Spreuken en citaten over illusie – oneliners en aforismen over begoocheling

Een huis moet gebouwd worden op een stevige fundering om te kunnen blijven voortbestaan. Hetzelfde geldt voor de mens. Anders zou hij verzinken in de de zachte grond en worden verslonden door de wereld van illusie.
Sai Baba

Laat je niet misleiden door wat je om je heen ziet. Je leeft in een wereld die een speelveld van illusie is, vol onjuiste wegen, onjuiste waarden en onjuiste idealen.
Sai Baba

Inwijding is het gevolg van het vermogen om begoochelingen en illusies te boven te komen die de waarheid versluieren en het bewustzijn beperken.
Alice Bailey

Het is pure illusie om te denken dat een mening die door vele eeuwen heen is doorgegeven, van generatie op generatie niet volkomen onwaar zou kunnen zijn.
Pierre Bayle

Begoocheling betekent sterfelijkheid. En gewaarzijn betekent boeddhaschap.
Bodhidharma

Velen stellen het gemakkelijk zonder waarheden, maar weinigen zijn sterk genoeg om het zonder illusies te kunnen stellen.
Gustave Le Bon

Een illusie verliezen betekent niet altijd een zekerheid verwerven.
Gustave Le Bon

Een illusie verliezen maakt je wijzer dan een waarheid vinden.
Ludwig Borne

Luchtkastelen eisen hoge onderhoudskosten.
Edward Bulwer-Lytton

Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk berust op waarheid.
Nicolas Chamfort

De laatste illusie is te geloven dat men ze alle verloren heeft.
Maurice Chapelan

Ik houd meer van de droom dan van de illusie: in de droom weet men dat men zijn ogen heeft gesloten. In de illusie meent men dat men ze open houdt.
Comtesse Diane

Er is sprake van een optische illusie bij ieder persoon die we ontmoeten.
Ralph Waldo Emerson

De moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen.
Erich Fromm

Hoe vreemd is het wanneer een illusie sterft. Het is alsof je je kind hebt verloren.
Judy Garland

De waarheid is een illusie, en de illusie is een waarheid.
Rémy de Gourmont

We zijn hier om te ontwaken uit onze illusie van afgescheidenheid.
Thich Nath Hanh

Geloof in de afwezigheid van illusie is op zichzelf een illusie.
Barbera Grizzutie Harrison

Als tijd niet werkelijk is, dan is de scheidingslijn tussen deze wereld en de eeuwigheid, tussen lijden en zegen, tussen goed en slecht eveneens een illusie.
Herman Hesse

Ontneem de de gemiddelde mens zijn levensillusie, en ge ontneemt hem tegelijkertijd zijn geluk.
Hendrik Ibsen

Oneindige liefde is de enige waarheid. Al het andere is illusie.
David Icke

Als illusie uit je handen valt, door je vingers glipt, is dat het werk van Liefde. Zij heeft jouw lege handen nodig om er waarheid in te leggen.
Astrid Esmeralda Klompstra

U dient afstand te doen van alle oppervlakkigheden en conventies, en van alle ijdelheden en begoochelingen.
Gustav Mahler

Er zijn twee manieren om voor de gek gehouden te worden. De eerste is te geloven in wat niet waar is. De tweede is weigeren te accepteren wat waar is.
Søren Kierkegaard

Als illusie uit je handen valt, door je vingers glipt, is dat het werk van Liefde.Zij heeft jouw lege handen nodig
om er waarheid in te leggen.
Astrid Esmeralda Klompstra

Verloren illusies zijn gevonden waarheden.
Multatuli

Soms willen mensen de waarheid niet horen omdat ze hun niet willen dat hun illusies worden vernield.
Friedrich Nietzsche

We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn.
Anais Nin

Veel mensen leven in de illusie dat ze geen illusies hebben.
Hubert Riess

Wat is een ervaring? Een armzalig hutje opgetrokken uit de ruïnes van het paleis van goud en marmer dat wij onze illusies noemen.
Joseph Roux

Illusies zijn de enige ziekten waarvan men tot zijn spijt wordt genezen.
Peter Sirius

Het enige grote probleem van communicatie is de illusie dat deze heeft plaatsgevonden.
George Bernard Shaw

Kunst heeft twee gezichten, namelijk uitdrukking en kunst, zoals wetenschap ook twee gezichten heeft: de realiteit van de vergissing en het fantoom van de waarheid.
Publilius Syrus

Illusies: de luchtbanden waarop men over de ruwe levensweg rijdt, en die langzaam leeglopen naarmate men verder vordert.
J.V. Teunissen

Alle problemen zijn illusies van het denkvermogen.
Eckhart Tolle

Onze illusies zijn als onze tanden: de eerste die wij kwijtraken worden vanzelf door andere vervangen. De laatste worden ons slechts onder veel pijn ontrukt.
Valtour

Het opmaken van de balans van het leven bestaat voor ʻt grootste gedeelte uit het afschrijven van illusies.
Koos J. Versteeg

In onze natuurlijke staat zijn we glorieuze wezens. In de wereld van illusie zijn we verdwaald en gevangen, slaven van onze voorkeuren en machtsdrift.
Marianne Williamson

De filosofie is een kruistocht tegen de begoocheling waarmee de taal ons denken in haar ban houdt.
Ludwig Wittgenstein