Gurdjieff over bevrijding

Bevrijding leidt tot bevrijding. Dit zijn de eerste woorden van waarheid, niet van de waarheid tussen aanhalingstekentjes, maar van de waarheid in de echte zin van het woord. Waarheid die niet enkel theoretisch is, niet alleen maar een woord, maar waarheid die werkelijk in de paktijk kan worden gebracht.

De betekenis die in deze woorden verborgen ligt kan als volgt verklaard worden. Onder bevrijding verstaan we de bevrijding die het doel is van alle scholen en van alle religies en alle tijden. 

Deze bevrijding kan werkelijk zeer groot zijn. Alle mensen wensen haar, alle mensen streven ernaar haar te bereiken. Maar zij kan niet worden bereikt zonder een eerste bevrijding – een kleine bevrijding. De grote bevrijding is een bevrijding van invloeden buiten ons. De kleine bevrijding is een bevrijding van invloeden binnenin ons. In het begin lijkt deze bevrijding heel groot, want een beginner is heel weinig afhankelijk van invloeden van buitenaf. Alleen iemand die al bevrijd is van innerlijke invloeden komt in de greep van de invloeden van buitenaf. 

De innerlijke invloeden verhinderen de mens onder de uiterlijke invloeden te vallen Misschien is dat maar beter ook. Innerlijke invloeden en innerlijke slavernij komen voort uit verschillende bronnen en uit tal van onafhankelijke factoren. Onafhankelijk in de zin dat hert nu eens om het ene gaat en dan weer om iets anders, want we hebben veel vijanden. Die vijanden zijn zo talrijk dat het leven niet lang genoeg zou zijn als we tegen elke daarvan afzonderlijk zouden moeten vechten om ons ervan te bevrijden. We moeten dus een methode, een lijn van werk vinden die ons in staat stelt gelijktijdig een zo groot mogelijk aantal van deze innerlijke vijanden van wie die invloeden afkomstig zijn, te vernietigen. Ik heb gezegd dat we allerlei soorten vijanden hebben. Maar de voornaamste en meest actieve zijn ijdelheid en eigenliefde. Er bestaat zelfs een leer die ze kwalificeert als de vertegenwoordigers en boodschappers van de duivel.

Om de een of andere reden noemt men ze ook wel ‘mevrouw IJdelheid’ en ‘meneer Eigenliefde’. Zoals ik al gezegd heb zijn er tal van vijanden. Ik heb alleen deze twee maar genoemd vanwege hun fundamentele aard. Zomaar ineens zou men ze moeilijk allemaal op kunnen noemen Het zou moeilijk zijn op elke ervan afzonderlijk en direct te werken en dat zou te veel tijd kosten omdat ze zo talrijk zijn. We moeten dan ook indirect op hen inwerken en wel op zo’n manier dat we ons in één klap van zovele ervan bevrijden als mogelijk is.

Deze vertegenwoordigers van de duivel staan voortdurend op de drempel die ons scheidt van de buitenwereld en ze verhinderen de goede en evenzeer de slechte invloeden tot ons door te dringen. Zodat ze zowel een goede als een slechte kant hebben. Voor iemand die een keuze wil maken tussen de invloeden die hij ontvangt is het een voordeel deze wachters te hebben. 

Daarentegen moet degene die open wil staan voor alle invloeden – welke ook, want het is onmogelijk om alleen de goede vast te houden – zich van een zo groot mogelijk aantal van deze wachters bevrijden en ze tenslotte volledig verwijderen. Hiervoor bestaan veel methoden en een groot aantal middelen. Persoonlijk zou ik u willen aanraden te proberen u te bevrijden en dat te doen zonder nutteloos getheoretiseer maar met behulp van een simpele overdenking, een actieve overdenking. Door actieve overdenking is het mogelijk. Voor wie dit niet volbrengt, voor wie er niet in slaagt met deze methode zijn doel te bereiken, is er geen ander middel om verder te gaan. 

Bron: Gesprekken met G.I. Gurdjieff

LEES MEER OVER DE INSPIRATIE-AVOND OP DINSDAG 15 MEI 2018 IN AMSTERDAM