Citaten over wijsheid

Kennis is ieder dag iets leren. Wijsheid is iedere dag iets loslaten.
Anoniem

Het meest trieste aspect van het huidige leven is dat de wetenschap sneller kennis opdoet dan de maatschappij wijsheid opdoet.
Isaac Asimov

Geduld is de metgezel van wijsheid.
Augustinus

Een verstandige vraag is de helft van wijsheid.
Francis Bacon

Niets doet meer kwaad in een staat dan dat men list voor wijsheid houdt.
Francis Bacon

in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
Bijbel, Prediker 1

Wees nederig, als u tot wijsheid wilt komen. Wees nog nederiger als u wijsheid ontvangen hebt.
Helena Petrovna Blavatsky

Twijfel is het voorportaal waar alle mensen doorheen moeten voor ze de tempel van wijsheid kunnen betreden.
Charles Caleb Colton

Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis.
Confucius

Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.
William Cowper

Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid.
William Cowper

Vermogen tot rustige overweging; het begin van alle wijsheid, bron van alle goedheid.
Marie Ebner-Eschenbach

Nuchter zijn en twijfelen, dat is de kern van wijsheid.
Epicharmus

Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken.
Epictetus 

De dwaasheid der wijzen is altijd nog meer waard dan de wijsheid der dwazen.
Fliegende Blätter

De dwalingen van de jeugd zijn het voetstuk, waarop de wijsheid van de ouderdom zich verheft.
Fliegende Blätter

Waar domheid welig groeit, geldt wijsheid als onkruid.
Fliegende Blätter

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.
Solomon Ibn Gabirol

Wijsheid is poëzie die zingt in de geest.
Kahlil Gibran

Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
Johann Wolfgang von Goethe

Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk in het boek der wijsheid.
Thomas Jefferson

Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven.
Immanuel Kant

De koele ongevoelige mens is nooit wijs en de waarlijk warmvoelende mens is nooit dwaas, want liefde komt van wijsheid en wijsheid komt van liefde.
Inayat Khan

Ik ben niet gekomen om te leren wat u niet weet. Ik ben gekomen om u in die wijsheid te verdiepen die u reeds bezit.
Inayat Khan

Erkennen, gewaar zijn van hetgeen men is, is reeds het begin van de wijsheid, ’t begin van begrijpen, hetgeen ons vrij maakt van de tijd.
Jiddu Krishnamurti

Waar angst heerst, kan wijsheid niet aanwezig zijn.
Lactantius

Er is niet zoiets als een onvermijdelijke oorlog. Wanneer er oorlog komt zal het zijn doordat de menselijke wijsheid gefaald heeft.
Andrew Bonar Law

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies.
Gerard de Ley

Wijsheid kan de angst niet verdrijven, angst echter wel de wijsheid.
Mahabarata

Het geluk vaarwel te zeggen is het begin der wijsheid en het zekerste middel om het geluk te vinden.
Maurice Maeterlinck

Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid.
Henry Louis Mencken

Eén hemelse dauwdruppel die het hart beroert, bevat meer wijsheid dan een oceaan van kennis in het hoofd.
Marcel Messing

We kunnen veelwetend zijn door andermans kennis, maar we kunnen niet wijs zijn door andermans wijsheid.
Michel Eyquem de Montaigne

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
Plato

Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam.
Francois de la Rochfoucauld

Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
Bertrand Russell

Wijsheid is een bron: hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt.
Angelus Silesius

De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet.
Socrates

Wijsheid begint met verwondering.
Socrates

De vrije mens denkt over niets minder dan over de dood. Zijn wijsheid is niet een denken over de dood, maar over het leven.
Spinoza

De meester, in zijn wijsheid, gist; de leerling, in zijn waan, beslist.
Antoni C.W. Staring

Van een hoogmoedige profeet wijkt de profetie; van een hoogmoedige wijze wijkt de wijsheid.
Talmud

Kennis komt maar wijsheid blijft.
Alfred Lord Tennyson

Een filosoof zijn is niet louter het hebben van subtiele gedachten, maar het zo van wijsheid houden, dat men leeft zoals zij voorschrijft.
Henri David Thoreau

Om de hoogste wijsheid en het meest verheven inzicht te bereiken, moeten wij onbegrensd vertrouwen hebben in het goddelijke dat ons leidt.
Ralph Waldo Trine