Citaten over ontwaken, wakker worden en waakzaam zijn

Op mijn 50ste begon ik te ontdekken wie ik was. Het was alsof ik wakker werd in mijzelf.
Maya Angelou

Wanneer je wakker wordt denk aan wat een kostbaar voorrecht het is om te leven; om te ademen, om na te denken, om te genieten, om lief te hebben.
Marcus Aurelius

De droom wacht heimelijk op het ontwaken.
Walter Benjamin

Ontwaak u die slaapt en sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten.
Bijbel, Efeze 5:14.

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
Bijbel, 1 Korinthe 16:13

Wordt wakker, wordt wakker o, slaper in het land der schaduwen, ontwaakt! Sla uw vleugels uit!
William Blake

Door de inspanning, door de waakzaamheid, door de zelfbeheersing, schept de wijze zich een eiland dat niet door de overstroming verzwolgen wordt.
Boeddha

Hij die, na eerst nalatig te zijn geweest, wakker wordt, verlicht de aarde zoals de maan die achter de wolken te voorschijn komt.
Boeddha

Terwijl we in deze wereld slapen, zijn we wakker in een andere.
Jorge Luis Borges

Wie verschil maakt tussen droom en werkelijkheid is nog niet voldoende wakker geworden.
Cees Buddingh

Alleen de waakzaamheid van de publieke opinie verzekert de toekomst van een maatschappij.
Noam Chomsky

Het is een zeer benauwde droom, te weten te dromen en toch niet te kunnen ontwaken. Zulk een droom is ook het leven.
Dirk Coster

De prijs van de vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Laat het oog der waakzaamheid zich nooit sluiten.
Leonard H. Courtney

Dwaling en waarheid verhouden zich tot elkaar als slaap en waken. Ik heb gemerkt dat wij de waarheid nooit zo helder voor ons zien als na het ontwaken uit de dwaling.
Johann Wolfgang von Goethe

Laat het oog van de waakzaamheid zich nooit sluiten.
Thomas Jefferson

Geschiedenis is een nachtmerrie waaruit ik tracht wakker te worden.
James Joyce

Ik droomde over de werkelijkheid. Wat een opluchting om wakker te worden.
Stanislaw Jerzy Lec

God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten, maar Hij roept luid in ons lijden. Dat lijden is de megafoon om een dove wereld wakker te schudden.
C.S. Lewis

Bewust worden is de overtreffende trap van wakker worden.
Loesje

Gelukkig droom ik ook als ik wakker ben.
Loesje

Wakker … dat schept eer gelijk zulke hoge verwachtingen.
Loesje

Hoe meer geld een persoon of een natie bezit, hoe meer zedelijke kracht er nodig is om te waken tegen zijn demoraliserende invloed.
Swer Orison Marden

De meeste mensen lijken mij slaapwandelaars die voorzichtig over de daken lopen in de duisternis: maak ze niet wakker; ze zouden vallen.
Gabriel Sénac de Meilhan

Ons eigenbelang is opium voor ons geweten; maar het brengt ons geweten slechts in slaap voor een des te vreselijker ontwaken.
Jean Antoine Petit-Senn

Het is dat landschap waarvan de individualiteit me ’s nachts in mijn dromen soms haast bovennatuurlijk krachtig aangrijpt en dat ik bij het wakker worden niet meer kan terugvinden.
Marcel Proust

Je moet drukken op de bel die het meeste geluid maakt om de mensen wakker te schudden.
Rob Stolk

Als u wil dat uw dromen werkelijkheid worden, wordt dan wakker. Piet Theys

Iedere dag word ik wakker vastbesloten een beter leven te geven aan de mensen in heel Amerika die zijn genegeerd, verwaarloosd en in de steek gelaten.
Donald Trump

Deze 21e eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de nieuwe mens.
Neal Donald Walsch