees diegenen het pad naar omhoog,
die in staat zijn in deze waarheid op te stijgen.
Dit onsterfelijke evangelie schreef ik neer
en voorzag het van de bijzonder voortreffelijke mysteriën.
Grote werken maakte ik erin bekend
en de meest verheven tekenen van machtige gebeurtenissen.
Wat God mij openbaarde, zette ik uiteen
aan hen, die naar de waarheid verlangen.
Ik gaf hun getuigenis van het ware schouwen
en van de heerlijkste openbaring,
die mij ten deel viel.

Gij maakte de wereld tot uw harp, o Heer.
Waarop Gij ononderbroken speelt.
Welke schilder zou kunnen schilderen
uw smetteloos beeld?
Welke adelaar zou zich kunnen verheffen zoals U?
Gij springt van het hart naar de tong
en van de tong recht in het hart van hen
die het oor aan U lenen.
Welk licht kan zich met uw straling vergelijken?
Welke geur in deze wereld
zou uw kostelijke geur kunnen evenaren?
Ik dook in de diepte der afgrond,
en zwom in de breedten der zeeën,
om uw diepte en uw breedte te kunnen begrijpen, Heer.
Doch wie is in staat U te vatten?
De wonderen uwer schepping?
Uw lichtkruis?
En wanneer ik zeg ‘uw schepping’
wie schiep U, Heer?
Mijn bewustzijn houdt niet op
zich op uw mysterie te bezinnen.

Bron: Mani’s Lichtschat