Citaten over vrijheid – spreuken over vrij zijn

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER VRIJHEID

Gebondenheid aan ongebondenheid is de ergste vorm van gebondenheid.
Bertus Aafjes

De waarheid die mensen vrijmaakt is meestal de waarheid die men niet wenst te horen.
Herbert Agar

Sommige mensen beschouwen discipline als een keurslijf. Voor mij is het een soort orde die me de vrijheid geeft om te vliegen.
Julie Andrews

Als je bang bent om je vrijheid te verliezen, ben je niet vrij.
Stef Bos

Vrijheid zonder wijsheid is losbandigheid.
Edmund Burke

Vrijheid betekent leven met risicoʼs, maar zonder veiligheid betekenen risicoʼs louter gevaren, geen kansen.
Ralf Dahrendorf

Vrijheid is de zuurstof van de ziel.
Moshe Dayan

Alles wat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
Albert Einstein

Niemand kan ons beroven van onze vrije wil.
Epictetus

Vrijheid, gelijkheid, broederschap.
Motto van de Franse Revolutie

Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid, zal geen van beide bereiken.
Milton Friedman

Men kan in ware vrijheid leven, en toch niet ongebonden zijn.
Johann Wolfgang von Goethe

Discipline zonder vrijheid is tirannie. Vrijheid zonder discipline is chaos.
Colin Hightower

Elke nieuwe vrijheid is bevochten door mensen die het waagden om grenzen te overschrijden.
Okke Jager

Vrijheid is zinloos als je haar niet kunt geven aan mensen met wie je het honderd procent mee oneens bent.
Thomas Jefferson

Wanneer eenmaal het innerlijk zintuig de muren om zich heen heeft afgebroken,
ademt het de vrijheid en het geluk, die het eigendom van de ziel zijn.
Hazrat Inayat Khan

We weten door pijnlijke ervaring dat vrijheid nooit wordt gegeven door de onderdrukker; ze moet geëist worden door de onderdrukten.
Martin Luther King

Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
Jiddu Krishnamurti

Vrijheid krijg je niet, die moet je nemen.
Merit

Buiten gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
Nederlandse Grondwet

De ware vrijheid luistert naar de wetten.
Jacques Perk

De enige echte gevangenis is angst. De enige echte vrijheid is vrij zijn van angst.
Aung San Suu Kyi

Als je succes te serieus gaat nemen, verlies je je vrijheid.
Betty Schuurman

Vrijheid betekent verantwoordelijkheid, daarom zien de meeste mensen ertegen op.
George Bernard Shaw

Het volle genot van de vrijheid houdt in dat zij ook misbruikt kan worden.
Friedrich Sieburg

Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, worden ook anderen door onze aanwezigheid daarvan automatisch bevrijd.
Marianne Williamson

Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust.
Lao Zi

LEES MEER OVER BOEKEN OVER VRIJHEID