Drie boeken over de Pistis Sophia – aanbevolen boeken bij webinars en online-programma

In de maanden januari, februari en maart 2021 besteedde Pentagram boekwinkel in samenwerking met het Gouden Rozenkruis online extra aandacht aan het Evangelie van de Pistis Sophia in de vorm van twee webinars en een 9-delig online-programma.  De Pistis Sophia is een diepzinnig gnostiek geschrift uit de oudheid met een wijsheid die ook voor nu bijzonder belangrijk is. Hieronder volgt een korte beschrijving van die boeken die bij de genoemde online-activiteiten aansluiten. 

1. De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia, J. van Rijckenborgh
In het boek ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ behandelt Jan van Rijckenborgh het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia uit de vierde eeuw en in de 18e eeuw ontdekt (British Museum, Codex Askewianus). Hij plaatst de klassieke teksten in het levende heden voor de mens die het gnostieke pad wil gaan. De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens.
LEES OVER DE DERTIEN BOETEZANGEN
LEES OVER JOHANNES DE DOPER EN ELIA
LEES OVER DE MAGNETISCHE STORM
LEES OVER ARCHONTEN EN EONEN

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

2. Het evangelie van de Pistis Sophia
Het Evangelie van de Pistis Sophia is een belangrijk, uitgebreid en diepzinnig gnostiek geschrift uit de Oudheid waarin relatief veel aandacht is voor Maria Magdalena. Uitgeverij Rozekruis Pers publiceerde in 1963 de eerste Nederlandse vertaling en kwam medio september 2020 met een geheel nieuwe vertaling door John van den Berg, auteur van Het woord van de Pistis Sophia in de orde van Jeû. Die nieuwe hardback-uitgave is niet alleen moderner en beter toegankelijk, maar ook nauwkeuriger.
LEES HET WOORD VOORAF EN DE INHOUDSOPGAVE
LEES DE HOOFDSTUKKEN 1 T/M 6

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

3. Het woord van de Pistis Sophia in de orde van Jeû, John van den Berg
De weg van inwijding die de mens van deze tijd kan gaan wordt nauwkeurig in symbolische vorm weergegeven in het Evangelie van de Pistis Sophia. Daarin staan dialogen die de Verlosser met zijn discipelen voert, en die in de vierde eeuw van onze jaartelling in Egypte op schrift zijn gesteld. Deze zijn niet eenvoudig te doorgronden, want er wordt veel verwezen naar bekend veronderstelde mythen uit de late oudheid. John van den Berg reconstrueert de context met behulp van teksten uit de Nag Hammadi-geschriften in zijn boek ‘Het woord van de Pistis Sophia in de orde van Jeû’. Hij verduidelijkt de kosmologie waarin vele gebieden van bewustzijn worden onderscheiden. 
LEES INLEIDING EN INHOUDSOPGAVE
LEES HET HOOFDSTUK OVER BEROUW
LEES HET HOOFDSTUK OVER DE DERTIENDE EOON

BESTEL HET WOORD VAN DE PISTIS SOPHIA

GA NAAR HET ONLINE-PROGRAMMA MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA