podcast 5

Mysteriën van de Pistis Sophia

Posities bepalen en innemen, podcast 5 van 9

 

GA NAAR HET WEBINAR OP ZONDAG 28 MAART 2021, 15.30 UUR

 

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

We zijn allemaal geboren met een eigen unieke lotsbestemming en we kunnen niet anders dan de weg volgen die dat lot ons wijst.  Grote krachten sturen het lot, omdat we zijn geboren uit de kracht van de archonten, de machten van de chaos, de duisternis. Deze archonten volgen de wetmatigheden van de zodiak in combinatie met de planeten. Zij binden deze krachten aan de mens door wat het Evangelie van de Pistis Sophia noemt: de valse geest.

De valse geest houdt ons dus gebonden aan het lot dat we hebben meegekregen met onze geboorte. Hij stuwt ons leven voort op de weg van de ervaring van alles wat het aardse leven te bieden heeft en we doen allemaal wat we te doen hebben, dit ene leven, tot de dood er een einde aan maakt. De ziel maakt zich los van het lichaam en komt aan in het etherische gebied van het midden, zoals het boek het ons voorstelt. Het midden is het gebied vanwaar zielen incarneren, om er na een volbracht leven naar terug te keren.

Ons leven speelt zich af in de orde van de linksen, links van het midden. Deze orde is gebonden aan de wetten van ruimte en tijd en krijgt gestalte in de wereld van de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water. Het vuur is het leven van de driften, verlangens en begeerten die onze ziel willen beheersen. De aarde is het element waar alles gestalte krijgt in vormen die we met onze zintuigen kunnen waarnemen. Het water is de substantie waar onze ziel en dus ons leven zich uit vormt. De lucht is het hoogste element, de substantie waar onze gedachten zich in uitdrukken.

De wereld die wij nu kennen, is er een van collectieve denkbeelden die we als mensheid hebben opgebouwd. Deze denkbeelden hebben kracht gekregen en hebben zich ontwikkeld tot archonten, en zijn ons gaan overheersen. De mythische leider van deze archonten is Adamas de Tiran.  Hij tiranniseert ons door ons te houden aan de collectieve denkbeelden. Daarom is Adamas de Tiran de heerser over de orde van de linksen.

Na de dood komt de ziel aan in het midden, dat onder leiding staat van de orde van Melchizedek. Daar wordt de ziel verder begeleid om alle ervaringen van het leven te verwerken, net zo lang totdat alle denkbeelden vervluchtigd zijn en alle begeerten gedoofd. Dan is de ziel weer maagdelijk: de ziel wordt overgedragen aan de maagd van het licht, zo vertellen ons de mythen van de orde van Melchizedek. En zo gaat de ziel weer incarneren in de orde van de linksen om zijn weg te vervolgen in een eindeloze cyclus: het wiel van het lot van de archonten. Wij zouden nu zeggen: het wiel van geboorte en dood.

Laten we terugkeren naar het heden, naar nu. De maagdelijke staat van voor onze incarnatie is iets waar we naar terug kunnen keren. Er is een plaats in ons hart die een eeuwige vrede kent. Als wij ons daarmee verzoenen, dan staan we als het ware in het midden, in de orde van de hogepriester Melchizedek. We kunnen dan vanuit deze diepe innerlijke vrede het leven in de orde van Adamas de Tiran neutraal beschouwen. We kunnen er de lering uit trekken die nodig is om de oorzaak van alle lijden te leren kennen.

Er ontwikkelt zich dan een diepe eerbied voor het leven en een besef dat de vader ons nabij is in de diepte van ons eigen hart. Daardoor opent zich het bewustzijn voor een derde orde, de orde van de rechtsen of rechtvaardigen. Wij nemen deze waar als we de lichtmens in ons van aangezicht tot aangezicht kunnen waarnemen. Het is de orde van Sabaoth, die zevenvoudig van openbaring is. Sabaoth stijgt zelfs op tot de achtste sfeer, waar hij plaatsneemt op een troon, zoals ook de verlosser doet.

Het zijn vergeten mythen die ons duidelijk willen maken dat alle mogelijkheden om ons leven in de richting van het geestelijke mens-zijn te sturen, in ons aanwezig zijn. Er is als het ware een beetje pleroma in onze ziel gegoten voor we incarneerden. We kunnen onszelf dus elke dag opnieuw oriënteren op het leven. We kunnen terug naar de aanvang van ons leven, het neutrale midden in ons hart. Van daaruit kunnen we veel over ons eigen leven leren, bijvoorbeeld hoe ons denken gebonden is aan collectieve mentale structuren. Hoe onze begeerten gebonden zijn aan een vuur dat al miljoenen jaren brandt, het vuur van Jaldabaoth, zo noemt het boek dit. Hoe elke handeling de voltrekking is van wat de valse geest ons ingeeft.

In het midden kunnen we de diepte peilen van ons eigen hart. Hoe de verlosser erin is afgedaald, om ons te verbinden met de vader, de Onuitsprekelijke.

Vanuit het midden kunnen we naar boven kijken. We zien er de valse geest, de sfeer van het lot en de archonten van de eonen. Maar als we er voorbij zien, dan gaat de hemel open en kan het licht van de schatkamer van het licht binnenstromen.

Als we naar beneden kijken, dan zien we het vuur van de begeerte, Jaldabaoth, die ons bindt aan de sferen van vergelding, loutering en diepe duisternis. Zien we er voorbij, dan zien we de heilige aarde die in zijn zevenvoudige staat de mens tot wijder bewustzijn wil voeren. Van noord tot zuid en van west tot oost, want de verlosser heeft zich verbonden met het hart van de wereld.

Zo verbinden we de hemel met de aarde, door zuiver waar te nemen. Er is dan geen behoefte meer om een brandpunt te vormen als ego, als ik. Het hogere bewustzijn neemt geen plaats in, maar verblijft in het neutrale midden.

Als we zo dan het lichaam eenmaal verlaten, dan wachten ons de ontvangers van het licht. Zij leiden ons voor de maagd van het licht, die het licht in ons verzegelt. De volgende incarnatie zal dan volledig in dienst staan van de hoge mysteriën. Het kan ook zijn dat de maagd van het licht onze ziel overdraagt aan Sabaoth. De ziel wordt dan opgenomen in de orde van de rechtsen en aanschouwt de troon van het licht in de achtste sfeer, de schatkamer van het licht.

Hoe kunnen we verzekeren dat ons leven niet voorbijgaat in onbewustheid? Hoe keren we steeds opnieuw terug tot het neutrale midden in ons hart, vanwaar we kunnen navigeren door de gebieden van bewustzijn die voorbij het denken liggen?

Het antwoord op deze vraag ligt in het leven zelf. Het antwoord komt alleen als het onze ware intentie is om het eerste gebod te vervullen, de liefde voor de schepping.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat het leven ons overspoelt met vergetelheid. Alles is erop gericht om ons het doel van het leven te doen vergeten, van de vuren van Jaldabaoth tot de archonten van de eonen onder Adamas de Tiran. Vanuit het midden kunnen we dat beweeg steeds beter leren waarnemen. We zien het verhaal van ons leven, met alle situaties en de mensen die er een rol in spelen. We kunnen dan ontdekken dat we altijd op de juiste plaats zijn. Dit besef leert ons vertrouwen op het leven zelf en leert ons anderen te vergeven, onszelf te vergeven. De duisternis zal haar grip op onze ziel verliezen. Het licht zal in kracht toenemen en het steeds gemakkelijker maken om ons te verzoenen met  de vrede die in het midden verblijft.

Citaat uit hoofdstuk 62: Sabaoth de Goede

De andere Maria trad naar voren en sprak: ‘Mijn heer, verdraag mij en wees niet ontstemd over mij. Want sinds het uur waarop uw moeder met u sprak over de verklaring van deze woorden, verontrustte mijn kracht mij om naar voren te treden en eveneens de verklaring van deze woorden te zeggen.’

Jezus sprak tot haar: ‘Ik verzoek u hun verklaring te zeggen.’

Maria sprak: ‘Mijn heer, ‘Genade en waarheid ontmoetten elkaar’: genade nu is de geest welke over u gekomen is toen u van Johannes de doop ontvangen hebt. Genade nu is Gods geest die over u gekomen is; hij heeft zich over het menselijk geslacht ontfermd, is neergedaald en heeft de kracht van Sabaoth de Goede – welke in u is – ontmoet, deze welke over de gebieden van de waarheid gepredikt heeft. Er is verder gezegd: ‘Gerechtigheid en vrede kusten elkaar.’ Gerechtigheid nu, is de geest van het licht die over u gekomen is en de mysteriën van de hoogte gebracht heeft om aan het menselijk geslacht te geven. Vrede daarentegen is de kracht van Sabaoth de Goede, die in u is, deze welke gedoopt heeft en het menselijk geslacht vergeven heeft. Deze kracht heeft de mensen met de kinderen van het licht verzoend.

LEES MEER OVER DE DRIE AANBEVOLEN BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA

Eén gedachte op “podcast 5

  1. S.M.

    Goedendag, ik ben u zeer erkentelijk voor uw toelichting en kijk er iedere week naar uit. Want eigenlijk komt door uw uitleg het boek pas goed voor mij tot leven. En daardoor werpt het veel licht op alles wat er met mij gebeurt. Ik was eerlijk gezegd aardig moedeloos aan het worden maar nu heb ik weer moed om vol te houden met volhouden.

Reacties zijn gesloten.