Citaten over geluk – spreuken over gelukkig zijn

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER GELUK

Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, iets om van te houden, en iets om voor te te hopen.
Joseph Addison

Veel mensen hebben een onjuist idee over waar werkelijk geluk uit voortkomt. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar door trouw aan een waardig doel.
Joseph Addison

Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te delen.
Joseph Addison

Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet.
Alain

Het geluk in je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten.
Marcus Aurelius

Zich in het geluk van een ander verheugen, is er deel aan hebben.
William Austen

Geluk is de harmonie tussen omstandigheden en behoeften.
Nicolaas Beets

Geluk vind je pas wanneer je je weet vrij te maken van alles wat je afleidt.
Saul Bellow

Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft.
Gaby van den Berghe

Het geluk is als een kwajongen: het klopt aan de deur en loopt dan hard weg.
Fliegende Blätter

Het is mijn vaste overtuiging dat de echte egoïsten, d.w.z. die zeldzamen, die er ernstig naar streven zelf gelukkig te zijn, het meeste geluk voor anderen verspreiden.
Godfried Bomans

Gelukkig is de mens die niet achter het geluk aanzit als achter een vlinder, maar dankbaar is voor alles wat hem gegeven werd!
Phil Bosmans

Genot is het geluk der dwazen, geluk is het genot der wijzen.
Bouillers

Succes, is krijgen wat je verlangt. Geluk is waarderen wat je hebt.
Jackson Browne

Er is geen weg naar geluk. Geluk is de weg.
Boeddha

Geluk is geen gemakkelijke zaak: het is erg moeilijk om het in ons zelf te vinden, en onmogelijk om het ergens anders te vinden.
Nicolas Chamfort

Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
Nicolas Chamfort

Geluk is niet het doel, maar het middel om te leven.
Paul Claudel

Is het geluk iets anders dan een hoog, een edel levensdoel gevonden te hebben?
Louis Couperus

Om gelukkig te zijn moet je iets doen waar je gelukkig van wordt.
Johan Cruijff 

Geluk kost weinig; als het duur is, is het niet het ware geluk.
Peter Darbo

Geluk moeten we onderweg zoeken en niet aan het eind van de weg, want dan is de reis afgelopen.
Maxim Drabon

Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.
Epictetus

Een grote hinderpaal voor het geluk is de droom van een te groot geluk.
Fontenelle

Geluk betekent de ervaring van een volheid, niet van een leegte die gevuld moet worden.
Erich Fromm

Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.
Mahatma Gandhi

Geluk alleen maakt niet gelukkig.
Jan Greshoff

De weg, je zult hem volgen. Het geluk, je zult het vergeten. De kelk, je zult hem ledigen. De smart, je zult haar verbergen. Het antwoord, je zult het leren. Het einde, je zult het dragen.
Dag Hammerskjöld

Geluk is doorgaans net als een bril waar men vergeefs naar zoekt. Men vindt hem niet, omdat men hem al op zijn neus heeft.
Hörbiger

Ontneem de gemiddelde mens de illusies in zijn leven, en je ontneemt hem tegelijkertijd zijn geluk.
Hendrik Ibsen

Ik merk dat hoe harder ik werk, des te meer geluk ik lijk te hebben.
Thomas Jefferson

Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk; zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk, en van andere zeer moeilijk.
Samuel Johnson

Geluk is in de eerste plaats een kwestie van evenwicht.
Jos van Landeghem

Wie zou je zijn zonder de gedachte dat jouw geluk afhangt van iemand anders?
Byron Katie

Geluk is een richting, geen punt.
Loesje

Als je niet in het geluk gelooft zal je het nooit meemaken.
Malloch

Het geluk is een bloem die men niet moet plukken.
André Maurois

Hoe gelukkiger men is, hoe minder aandacht men aan zijn geluk besteedt.
Alberto Moravia

Smart en geluk hangen meer af van wie we zijn dan van wat ons overkomt.
Multatuli

Het geluk is geen gebeurtenis, het is een bekwaamheid.
Etienne Rey

Alvorens iets sterk te begeren, moet men zich afvragen wat het geluk is van degene, die het bezit.
François de la Rochefoucauld

De mens heeft voor zijn geluk niet alleen het plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.
Bertrand Russell

Een dwaas zoekt zijn geluk in de verte, een wijze kweekt het onder zijn voeten.
William Sadgarden

Tussen hoop en herinnering bloeit uw geluk.
Adema van Scheltema

Succes is niet de sleutel tot geluk. Geluk is de sleutel tot succes.
Albert Schweitzer

Het nastreven van geluk en schoonheid als direct doel is dwaasheid. Geluk en schoonheid zijn bijproducten.
George Bernard Shaw

Niet wat we hebben, maar wat we doen maakt ons gelukkig. Geluk draait om: plezierig leven (leuke dingen doen); goed leven (doen waar je goed in bent); zinvol leven (bijdragen aan iets wat groter is dan jijzelf.
Ben Tiggelaar

Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien.
Leo Tolstoy

Zoek nooit het geluk, want je zoekt je een ongeluk.
August Willemsen

Geluk komt van aandacht voor kleine dingen; ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen.
Xiang Xu

LEES MEER OVER DE STOÏCIJNSE GIDS VOOR GELUK

BESTEL DE STOÏCIJNSE GIDS VOOR GELUK