Citaten over slaaf – spreuken over slaven – aforismen over slavernij

De laatste vier of vijfhonderd jaar van Europees contact met Afrika leverde een hoeveelheid literatuur op die Afrika in een zeer slecht daglicht stelde en Afrikanen in zeer lugubere termen presenteerde. De reden hiervoor had te maken met de noodzaak om de slavenhandel en de slavernij te rechtvaardigen.
Chinua Achebe

Het is duidelijk dat wij zolang wij een meester in de hemel hebben, op aarde slaven zullen zijn.
Michail Bakoenin

Vrijheid zonder socialisme betekent privilege en onrechtvaardigheid; en socialisme zonder vrijheid betekent slavernij en onderdrukking.
Michail Bakoenin

In geen rijk zijn er meer slaven dan in het rijk der ijdelheid.
Fliegende Blätter

Een volk dat onophoudelijk om gelijkheid roept, staat dicht bij het aanvaarden van slavernij.
Gustave le Bon

De mensen zijn overal hetzelfde. Als we zijn ketenen maar van goud maken, dan heeft hij geen hekel aan slavernij.
Napoleon Bonaparte

Slavernij kan men overal aantreffen. Het is een onkruid dat in iedere grond groeit.
Edmund Burke

Ik denk dat de persoon die een baan nodig heeft om te leven – dat wil zeggen, voor het geld – die heeft zichzelf tot slaaf gemaakt.
Joseph Campbell

Gelukkig hij, die zich zo kan schikken in de slavernij van het lot, dat hij zich vrij waant.
Willem Cornelis Capel

Bijna iedere vorm van hedendaagse wetgeving beweegt zich in de richting van slavernij.
Gilbert Keith Chesterton

Niets is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid; niets vernederender dan slavernij. Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven.
Marcus Tullius Cicero

Wij zijn slaven van de wetten om vrij te zijn.
Marcus Tullius Cicero

Zij, die de slaven van hun hartstochten zijn, zinken met deze, evenals de spin aan de zelf gesponnen draad zinkt.
Dhammapada

Ik wist niet dat ik een slaaf was, totdat ik erachter kwam dat ik niet de dingen kon doen die ik wilde doen.
Frederick Douglass

Vrijheid betekent dat je niet gehinderd wordt om te leven zoals jij dat wilt. Al het andere is een vorm van slavernij.
Wayne Dyer

Wanneer je uit een gevoel van verplichting leeft dan ben je een slaaf.
Wayne Dyer

Tevreden slaven zijn de verbitterdste vijanden van de vrijheid.
Marie von Ebner-Eschenbach

Ik schaam me niet voor mijn grootouders die slaven zijn geweest. Ik schaam me alleen voor het feit dat ik me ooit eens schaamde.
Ralph Ellison

De meest vrije van alle mensen is iemand die vrij kan zijn in de slavernij zelf.
François Fénelon

Gelukkig is hij die niet een slaaf van anderen is, en niet de dwaze ambitie heeft van anderen zijn slaaf te maken.
François Fénelon

De armen zonder verlangen hebben de grootste schatten; zij zijn de eigenaar van zichzelf. De rijken met hun begeerten zijn slechts een ellendige slaaf.
Anatole France

Als iemand alleen maar kan gehoorzamen, en niet ongehoorzaam kan zijn, is hij een slaaf.
Erich Fromm

Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem.
Erich Fromm

Corrupte vrije burgers zijn de ergste slaven.
David Garrick

Niemand is meer een slaaf dan hij die zichzelf als vrij beschouwd, maar het niet is.
Johann Wolfgang von Goethe

Doof uw inspiratie en verbeeldingskracht niet uit, wordt geen slaaf van het model.
Vincent van Gogh

Als werken aangenaam is, is het leven vreugdevol. Als werken een plicht is, is het leven slavernij.
Maxim Gorki

Leugen is de godsdienst van slaven, maar waarheid is de godheid van de vrije mens.
Maxim Gorki

De vraag van de volgende generatie zal niet zijn hoe de massa’s te bevrijden, maar veeleer hoe zij van hun slavernij kunnen gaan houden.
Aldous Huxley

De geest van een mens en niet zijn meester maakt hem tot slaaf.
Samuel Johnson

Slavernij bestaat. Het is zwart in het zuiden en wit in het noorden.
Andrew Johnson

Wees van uw daden de meester en niet de slaaf.
Thomas a Kempis

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.
Martin Luther King

Ik heb een droom, dat op een dag in de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere slaven en de zonen van vroegere slavenhouders samen kunnen zitten aan de tafel van broederschap.
Martin Luther King

Vrij zijn is een geestestoestand – niet vrij zijn van iets, maar het gevoel van vrij zijn, de vrijheid om alles in twijfel te trekken en daarom zo intens, actief en krachtig, dat het elke vorm van afhankelijkheid, slavernij, navolging en aanvaarding overboord gooit.
Jiddu Krishnamurti

Slavernij schept altijd twee slaven; één die de ketting vasthoudt en één die hem draagt.
Ernest Legouvé

Is het slavernijverleden als onderdeel van de inburgeringscursus?
Loesje

Liberalisering maakt ons allen definitief slaaf van het kapitalisme.
Loesje

Moderne slavernij omdat er in Nederland nog steeds meer mensen gehoorzamen dan dat er zelfstandig denken.
Loesje

Elke onnozele zwakkeling kan slecht zijn. Om deugdzaam te zijn moet men een man zijn. Deugdzaam zijn alleen is vrij zijn; ondeugd is de ware slavernij.
Sir John Lubbock

Emancipeer jezelf van mentale slavernij; niemand anders dan wijzelf kan onze geest vrij maken.
Bob Marley

In de geschiedenis van de mensheid heeft tot nu toe geen enkel land en geen enkel volk zo vreselijk geleden onder slavernij, buitenlandse veroveringen en onderdrukkingen en zo hartstochtelijk gevochten voor zijn vrijheid als Sicilië en de Sicilianen.
Karl Marx

Wees slaaf met de geest van een vrij mens, en u zult geen slaaf zijn.
Menander

Het leven is geen voltooid product, het is alleen wat we ervan maken en als we er niets van maken, zal iemand anders dat doen en zullen we zijn slaaf zijn.
Yehudi Menuhin

Wie geleerd heeft te sterven, heeft afgeleerd slaaf te zijn.
Michel Eyquem de Montaigne

Je kunt kinderarbeid niet reguleren. Je kunt slavernij niet reguleren. Sommige dingen zijn gewoon verkeerd.
Michael Moore

Een opgelegde vrijheid is erger dan slavernij.
Alessandro Morandotti

Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen.
Friedrich Nietzsche

Diegene die liefheeft, valt onder een slavernij van de geliefde.
Charles Péguy

Het hof laat ons prachtige slaven zien, verliefd op hun ketenen en trots op hun boeien.
François-Joachim de Pierrre de Bernis

Een echte meester herken je niet aan het aantal slaven dat hij bezit, maar aan het aantal meesters dat hij zelf opgeleid heeft.
Plato

De last der slavernij is vaak lichter dan die der vrijheid.
Etienne Rey

Waar de begeerte verdwijnt, is ook de arme rijk, en waar ze heerst, is ook de vorst een slaaf.
Friedrich Rückert

Geen slavernij is schandelijker dan vrijwillige slavernij.
Seneca

Toon me iemand die geen slaaf is. De een is een slaaf van geslachtsdrift, een ander van het geld, een derde van de eerzucht. Allen zijn slaven van hoop en vrees.
Seneca

Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst.
Seneca

Wie niets vreest kan gemakkelijk een booswicht worden, maar wie te veel vreest wordt zeker een slaaf.
Johann Gottfried Seume

Het is de vloek van koningen zich te moeten omringen met slaven.
William Shakespeare

Racisme kwam voort uit slavernij en uitbuiting en was erg moeilijk om snel en volledig uit te roeien.
Assata Shakur

Een tiran is niets anders dan een binnenste buiten gekeerde slaaf.
Samuel Smiles

Het bewonderen van een edel karakter verheft de geest en maakt hem vrij van de slavernij van het eigen ik, een van de grootste struikelblokken op de weg van de zedelijke vooruitgang.
Samuel Smiles

Een wijs man is meester over zijn geest, de dwaas is er de slaaf van.
Publilius Syrus

Ik geloof niet dat op enig moment de slavernij nuttig was voor het leven en het maatschappelijk welzijn.
Alexis de Tocqueville

De hoogst denkbare graad van gelijkheid, het communisme, is, daar het de onderdrukking van alle natuurlijke neigingen vooropstelt, de hoogst denkbare graad van slavernij.
Heinrich von Treitschke

Gelijkheid is een betekenisloos begrip, het kan dezelfde slavernij van iedereen betekenen als gelijke vrijheid van iedereen.
Heinrich von Treitschke

Nu ik vrij ben, weet ik wat een vreselijke toestand slavernij is. Ik heb honderden ontsnapte slaven gezien, maar ik heb nog nooit iemand gezien die bereid was om terug te gaan om weer een slaaf te zijn.
Harriet Tubman

Sommige mensen proberen je uit de slavernij te halen om hun slaaf te worden.
Mike Tyson

Van alle vormen van slavernij is er niet een die zo schadelijk en vernederend is als die vorm van slavernij die de ene verleidt om de ander te haten vanwege zijn ras of huidskleur.
Booker T. Washington

Amerika’s grootste misdaad tegen de zwarte man was niet slavernij of lynchen, maar dat hem werd geleerd een masker van zelfhaat en zelftwijfel met zich mee te dragen.
Malcolm X