Spreuken over arbeid en citaten over werk – wijsheden, oneliners en aforismen

 

De ziel van de mens groeit niet van het loon, maar van de arbeid die het loon verdiende.
Thomas Carlyle

Echte vrijheid is voorbehouden aan de mens die leeft van zijn eigen werk, en in dat werk doet wat hij wil. R. G. Collingwood

Als arbeid adelt, blijf ik liever bourgeois. Paul Flora

De reden waarom meer mensen sterven als gevolg van zorgen dan als gevolg van werk, is dat mensen zich meer zorgen maken dan dat ze werken. Robert Frost

Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde. Kahlil Gibran

Men moet niet nadenken over het eindresultaat van zijn werk, zoals men ook niet reist om aan te komen, maar om te reizen. Johann Wolfgang von Goethe

Ik merk dat hoe harder ik werk, des te meer geluk ik lijk te hebben. Thomas Jefferson

Waarom zoekt gij de rust, daar gij tot werken geboren zijt? Thomas á Kempis

Mogelijkheden zijn gewoonlijk vermomd als hard werk. Daarom herkennen de meeste mensen ze niet. Ann Landers

Mijn vader heeft me werken geleerd. Hij heeeft me niet geleerd het ook prettig te vinden.
Abraham Licoln

Arbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuur. John Locke

De arbeid is de grootste openbaring van de liefde. Auguste Rodin

De enige plaats waar succes eerder komt dan werk, is het woordenboek. Vidal Sassoon

Als de natuur niet meewerkt, is de arbeid vergeefs. Seneca

God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing. Rabindranath Tagore

De vrucht van de arbeid is het zoetste van alle genoegens. Vauvenargues

De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd, en de armoede. Voltaire

Wijsheid alleen is het doel van ware ambitie.Wijsheid is de bron van deugd en van faam, verkregen door arbeid, in dienst van de mensheid, en wanneer je het deelt met anderen, kun je er het meest van genieten. Alfred N. Whitehead

De wijze handelt, maar heeft geen bezit. Hij voltooit zijn werk, maar heeft geen trots. Hij verlangt niet naar eer en roem. Lao Zi

Het is niet waar, dat de arbeid aan de mensen als straf voor de zonde is opgelegd; het is integendeel een eer, een adel, het kostbaarste goed, de vreugde, de gezondheid, de kracht, de ziel der wereld zelf, die altijd de toekomst baart en schept. Emile Zola