Citaten over hoop – aforismen over hopen

Als u succes in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent.
Joseph Addison

Tussen hoop en herinnering bloeit uw geluk.
Carel Steven Adama van Scheltema

Geletterdheid is een brug van ellende naar hoop.
Kofi Annan

Hoop is de droom van iemand die wakker is.
Aristoteles

Welvaart is niet zonder vrees en ongemakken; armoede niet zonder comfort en hoop.
Francis Bacon

De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
Gaby van den Berghe

De enige juiste weg is het motief voor handeling in de handeling zelf te laten zijn, nooit haar beloning; niet opgehitst te worden door de hoop van het resultaat, en de neiging naar inertie te onderdrukken.
Helena Petrovna Blavatsky

Hoop wordt geboren uit vrees voor de toekomst.
Georges Braque

Op verandering hopen zonder daar zelf iets voor te doen, is als op het treinstation wachten op een boot.
Brightvibes

Door je te accepteren zoals je bent, geef ik niet per se alle hoop op dat je verbetert.
Ashleigh Brilliant

Het hele universum zal uiteindelijk uit elkaar vallen, maar ik hoop tegen die tijd op een veiligere plek te zijn.
Ashleigh Brilliant

Ontneem nooit iemand de hoop; het zou kunnen zijn dat dit alles is wat hij heeft.
H. Jackson Brown Jr.

Alle ellende van mensen komt voort uit hoop.
Albert Camus

IJdele hoop, de mensen gelukkig te maken door de politiek.
Thomas Carlyle

Zo lang er leven is, is er hoop.
Marcus Tullius Cicero

Evenals de beken en planten hadden ook de zielen regen nodig, maar van een ander soort: hoop, geloof, een reden om te leven.
Paulo Coelho

Ik ben hier om een boodschap van hoop te verspreiden. Volg je hart. Volg niet wat je verteld is wat je moet doen.
J. Cole

Ik hoop dat echte liefde en waarheid uiteindelijk sterker zijn dan enig kwaad of ongeluk in de wereld.
Charles Dickens

Ik ben voorbereid op het ergste, maar hoop op het beste.
Benjamin Disraeli

Geen mens leeft zonder enig doel en zonder pogingen om dat doel te bereiken. Is elk doel en alle hoop verdwenen, dan maakt de vertwijfeling vaak van de mens een monster.
Fjodor M. Dostojewsky

Men mag een schip nooit aan één anker, het leven nooit aan één hoop vastleggen.
Epictetus

Van alle zielsberoeringen is de hoop de meest levenwekkende, dus voor de gezondheid der ziel de belangrijkste.
E. von Feuchtersleben

De hoop is als de nachtelijke hemel: er is geen plekje zo donker of het oog, dat er enige tijd op gericht blijft, ontdekt tenslotte een ster.
Octave Feuillet

Hoop betekent altijd klaar staan voor datgene wat nog niet geboren is, zonder wanhopig te worden als er geen geboorte in ons leven plaatsvindt.
Erich Fromm

De godin der jeugd is de hoop, de godin van de ouderdom is de herinnering.
Fliegende Blätter

Hoop is een sluier voor het verbergen van de naaktheid van de waarheid.
Ernst Ferstl

Een optimist is een man die een dozijn oesters bestelt in de hoop ze te kunnen betalen met een parel die hij erin vindt.
Theodor Fontane

Wie leeft van hoop, loopt gevaar te verhongeren.
Benjamin Franklin

Religies hoeven geen zekerheden te geven: ze moeten alleen hoop geven.
Roberto Gervaso

De dichter moet een leraar van hoop zijn.
Jean Giono

Het is moeilijk te zeggen wat onmogelijk is, want de droom van gisteren is de hoop van vandaag en de realiteit van morgen.
Robert Goddard

Er is eigenlijk geen betere leraar dan verloren illusies en teleurgestelde hoop.
Günther Grass

Een radicale innerlijke transformatie en het stijgen naar een nieuw bewustzijnsniveau is misschien de enige hoop die we hebben in de huidige wereldwijde crisis die ontstaan is door de dominantie van het Westerse mechanistische paradigma.
Stanislav Grof

De hoop is gewoonlijk een slechte gids, doch een voortreffelijk reisgenoot.
Lord Halifax

De regen zal stoppen, de nacht zal eindigen, de pijn zal vervagen. Hoop is nooit zo verloren dat het niet kan worden gevonden.
Ernest Hemingway

Het is natuurlijk voor een mens om zich te koesteren in de illusies der hoop. Wij zijn geneigd onze ogen voor een pijnlijke waarheid te sluiten en naar het lied van die meermin te luisteren, tot zij ons in beesten verandert.
Patrick Henry

Wie in hoop leeft danst zonder muziek.
George Herbert

Hoop niet op een leven zonder problemen, want van een gemakkelijk leven word je lui.
Kyong Ho

Hoop is op zichzelf een soort geluk, en misschien wel het grootste geluk dat deze wereld te bieden heeft.
Samuel Johnson

Een dagboek bijhouden houdt hoop in.
Erica Jong

Optimisme is het geloof dat leidt tot bereiken. Niets kan worden gedaan zonder hoop en vertrouwen.
Helen Keller

De essentie van het leven is hoop, als we hopen beter te worden, zullen we beter worden.
Inayat Khan

Wij kiezen voor een visie op de wereld die ons de last oplegt om in ons maatschappelijk gedrag de moeilijkste tegenstellingen met elkaar te verzoenen: goedheid zonder onverdraagzaamheid, moed zonder fanatisme, intelligentie zonder wanhoop, hoop zonder verblinding.
Leszek Kolakowski

Als je alle uitvluchten, alle hoop opgeeft – niet in verbittering, niet uit cynisme, maar omdat je met eigen ogen ziet, dat er niets anders is dan vrees en wanhoop, dan beschik je over de vrijheid om te kijken.
Jiddu Krishnamurti

Wat is hoop? De droom van iemand die wakker is.
Diogenes Laërtius

Op de ware steen der wijzen, staan deze zes woorden; bid, werk, geef, bemin, verdraag, hoop.
Eliza Laurillard

De angst voor het kwade is een veel sterkere drijfveer voor het menselijk handelen dan de hoop op het goede.
John Locke

Hopend op mooie dingen hopen mooie dingen zich op.
Loesje

Kilo hoop, pond liefde, onsje geloof. Mag het ietsje meer zijn?
Loesje

Ik denk dat het een vergissing is om altijd naar hoop buiten jezelf te zoeken.
Arthur Miller

Hoop is een sluier voor het verbergen van de naaktheid van de waarheid.
Alfred Nobel

Als je niet langer kunt liefhebben, hoop dan. Wanneer je niet meer kunt hopen, geloof dan.
Abbé Pierre

Valse hoop is fijner dan helemaal geen hoop.
Edgar Allan Poe

Het tegenovergestelde van hoop is niet wanhoop maar ervaring.
Alexander Pola

Laat ieder geluk verwelken, als u er slechts één blijft; de hoop, die aan de tak steeds nieuwe knoppen doet ontspruiten.
Friedrich Rückert

Wordt ook de hoop beschaamd, laat nooit af van te hopen! Eén deur is dichtgegaan, maar duizend staan nog open.
Friedrich Rückert

De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.
Bertrand Russell

Al wordt gij zwaar beproefd, geef de hoop niet op: de nacht gaat zwanger van de dag.
Saädi

Ik heb geen hoop op eigen kracht m’n eenzaamheid te ontvluchten. De steen heeft geen hoop iets anders te zijn dan steen. Maar door samen te werken verzamelt hij zich en wordt tempel.
Antoine de Saint-Exupéry

Hoop is de verwarring tussen de wens van een gebeurtenis en de waarschijnlijkheid ervan.
Arthur Schopenhauer

Volgens mij ligt de hoop op redding van de mensheid in het onderwijzen.
George Bernard Shaw

Angst kan niet bestaan zonder hoop en hoop niet zonder angst.
Baruch Spinoza

Vergeving betekent dat je de hoop op een beter verleden hebt opgegeven.
Lily Tomlin

Menig aanbod wordt gedaan in de stille hoop dat het wordt afgeslagen.
C.J. Wijnaendts Francken