Maria Magdalena – Jacob Slavenburg, Mieke Vulink, Konrad Dietzfelbinger, Jaap Rameijer en Annine van der Meer

1 Het Maria Magdalena mysterie, de vrouw die Jezus liefhad – Jacob Slavenburg
Maria Magdalena was geen prostituee. Integendeel, ze was een ingewijde, een ‘vrouw die het Al kent’, zoals de onlangs gevonden evangeliën over haar verhalen. Ze onderwees als apostola apostolorum (apostel der apostelen) de mannelijke apostelen, haar broeders. En ze was de geliefde van Jezus. Veel is er over haar geromantiseerd. In de Bijbel is ze bijkans weggeschreven en de kerkelijke traditie maakte haar tot zondares. Recentelijk ontdekte bronnen geven echter een totaal ander beeld. Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg voert de lezer op meeslepende wijze mee op zijn zoektocht naar de ware Maria Magdalena. In Het Maria Magdalena Mysterie laat hij zien dat Maria Magdalena niet de eerste vrouw is die in de geschiedenis van het jodendom en christendom is ‘weggeschreven’. Door veel religies is ‘het vrouwelijke’ lange tijd als bedreigend gezien, verdacht gemaakt en weggedrukt. Een eerherstel van Maria Magdalena opent de weg naar een integraler mensbeeld en een groeiend besef van gelijkwaardigheid van vrouw en man.

BEKIJK VIDEO EN LEES MEER OVER HET MARIA MAGDALENA MYSTERIE

BESTEL HET MARIA MAGDALENA MYSTERIE

2 A book of love, een heilige graal reis in Zuid Frankrijk – Mieke Vulink
Dit boek is een hartverwarmend, persoonlijk verslag van een heilige graal reis en het ontwaken voor innerlijke leiding vanuit de lichtwereld. De lezer wordt meegenomen naar andere dimensies die ver voorbij de grenzen van ons menselijke, beperkte denken toegankelijk zijn. Vanuit een verhoogd bewustzijn ontmoet de auteur essentiële delen van zichzelf en worden haar oude verbindingen met Yeshua, Maria Magdalena en de Heilige Familie helder. Gedragen door alle aspecten van liefde vind je hier kostbare boodschappen die de lezer aansporen om de innerlijke reis naar het goddelijke in jezelf te ondernemen. Dit boek zal je dichter naar jouw eigen boek der liefde in je hart brengen.

LEES HET BEGIN VAN A BOOK OF LOVE, EEN HEILIGE GRAAL REIS IN ZUID FRANKRIJK

BESTEL A BOOK OF LOVE, EEN HEILIGE GRAAL REIS IN ZUID FRANKRIJK

3 Over de kennis die verlicht, Crystalserie 3 – Konrad Dietzfelbinger
Het derde deeltje van de Crystalserie van Rozekruis Pers gaat over twee gnostieke evangeliën die deel uitmaken van de unieke vondst bij Nag Hammadi in Egypte in 1945: Het Evangelie der Waarheid en het Evangelie naar Maria.

LEES HET BEGIN VAN OVER DE KENNIS DIE VERLICHT

BESTEL OVER DE KENNIS DIE VERLICHT

4 Maria Magdalena in Frankrijk – Jaap Rameijer
Wie was Maria Magdalena? Wat was haar relatie met Jezus? Wat is er gebeurd tijdens en na de kruisiging? Hebben Jezus en Maria Magdalena kinderen gekregen? Is zij naar Frankrijk gevlucht? Op deze en nog veel meer vragen heeft Jaap Rameijer één en soms meerdere antwoorden gegeven. Hij heeft zich verdiept in haar bijzondere relatie met de katharen en tempeliers. En met de vraag wie of wat nu precies de heilige graal is. En of Maria Magdalena een reïncarnatie is van de moedergodin of van de vele zwarte madonna’s. Tijdens zijn jarenlange onderzoek heeft hij een aantal belangrijke bevindingen gedaan. Er zijn veel verhalen over waar ze heeft gewoond en gepredikt. In Aix-en-Provence, in St-Maximin-la-Ste-Baume, in de grot van Ste Baume, in Maguelone, in Narbonne, in Vezelay of ergens in de omgeving van Rennes-le-Chateau. Rameijer denkt dat ze een aantal jaren in Rennes-le-Chateau heeft gewoond, en dat ze daar preekte en mensen hier doopte. Hij vermoed dat ze de oorspronkelijke leringen van Jezus en zichzelf verkondigde, die nu tot het gnostieke christendom worden gerekend.

BESTEL MARIA MAGDALENA IN FRANKRIJK

5 Maria Magdalena ontsluierd, verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld – Annine van der Meer
Deze tijd loopt over van de visies op Maria Magdalena. Maar al die visies roepen evenveel vragen op. Bijvoorbeeld: Is Maria Magdalena de geliefde van Jezus geweest? Zijn Maria Magdalena en Maria van Bethanië één en dezelfde? En zo ja, is déze Maria leider geweest van de vroege Jezus-beweging? Dit boek beantwoordt al deze vragen met een volmondig en oorverdovend JA, ondanks het feit dat dit alles binnen de feministische theologie recentelijk in twijfel is getrokken. Het bestaan van de historische Maria Magdalena wordt zelfs ontkend. Wat is het antwoord vanuit de spirituele vrouwenstudies? In dit boek onderzoekt Annine van der Meer het evangelie van Johannes en ontdekt vele overeenkomsten met een in 2010 vrijgegeven evangelie, dat door Maria Magdalena zelf geschreven zou zijn.

LEES MEER OVER MARIA MAGDALENA ONTSLUIERD

BESTEL MARIA MAGDALENA ONTSLUIERD

LEES OVER DE GOOISCHE BIJBEL

BESTEL DE GOOISCHE BIJBEL